8
Dokaitame* Ap 7:58; 8:4; 11:19; 22:20 Sitipena pyao kumasiaminopa Solome yakana lao masia-pyaa.
Solome sosa dupa-kisa mana koo miniamo doko
Gii dokopa minao koyasingi mana etete koo mendapua Jetusaleme tange sosa dupa-kisa epea-pyaa. Mana dupame sosanya endakali dupa pitaka Jutiapi Samatiapi yuu dolaponya wakale tale pisia-pyaa. Aposele dupa iki tale napyoo Jetusaleme kateami-pyaa. Gote lao tama pyoo katenge akali mendapuame Sitipena soo pao malu petala baa lao masoo ee lawaka kateami-pyaa. Gii* Ap 9:1,13; 22:4-5; 26:9-11; 1 Ko 15:9; Ga 1:13; Pl 3:6; 1 Ti 1:13 dokopa akali Solo lenge dokome koteaka lao sosa doko koyasoo anda mendai mendai lao dupanya kolandatapu endakalipi dupa pyalya lao nyoo anjingi andaka pyandata pia-pyaa.
Samatia tange dupa Jisasanya Wai Pii Epe lamaiyamino doko
Endakali* Ap 11:19 tale petae kateamino dupame yuu wakale wakale dupanya puu puu pyoo peaminoli pyoo Wai Pii Epe doko lamaiyoo kateami-pyaa. Akali* Ap 6:5; 21:8 Pilipa lenge dokome Jetusaleme yakinatala Samatia yuu dokonya taono mendenya pupala endakali dupa Kataisanya lao pii lamaiya-pyaa. Endakali* Ap 5:16 longome Pilipanya pii leamo dupa soo pituu baame kongali piamo dupa kandatala mona mendai paliuu baanya pii doko salakao siami-pyaa. Enjele* Mt 8:29; 10:1; Mk 16:17; Ap 28:8-9 koo endakali longo dupa-kisa paleamino dupame kamaka ipao pituu puu lao ae latala yakineami-pyaa. Endakali papa tambotaepi moko koopi longo dupanya yaina dupa eteaka-pyaa. Dokopa taono dokonya tange endakali dupame mona etete yaepao kateami-pyaa.
Yuu dokonya akali Saimone lenge mendeme ee kana longo lao baanya topoli mana* topoli mana Endakali mendeme baa topolina latala opale mende pita lamo lawapi yaina palelyamona latala katyuu nyoo nee pyowapi pingi akali doko topoli lenge.miniamo dokome Samatia endakali dupanya mona mende pali pali pyoo walu lasia-pyaa. Dopa piamo dokome baa tangenya kenge minalyoo pyoo katea-pyaa. 10 Dokopa endakali tipyapi kenge singipi dupa pitakame koteaka lao baanya pii sokondape pyoo soo katao, “Gotenya pupu lapae kenge andake lenge doko akali dakena,” leami-pyaa. 11 Akali dokome ee kana longo nepao endakali dupanya mona mende pali pali pyoo walu lasiamopa dupame baanya pii salakao siami-pyaa. 12 Dopa piaminoaka doko, Pilipame Gotenya isingi dokopa Jisasa Kataisanya kenge dokopa dolaponya lao Wai Pii Epe doko lamaiyamopa dupame masoo miniami-pyaa. Masoo miniamino endakalipi dupanya kaimbu pyakamaiya-pyaa. 13 Saimoneme apata masoo miniamopa kaimbu pyakamaiyaka-pyaa. Dokopa baa Pilipapa awapa katao kongalipi kalai pupu lapaepi Pilipame piamo dupa kandatala mona andea-pyaa.
14 Samatia* Jo 4:38; Ap 11:1,22 dupame Gotenya pii lapae doko sepala masetelyamino lapae doko aposele Jetusaleme kateamino dupame siami-pyaa. Sepala dokopa Pitapa Jonepa dolapo Samatia yuu dokonya pena leami-pyaa. 15 Pena leaminopa dolapome yuu dokonya pao pyakamatala Samatia tange dupa-kisa Oli Sipitisa doko epena lao loma sakamaiyambi-pyaa. 16 Pilipame* Ap 10:44; 19:2 Kamongo Jisasanya kenge doko lao dupa kaimbu pyakamaiyamoaka doko, Oli Sipitisa doko dupanya mende-kisa naepeamosa dolapome loma sakamaiyambi-pyaa. 17 Loma* Ap 1:5; 19:6 setala dupanya aiyomba minani pyakamaiyambinopa Oli Sipitisa doko dupa-kisa epea-pyaa.
18-19 Aposele dolapome dupanya aiyomba minani pyakamaiyambinopa Oli Sipitisa doko dupa-kisa epeamo Saimoneme kandatala muni minao ipupala dolapo kandao, “Nyalambome pilyambinoli pyoo nambame endakali mendenya aiyomba minani pyakamaitupa Oli Sipitisa doko baa-kisa ipatana pupu lapae doko namba dyepa,” lea-pyaa. 20 Pitame* Ais 55:1; Mt 10:8; Jo 4:10; Ap 13:10 pii doko yanu pyao, “Goteme epe mende dingi doko munimi kapa pao sambapengena lao embame masilino dokonya embanya silipa muni-pipa tambetambe emba etete alu pii. 21 Gotenya* Wee 78:37 enomba dokonya embanya mona tolatae palyala naeleno dokonya kalai dakenya punasapi mende embanya daa. 22 Dopana, embame mona kapilyetala embanya koo pingi dupa yakinape. Embanya moname koo pipu laka lao masilino doko Kamongome kunanya nepekena lao tee lape. 23 Embame* Dit 29:17; Pot 5:22; Ais 58:6; Jet 4:18; Ip 12:15 etete putiti kayapino dokome embanya mona andaka yamame tumbatae katapumopa koo dokonya anjetae kalyeno kandelyona,” lamaiya-pyaa. 24 Saimoneme pii doko yanu pyakamaiyoo, “Nyalambome lelyambino dupanya mende namba-kisa ipatana namba nisoo Kamongo doko lao loma sakalapape,” lea-pyaa.
25 Dolapome* Ap 1:8 kandeambino dupapi Kamongonya pii dupapi dupa lamaitala Jetusaleme pilyoo pao pituu Samatia yuu taono yakane longo dupanya awali lao Wai Pii Epe doko lamaiyoaka peambi-pyaa.
Pilipapa Itiopia tange isingi akali dokopa
26 Dokopa* Mt 1:20 Kamongonya enjele mendeme Pilipa lamaiyoo, “Emba sakatatala Jetusaleme kaita Gesaa pyakanenge ongonya-kaita paale puu,” lea-pyaa. Kaitini doko endakali napalenge yuu dokonya-kaita singi-pyaa. 27-28 Pilipa* 1 Kiŋ 8:41-42; Wee 68:31; Ais 56:3-7 sakatatala kaitini ongonya pao pituu Itiopia tange akali andake lakapo nyepae mende kandea-pyaa. Akali dokome Itiopia tange enda Kuini Kandesi lenge dokonya muni akipi dupa isakamaiyoo katenge-pyaa. Baame Jetusaleme pao loma setala baanya yuusa pilyoo pituu baanya pituu paenge katesa dokonya pitipala potopesa Aisayame pepa piamo doko itaki pyao pea-pyaa. 29 Sipitisa dokome Pilipa lamaiyoo, “Emba baanya pituu paenge pelyamo dokonya tengesa puu,” lea-pyaa. 30 Pilipame alo pyao watao pao pituu akali dokome potopesa Aisayame pepa piamo doko itaki piamo sepala, “Embame pii itaki pilino dokonya tenge doko masilipi?” lao pisia-pyaa. 31 Pisiamopa* Jo 16:13; Lo 10:14 Itiopia tange akali dokome baa lamaiyoo, “Akali mendeme namba tenge doko laitaka napitamopa nambame aipa petala masotope?” lea-pyaa. Dopa latala Pilipa awapa pitimbana epena lea-pyaa. 32 Baame* Ais 53:7-8; Lu 18:31 pii konjepae itaki piamo doko dapa lao pyapae sia-pyaa:
“Baa pyalanya laminao peamino dokopa baa ema napyoo sipisipi mende peele lao pea.
Sipisipi ŋaŋa mendenya iti tokengesa kyaa nalenge dopaka pyoo baa nengekaita lumbala naya.
33 Dupame baa etete pyanya palyetala baanya kosa doko tolao lakamaiya nayami.
Apimi baanya mandipaenya mandipae dupanya lao atome latape?
Dupame baa etasetaminopa baa dee yuu dokonya nakatatana,” lao pepa pyapae sia-pyaa.
34 Itiopia tange akali dokome Pilipa pisoo pituu, “Potopesa dokome pii dake api kandao leape? Baa tange kandao leape, pande endakali waka mende kandao leape? Embame namba langipoko,” lea-pyaa. 35 Dopa* Lu 24:27 leamopa Pilipame Jisasanya lao pii dokonyaka dii tambao Wai Pii Epe doko lamaiya-pyaa. 36 Dolapo* Ap 10:47; 16:33 kaitini dokonya pao endaki mate mendenya pyakameambi-pyaa. Pyakamatala Itiopia tange akali dokome lao pituu, “Endaki epelyamo kanda. Aki mendeme nambanya kaimbu pyakapenge kaitini doko lyokelyape?” lea-pyaa. 37 [Pilipame baanya pii yanu pyakamaiyoo, “Embame embanya moname etete kinina lao masoo minateno kandao doko, embanya kaimbu pyakapenge jalapomona,” lea-pyaa. Akali dokome yanu pyao pituu, “Nambame Jisasa Kataisa doko Gotenya Ikiningina lao masoo minilyona,” lea-pyaa.] 38 Akali dokome pituu paenge katesa doko sina latala Pilipapa endakinya pyakaneambi-pyaa. Pyakanatala Pilipame baanya kaimbu pyakamaiya-pyaa. 39 Dokopa* 1 Kiŋ 18:12; Lu 24:31-32 dolapome endaki doko yakinatala pyakalyeteambinopa Kamongonya Sipitisa dokome Pilipa yapa nyokonyia-pyaa. Nyokonyeteamopa akali Itiopia tange dokome baa dee nakandao kaita pao pituu mona yaepao pea-pyaa. 40 Pilipame* Ap 21:8 Asatote yuu dokonya kalyu katao walu latala baame yuu taono dupa pitakanya awali lao Wai Pii Epe doko lamaiyoo paya-pyaa. Dopa pyoo payapala taono Sisatia dokonya pyakamea-pyaa.

*8:1: Ap 7:58; 8:4; 11:19; 22:20

*8:3: Ap 9:1,13; 22:4-5; 26:9-11; 1 Ko 15:9; Ga 1:13; Pl 3:6; 1 Ti 1:13

*8:4: Ap 11:19

*8:5: Ap 6:5; 21:8

*8:6: Ap 5:16

*8:7: Mt 8:29; 10:1; Mk 16:17; Ap 28:8-9

*8:9: topoli mana Endakali mendeme baa topolina latala opale mende pita lamo lawapi yaina palelyamona latala katyuu nyoo nee pyowapi pingi akali doko topoli lenge.

*8:14: Jo 4:38; Ap 11:1,22

*8:16: Ap 10:44; 19:2

*8:17: Ap 1:5; 19:6

*8:20: Ais 55:1; Mt 10:8; Jo 4:10; Ap 13:10

*8:21: Wee 78:37

*8:23: Dit 29:17; Pot 5:22; Ais 58:6; Jet 4:18; Ip 12:15

*8:25: Ap 1:8

*8:26: Mt 1:20

*8:27-28: 1 Kiŋ 8:41-42; Wee 68:31; Ais 56:3-7

*8:31: Jo 16:13; Lo 10:14

*8:32: Ais 53:7-8; Lu 18:31

*8:35: Lu 24:27

*8:36: Ap 10:47; 16:33

*8:39: 1 Kiŋ 18:12; Lu 24:31-32

*8:40: Ap 21:8