4
Sanima penge dupanya eteteaka epe singina leamo doko
Goteme* 2 Ko 3:6 naima kondo kayapala baame baanya kalai doko naima dia dokonya naima mona kumala naenge. Dopa* 2 Ko 2:17; 1 Te 2:4-5 napinya endakali dupame elya kayapala yalo pingima mana dupa naimame maita maingi. Naima waa katao payala naenge. Dee naimame Gotenya pii doko aloo napingiaka. Dopa napinya endakali dupame nyakamanya mona dokome naima akali epena lao masina lao naimame kiningi pii doko Gotenya enomba dokonya tolao lamaingi. Naimame* 1 Ko 1:18 Wai Pii Epe lamaingi doko yalo pitamo kandao doko, endakali yuu koo dokonya patae kalyamino dupa-kisa iki yalo pita. Isa* Jo 12:31; 14:7; Lo 8:29; Ep 2:2; Kl 1:15; 2 Te 2:10; Ip 1:3 yuu angenya gote dokome dupanya monanya lenge doko minao iminjisiamo dokonya dupame masoo minala naengema. Dee baame dopa piamo doko Gote wangi tapae Kataisanya tii pipae dokonya lao Wai Pii Epe dokome tii pisingi doko dupame nakandena lao pia. Doko* 2 Ko 1:24; 1 Ti 1:11 naimame naima tangenya lao pii lamaiya naenge. Daa, naimame pii dake lamaingi: Jisasa Kataisa baa Kamongona, naimame baa lao masetala nyakamanya kendemane joo kalyamanona lao lamaingi. Doko,* Jen 1:3; Ais 9:2; Jo 8:12; 2 Ko 3:18 wamba iminjetae kateamo dokonya tii pina leamo Gote dokomeaka baanya tii doko naimanya mona dokonya pisekea. Naima-kisa tii doko pitamopa naimame baanya tii pipae Kataisanya lengelyaapinya singi doko kandao masalapale lao baame dopa pia.
Eteteaka* 1 Ko 1:27; 2 Ko 1:9; 5:1; 12:9 epe doko singi akali dupa naima sanima penge joo kalyamano. Dopaka doko, naima dopa pyoo kalyamano dokome pupu lapae andake doko Gotenyana naimanya daana lao laitaka pingi. Dupa* 1 Ko 4:9-13; 2 Ko 1:8; 6:4-10; 7:5 pitakanya kenda pipae naima-kisa sala epengeaka doko, dokome naima etete ita minala naenge. Naimame longo pyoo masingiaka doko, naima mona koyala naenge. Endakali dupame naima watao pingimaka doko, Goteme naima yakinala naenge. Dupame naima pyao isa setengemaka doko, naima etete kumala naenge. 10 Dopa* 1 Ko 15:31; Kl 1:24 pyoo kalyamanopa Jisasa kumapenge joo kateamo mana dokome mendai dopaka pyoo koteaka lao naima kanja epenge. Jisasanya lete katenge kende doko naima-kisa panena lao dopa pingi. 11 Kini,* Lo 8:36; 2 Ko 6:9 Jisasanya lete katenge kende doko apata naimanya kumapenge yonge dokonya panena lao, naimame baanya kalai pyakamaipumanosa naima katapumano gii dupa pitakanya kumapenge joo kalyamano. 12 Dopa pyoo katapumanopa kumingi kende dokome naima-kisa kalai pyoo katenge. Dopaka doko, lete katenge kende dokome nyakama-kisa kalai pyoo katenge.
13 Pii* Wee 116:10 pepa pyapae singi dokonya, “Nambame masoo minio dokome pii lamaiyona,” lapae silyamo. Masoo miningi dokonya naima-kisa mana mendai dopaleaka sipumopa naimame masoo minapuma dokome naimame apata pii lamailyamano. 14 Doko,* Lo 1:4; 8:11; 1 Ko 6:14; 1 Te 4:14 Kamongo Jisasa dee lete katasiamo Gote dokome naima apata Jisasa-pipa dee lete katasetala baame naimapi nyakamapi baanya enomba dokonya lanyetana lao masilyamano. 15 Dutupa* 2 Ko 1:3-6,11 pitaka pingi doko, nyakama nisalanya pingi. Dee Gotenya mona epe palenge doko endakali longo dupa-kisa tayama-tayama pyoo tayatamopa dupame baa tama pyoo baa lao etete yaka pilino latami.
Naimame masoo minao kalyamano leamo doko
16 Tenge* Lo 7:22; Ep 3:16 dokonya minao naima mona kumala naenge. Naima yongenya koyao katengeaka doko, naimanya mona kokotena yuu yongelya dii lao minao enenge injisakao katenge. 17 Naima-kisa* Mt 5:11-12; Lo 8:17-18; 1 Pi 5:10 kenda pipae epenge doko angi mende daa. Doko gii kuki iki epenge. Dopaka doko, dokonya-kaita naima pao tanga tangapi eteteaka tii pipae katatama. Tii pipae katatamano dokome kenda pipae kuki epenge doko etete ita minatama. 18 Doko,* Lo 8:24-25; Kl 1:16; Ip 11:1-3 lengeme kandenge dupa naimame kandapeta nasingi. Daa, lengeme nakandenge dupa naimame kandapeta singi. Doko, lengeme kandenge dupa gii kuki iki singi. Dopaka doko, lengeme nakandenge dupa soaka katenge.

*4:1: 2 Ko 3:6

*4:2: 2 Ko 2:17; 1 Te 2:4-5

*4:3: 1 Ko 1:18

*4:4: Jo 12:31; 14:7; Lo 8:29; Ep 2:2; Kl 1:15; 2 Te 2:10; Ip 1:3

*4:5: 2 Ko 1:24; 1 Ti 1:11

*4:6: Jen 1:3; Ais 9:2; Jo 8:12; 2 Ko 3:18

*4:7: 1 Ko 1:27; 2 Ko 1:9; 5:1; 12:9

*4:8: 1 Ko 4:9-13; 2 Ko 1:8; 6:4-10; 7:5

*4:10: 1 Ko 15:31; Kl 1:24

*4:11: Lo 8:36; 2 Ko 6:9

*4:13: Wee 116:10

*4:14: Lo 1:4; 8:11; 1 Ko 6:14; 1 Te 4:14

*4:15: 2 Ko 1:3-6,11

*4:16: Lo 7:22; Ep 3:16

*4:17: Mt 5:11-12; Lo 8:17-18; 1 Pi 5:10

*4:18: Lo 8:24-25; Kl 1:16; Ip 11:1-3