2
Kenda pipae nyoo kyoto joo katape leamo doko
Nambanya wane Timoti, Goteme Kataisa Jisasa-kisa mona epe palenge dokome emba kyoto joo katape. Nambame* 1 Ti 4:14; 6:12; 2 Ti 3:14 endakali longo dupanya enombasa pii langiopa siino dupa akali mendapuame auu pyoo isoo kapa pao endakali waka dupa mana lamaipengena lao embame masete dupa-kisa setape.
Emba* 2 Ti 1:8; 4:5 Kataisa Jisasanya yanda singi amii kyoto joo katao kenda pipae dupa embame naima-pipa awapa nyoo katape. Yanda singi amii mendeme kalai tata waka dupame mee endakali dupa pyalya miningili pyoo baa pyalya minina lao kayala naenge. Dopa napinya baa isingi dokome auu kaena lao yanda singi kalai dokoaka watambao pingi. Dee* 1 Ko 9:25; 2 Ti 4:8 endakali mende ita mina-mina pyoo male pingi mendenya endakali mendeme male pingi mana dupa watao napitamo kandao doko, baame ita minao yole nanyeta. Dee* 1 Ko 3:6-9; 9:7,10; Ip 6:7 akali mendeme lekeleke tao akali mendenya yuunya ee pokatamo dokonya nee mandipae dupa baa wambao nyepenge. Dopana, nambame pii latelyo dutupa embame masoo katape. Doko, Kamongo dokome emba nisetamopa embame dutupa pitaka masete.
Nambame* Ap 13:22-23; Lo 1:3-4; 1 Ko 15:4,20 Wai Pii Epe doko lao pituu, Jisasa Kataisa baa Goteme malunya dee sakatasiana, baa Dapiti tatanya mandipaena lenge doko embame kame nasepe. Nambame* Ep 3:1,13; Pl 1:12-14; Kl 1:24 Wai Pii Epe lamaingi tenge dokonya namba kenda pipae nyepala akali etete koo pingi dupa anjetae katengemali pyoo anjetae kalyo. Dopaka doko, Gotenya pii lapae doko anjetae nasilyamo. 10 Tenge* 1 Te 2:13 dokonya minao nambame Gotenya yapao nyepae endakali dupa nisakamaitoo lao kenda pipae dupa pitaka nyoo kyoto joo kalyo. Endakali dupa Kataisa Jisasame pyoo nyepae tanga tangapi tii pipae dokonya katatamina lao dopa pilyo. 11 Pii* Lo 6:4-5; 2 Ko 4:11; 1 Ti 1:15 dapa lapae silyamo doko etete kiningi:
Naima baa-pipa awapa kumiama tamo kandao doko,
baa-pipa lete etete katatamaka.
12 Naima* Mt 10:33; Ap 14:22; Lo 8:17 kyoto joo katatamano kandao doko,
baa-pipa awapa dupa pitaka isoo katatamaka.
Naimame baa maita maiyoo katatamano kandao doko,
baame naima maitaka dita.
13 Naimame* Nam 23:19; Lo 3:3-4; 1 Ko 1:9; Ta 1:2; Ip 6:18 baanya pii doko watao minamanalena latala
lelyamanoli napilyamano kandao doko,
baanya pii doko lelyamoli pyoo pyoo mee katenge.
Doko, baame baa tangenya pii doko kayala nayapenge.
Gotenya kalai akali epe dupanya leamo doko
14 Embame* 1 Ti 1:4; 6:4; Ta 3:9 pii dutupa endakali dupame masina lao lamaiyoo pituu, dupame kaina pii mende atete napina lao Gotenya enomba dokonya kyoto joo lamaipi. Atete pyoo pii yanda pingi mana dokome dii epe mende manja naenya, pii silyamino endakali dupa koyasingi. 15 Emba* 1 Ti 4:6-7; Ta 2:7-8 Gotenya enomba dokonya kalai akali wambu pipae joo, mendaipi mendenya elya nakayao, baanya kiningi pii doko tolao mana lamaingi akali joo katatona lao masetala kyoto joo katape. 16 Mee* 1 Ti 4:7 kaina pii koo lenge endakali dupa wandyuu katape. Dupame endakali dupa laminao Gote maita maiyoo koo pingi kaita ongonya puma-puma pingima. 17 Dupame* 1 Ti 1:20 pii mana lamailyami dupa kopetali joo tee pyatala andake jema-jema pingi. Endakali tata dopale dupanya mendalapo akali Aimeniasapa Pailitasapa kalyambino. 18 Endakali dopale dupame kiningi pii dokonya pakuatala lao pituu, “Naima sakatatala deaka sakatala nayatamana,” lengema. Dopa lelyamino pii dokome endakali mendapuanya masoo miningi doko koyasakamaingima. 19 Dopaka* Nam 16:5,26; Ais 26:13; 52:11; Jo 10:14; 1 Ko 8:3; Ep 2:20 doko, Goteme yuu kyoto mendenya anda muku miniamo doko minapae salakao silyamo. Anda muku doko kandao dapa lapae silyamo: “Kamongo dokome baanya endakali dupa kandenge.” Dee “Kamongo lao tee lenge endakali mendai mendai lao dupa pitakame mana koo dupa maita maitala waka katapengena,” lapae silyamo.
20 Akali* Ais 29:6; Lo 9:21; 1 Ko 3:12 andake mendenya andaka disa akipi opale golome wasepaepi silipame wasepaepi dupa iki nasinya itapi yuupimi wasepae dupa singiaka. Dupanya yangi dupame kalai epe pingi. Yangi dupame kalai mee ambe dupa pingi. 21 Dopana* 2 Ti 3:17 endakali mendeme mana koo dupa maita maitamo kandao doko, baa kalai epe dupa pipenge disa penge epe dopale joo katata. Dopa pyoo katao baame baanya akali andake dokonya kalai dupa kapa pao pyakamaipenge. Baame kalai epe dupa pitaka pyaanya depa latae katata.
22 Enda* Ga 5:22-23; 1 Ti 6:11 akalipi kole dupanya nyipu laka lao masingi koo dupanya emba paka pupi. Dopa petala tolao katengepi, masoo minao katengepi, auu kayao katengepi, mona setao katengepi, mana dutupa Kamongo doko lao mona epe palyetala tee lao katenge endakali dupa-pipa watao minao katape. 23 Embame* 1 Ti 1:4; 4:7 endakali kyakaenge mona napalenge dupanya atete pingi pii dupa nasoo waka katape. Pii dopale dupanya laiya lenge mana sakatenge doko embame masilino. 24 Kamongonya* 1 Ti 3:2; Ta 1:7 kendemane mendeme laiya laa naenya, baame endakali dupa pitaka patapata lao mana auu pyoo lamaiyoo, tomba nanao koo dupanya yanu nyala nayao katapenge. 25 Baame* Ais 42:3; Mt 12:20; Ga 6:1; 1 Ti 2:4 endakali pii tanga lenge dupanya masingi dupa patapata lao tolasakamaipenge. Baame dopa pipyali kandao doko, Goteme dupa nisipumopa mona kapilyetala kiningi pii doko masokondape pimili. 26 Kini,* 1 Jo 2:14 dupame masingi tolatala Sataneme baanya masingi doko watao minekena lao dupa kone makateamopa lyiamino doko pyalyinya nepamili.

*2:2: 1 Ti 4:14; 6:12; 2 Ti 3:14

*2:3: 2 Ti 1:8; 4:5

*2:5: 1 Ko 9:25; 2 Ti 4:8

*2:6: 1 Ko 3:6-9; 9:7,10; Ip 6:7

*2:8: Ap 13:22-23; Lo 1:3-4; 1 Ko 15:4,20

*2:9: Ep 3:1,13; Pl 1:12-14; Kl 1:24

*2:10: 1 Te 2:13

*2:11: Lo 6:4-5; 2 Ko 4:11; 1 Ti 1:15

*2:12: Mt 10:33; Ap 14:22; Lo 8:17

*2:13: Nam 23:19; Lo 3:3-4; 1 Ko 1:9; Ta 1:2; Ip 6:18

*2:14: 1 Ti 1:4; 6:4; Ta 3:9

*2:15: 1 Ti 4:6-7; Ta 2:7-8

*2:16: 1 Ti 4:7

*2:17: 1 Ti 1:20

*2:19: Nam 16:5,26; Ais 26:13; 52:11; Jo 10:14; 1 Ko 8:3; Ep 2:20

*2:20: Ais 29:6; Lo 9:21; 1 Ko 3:12

*2:21: 2 Ti 3:17

*2:22: Ga 5:22-23; 1 Ti 6:11

*2:23: 1 Ti 1:4; 4:7

*2:24: 1 Ti 3:2; Ta 1:7

*2:25: Ais 42:3; Mt 12:20; Ga 6:1; 1 Ti 2:4

*2:26: 1 Jo 2:14