6
Akali kalangeme nee mokosina lao makande piamino doko
Yuu* Ap 2:45; 4:34-35 mende masoo miningi endakali dupa longo jeta jeta piamopa dupanya Gitiki pii lenge dupame Iputu pii lenge dupa kandao mumu leami-pyaa. Iputu pii lenge dupame Gitiki dupanya enda walyakae dupa nee akipi koteaka lao mokosingi dokonya auu pyoo namaiyaminosa mumu leami-pyaa. Dopa lao kateaminopa aposele kingi ita mende-kisa dee lapoma dutupame masoo miningi endakali dupa pitaka epena lao nyoo elyambu petala dapa leami-pyaa: “Naimame Gotenya pii lamaingi doko yakinatala nee akipi mokosoo katatamano kandao doko, auu napita. Dopana,* Eke 18:17-23; Ais 11:2; 1 Ti 3:7 kaimia paluma, nyakamame nyakamanya akali kalange kenge epe singi masingi epe palenge Oli Sipitisame tumbatae mendatupa kutalapape. Kutao nyepataminopa naimame akali dutupame kalai dake isoo kandao katena latama. Dopa* Ap 1:14; 2:42 petala naimame loma singi dokopa Gotenya pii lamaingi dokopa dolapo yakinala nayao pyoaka katatamana,” leami-pyaa. Dopa* Ap 8:5; 21:8 leamino doko masoo miningi dupa pitakame sepala auu kayami-pyaa. Auu kayapala akali Sitipena lenge doko yapao nyiami-pyaa. Baa masoo miningipi Oli Sipitisapimi tumbatae katenge-pyaa. Dee dupame Pilipa lenge dokopi, Potokotasa lenge dokopi, Naikena lenge dokopi, Taimone lenge dokopi, Pamenasa lenge dokopi, Nikolasa lenge yuu taono Andioko tange Juta joo kateamo dokopi akali dutupa yapao nyiamiaka-pyaa. Yapao* Ap 13:3; 14:23; 1 Ti 4:14 nyiamino akali dutupa aposele dupanya enomba dokonya laminao epeaminopa aposele dupame loma setala aiyomba minani piami-pyaa.
Dokopa* Ap 2:14; 12:24; 13:49; 16:5; 19:20; Lo 1:5 Gotenya pii doko tayama-tayama pyoo taya-pyaa. Jetusaleme dokonya masoo miningi endakali dupa etete longo jema-jema pia-pyaa. Pitisa longo mendapuame Kataisa lao masoo miniamiaka-pyaa.
Sitipena anjiamino doko
Gotenya* Ap 2:43 kalai pingi pupu lapae doko Sitipena-kisa tumbatae katao baame endakali kaina dupanya kongali andakepi kalai paka pipaepi dupa pyoo katea-pyaa. Dokopa Jutamanya losuu anda kenge Mokao Nyepae Akali Limbingina lengema dokonya Saitini tangepi, Alekesandia tangepi, dee akali waka Silisia tangepi, Esia tangepi mendapuame sakatao Sitipena-pipa pii yanda pyoloo piami-pyaa. 10 Dopa* Lu 21:15 piaminoaka doko, Sipitisa Goteme Sitipena baa masingi epe maiyamoli pyoo pii leamopa dupame kapa pao ita minapenge nanjia-pyaa. 11 Dopa* Ap 21:21* Mt 26:59-61 piamosa akali dupame waa katao akali mendatupame sambo pii lena leami-pyaa. Dopa piaminopa akali dupame ipao dapa leami-pyaa: “Naimame sipumanopa akali dakeme Mosesepa Gotepa lapota kilya kandao pii lapyana,” leami-pyaa. 12 Dopa leaminopa dupame endakali dupapi, isingi akali dupapi, mana setapae masingi akali dupapi dupanya mona minao sakatasakamaiyami-pyaa. Dopa petakamaiyaminopa dupame ipao Sitipena doko anjetala pyalya lao minao kanjole dupa-kisa peami-pyaa. 13 Pupala* Jet 26:11 mokao nyepae limbingi dupame akali mendatupame sambo pii lena lao katena leami-pyaa. Akali dupame Sitipena kandao dapa leami-pyaa: “Akali dakeme losuu anda andake dakepi naimanya mana setapae dupapi dupa kandao koteaka lao kilya kandenge. 14 Naimame sipumanopa baame lao pituu, ‘Nasatete tange Jisasa dokome anda dake lakyoo nepao Moseseme naimanya mana setekeamo dupa alo pita,’ lapyana,” leami-pyaa. 15 Dopa* Lu 4:20 leaminopa akali kanjole peteamino dupa pitakame Sitipena kandokondape pyoo kandeaminopa baanya lengelyaapi doko enjele mendenya lengelyaapi jiamo kandeami-pyaa.

*6:1: Ap 2:45; 4:34-35

*6:3: Eke 18:17-23; Ais 11:2; 1 Ti 3:7

*6:4: Ap 1:14; 2:42

*6:5: Ap 8:5; 21:8

*6:6: Ap 13:3; 14:23; 1 Ti 4:14

*6:7: Ap 2:14; 12:24; 13:49; 16:5; 19:20; Lo 1:5

*6:8: Ap 2:43

*6:10: Lu 21:15

*6:11: Ap 21:21

*6:11: Mt 26:59-61

*6:13: Jet 26:11

*6:15: Lu 4:20