10
Pita Koniliasapa
Sisatia* Mt 8:5; Lu 7:2-5; Ap 27:1-3; Ga 2:12* Ap 11:4-17; 15:7 yuu ongonya akali Koniliasa lenge mende katea-pyaa. Baame yanda singi amii andate mende isoo katenge-pyaa. Baa amii tata Itali tange lenge dokonya isingi akali mende-pyaa. Baame* Lu 12:33; 18:1 Gote minao katenge-pyaa. Baapi baanya andaka awapa palenge dupa pitakapimi Gote lao paka kaengema-pyaa. Baame Juta endakali daa jepae dupa oapi longo lao maiyoo Gote lao loma soaka katea-pyaa. Gii* Mt 1:20; Ap 3:1; 27:23 mendepa yuu alemanjalanya piamopa Koniliasame lee manimanimi joo Gotenya enjele mende epeamo doko kanjakao kandea-pyaa. Enjele dokome Koniliasa peteamo anda ongonya ipupala, “Koniliasa,” lea-pyaa. Dopa* Lu 1:12; Ap 9:10 leamopa Koniliasame kanjakao kandatala paka kayao, “Akali Andake, embame aipa laanya leepe?” lea-pyaa. Dopa leamopa enjele dokome baa lamaiyoo, “Embanya loma singipi daa jingi endakali dupa oapi maingipi dupa Goteme kandatala masetae kalyamo. Embame akali mendatupa Jopa yuu dokonya pena latala akali Saimone baanya kenge mende Pita lenge doko epena lape. Pita* Ap 9:43 baa mena tata dupanya yanonge tapalyepae wasingi akali Saimoneaka lenge mendepa tole kalyambino. Baanya anda doko solowata lemba dokonya katengena,” lea-pyaa. Enjele dokome dopa latala pateamopa Koniliasame baanya kalai akali lapoma-pipa dee baanya awapa katenge Gote minao katenge yanda singi amii mendepi akali tepoma dutupa epena lea-pyaa. Ipateaminopa pii pitaka panao lamaitala baame akali dutupa Jopa yuu dokonya pena lea-pyaa.
Pitame lee manimanimi joo kandeamo doko
Taita dopa pyoo akali tepoma dutupa yuu taono Jopa dokonya tengesa joo epeaminopa kotaka andawai pungupungu dokonya Pita baa loma sala anda-kisa* anda-kisa Juta dupanya anda dupa mana mendepaleaka minao petae dokonyana, ketae endakali katengepi opale mende pipenge mana mendapua singiaka-pyaa.pyakalyia-pyaa. 10-11 Dopa* Ap 11:5-17 petala baa lopo kayapala nee napuli lao masia-pyaa. Nee depa leaminopa Goteme Pitanya mona minao aloo pisiamopa baame lee manimanimi joo kaiti doko saa papa laloo piamo kandea-pyaa. Kandeamopa mendita mende isa epea-pyaa. Epeamo doko lapalapa jepae andake mende denge kitomende dupanya mendeme minatae katao pyandama-pyandama pyoo pyandea-pyaa. 12 Dokonya moko kitomende katenge tata dupapi, kanopato tata dupapi, yaka tata dupapi tata tata dupa pitaka palepeta pyandeamo doko baame kandea-pyaa. 13 Dokopa pii mende epeamo dokome lao pituu, “Pita, embame sakatatala pyao naa!” lea-pyaa. 14 Pitame* Lep 11:1-47; Ese 4:14 lao pituu, “Kamongo, namba etete daa! Paa mendaipi mende nambame nee kaimala pipae daa lao nee nyetae dupa nanengena,” lea-pyaa. 15 Dopa* Jen 1:31; Mk 7:15,19 leamopa dee lapo pyoo pii mende epeamo dokome lao pituu, “Goteme auu pinya setatamo dupa kandao embame kaimala pipaena nalape,” lea-pyaa. 16 Dopaka pyoo paa tepomasa pyandatala dokopa lapalapa jepae doko yapa kaitinya nyokonyia-pyaa.
17 Pitame lee manimanimi joo kandeamo dokonya tenge doko aipalepe lao masoaka peteamopa Koniliasame pena leamo akali dutupame ipao Saimonenya anda doko kutao kandatala anda kambusa kateami-pyaa. 18 Katapala dupame pisoo pituu, “Anda dakenya akali opone Saimone Pita lenge doko pilyape?” leami-pyaa. 19-20 Pitame* Ap 1:8; 11:12; 13:2 lee manimanimi kandeamo doko masoo mee peteamopa Sipitisa dokome Pita lamaiyoo, “Wane! Akali tepomame emba kutilyaminona, emba sakatatala isa pyakana. Akali dutupa nambame epena lapusa epelyaminona, embame mona lapo napaliuu, akali dutupa-pipa awapa pupale puu,” lea-pyaa. 21 Pita isa pyakanatala akali dutupa lamaiyoo, “Anematupa! Nyakamame kutilyamino akali doko nambana, tenge aipuma kutao ipamipi?” lea-pyaa. 22 Akali* Lu 7:4-5; Ap 10:1-2 dutupame baa lamaiyoo, “Yanda singi amii isoo katenge akali Koniliasa dokome naima pupa lapya. Akali doko etete tolatae mende. Baame Gote lao paka kayao kalyamopa Juta dupa pitakame baa kandao akali epena lengema. Gotenya enjele mendeme baa lamaiyoo, ‘Koniliasame Pita emba baanya andaka ipupi latala pii lateno dupa setana,’ lapya-pyaana,” leami-pyaa. 23 Dopa* Ap 10:45; 11:12 lao lamaitiaminopa Pitame akali dutupa andaka epena latala kuka dokonya awapa paleami-pyaa.
Yongama sakatatala Pita awapa peami-pyaa. Jopa tange masoo miningi kaiminingi mendapua-pipa awapa peamiaka-pyaa. 24 Pao kaitinisa palipala taita dopa pyoo Sisatia yuu dokonya pyakameami-pyaa. Dokopa Koniliasame baanya palu mendai dupapi kaita miningi dupapi dupa nyoo limbatala dupa-pipa malisoo kateami-pyaa. 25 Dopa pyoo kateamino dokonya Pita pao pyakamateamopa Koniliasame kandatala pao baanya moko kateamo dosa tombauli sepala baa tama pia-pyaa. 26 Dopaka* Ap 3:12; 14:13-15; Pa 19:10 doko, Pitame Koniliasa sakatasoo pituu, “Namba endakaliakana emba sakata,” lea-pyaa. 27 Dopa latala pii lama-lama pyoo andaka kolandeambi-pyaa. Kolandatala endakali longo limbao peteamino dupa Pitame kandea-pyaa. 28 Kandatala* Ap 11:3; 15:9; Ga 2:12,15-16 baame dupa lamaiyoo, “Nyakamame kandeami kandee. Juta mendeme tata waka dupa-pipa awapa limbala nayapenge. Tata waka kalyamino dupanya kanja napupengeakana daa latae silyamo. Dopaka doko, Goteme namba laitaka pyoo pituu nambame endakali mende kandao baa kaimala pipae lamo koo paleta lamo laa nayape lapya. 29 Goteme dopa lapumopa nambame tanga nalao nyakamame namba ipu laminoli pyoo epelyona, aipuma namba ipu lamipi?” lea-pyaa. 30 Dopa* Ap 1:10; 3:1 leamopa Koniliasame baa lamaiyoo, “Alembolya alemandi indupa naima pilyamano kiloko tepo gii dakepaleaka namba andaka loma soo peteopa akali yonge pee etete kyoo lapae pingi mende lee mendai ipao nambanya enombasa kateamo kandeo. 31 Dokome namba kandao, ‘Koniliasa, embanya loma singipi daa jingi endakali dupa oapi maingipi dupa Goteme kandatala masetae kalyamo. 32 Dopana, embame akali mendatupa Jopa yuu dokonya pena latala Saimone Pita lenge doko epena lape. Saimone Pita baa mena yanonge tapalyepae wasingi akali Saimoneaka lenge mendepa tole kalyambino. Baanya anda doko solowata lembanya katengena,’ enjele dokome dopa lea. 33 Dopa lalu piamopa nambame emba ipupi leona emba yaka epeleno. Indupa Goteme lape leamoli pyoo embame pii latenopa naima pitakame Gotenya enomba dokonya pitipala pii semanana,” Koniliasame dopa lea-pyaa.
Koniliasanya andake Pitame Pii leamo doko
34 Dokopa* Dit 10:17; 1 Sam 16:7; Lo 2:11; Ga 2:6; 1 Pi 1:17 Pitame lao pituu, “Indupa nambame kini kandatelyo. Goteme endakalinya lengelyaapi kandao yapala naenge. 35 Akali* Jo 9:31 tata dupa pitakanya endakali mendeme baa lao paka kayao mana epe minao paenge doko kandao Goteme kapana lenge. 36-38 Naima* Wee 107:20; Ais 52:7; Lo 10:12; Pa 17:14* Mt 4:12-17; Lu 4:44* Ais 61:1; Mt 3:16; 8:29; Lu 4:17-21; Ap 2:22; 4:27 Isataele dupa-kisa Goteme pii epena leamo doko nyakamame masilyamino. Goteme Wai Pii Epe doko lao pituu, Jisasa Kataisame naima Gote baa tangepa mona mendai palisiana lao lao panea. Jisasa doko endakali pitakanya Kamongo. Joneme kaimbu pyalapa lao pii lao kateamo dokonya maitakao Galili yuu dokonya pituu kalai tee pyatala, Jutia yuu doko pitakanya pyoo tayamo dupa nyakamame masilyamino. Nasatete tange Jisasa doko Goteme yapao nyepala Oli Sipitisapa pupu lapaepa baa maiyamo doko nyakamame masilyamino. Gote baa-pipa kateamo tenge dokome baa paelya payana pyoo endakali dupa-kisa mana epe minao Sataneme kenda pisetae endakali dupa pitaka auu pisiamo doko masilyaminoaka. 39 Jetusalemepi* Ap 1:8,22; 2:23 Jutia yuu waka dupanyapi katao piamo dupa pitaka kandatala naimame lao panasoo kalyamano. Endakali dupame baa ita pokonya pyao yukotala kumasiami. 40 Pyao* 1 Ko 15:4-7 kumasiaminoaka doko, Goteme kote tepo dokonya baa dee sakatasetala panasia. 41 Panasiamo* Lu 24:41-43; Jo 14:19,22-24; 15:27; Ap 1:3-4; 13:31 doko Juta endakali pitakanya enombanya panasala naya. Daa, naima baanya pii doko lao panatamina lao wamba Goteme yapao nyiamo endakali dupa-kisa panasia. Goteme baa malunya sakataseteamopa naima-pipa neepi endakipi awapa neama. 42 Jisasame* Ap 2:36; 17:31; 2 Ti 4:1; 1 Pi 4:5 naima langyoo, ‘Endakali dupa wai pii doko lamaiyepape,’ lea. Goteme baa iki endakali sakapi kumapaepi dupanya pii lao tolao mokosingi akali joo katena leamo doko lao panalapape leaka. 43 Jisasa* Ais 33:24; 53:5-6; Jet 31:34; Dan 9:24; Ap 2:38; 3:16 lao masoo minatami dupa pitakanya koo yanu dupa baanya kenge dokome kunanya nepakamaitana lao potopesa dupa pitakame lao paneami-pyaana,” Pitame dopa lea-pyaa.
Endakali tata waka dupame Oli Sipitisa nyiamino doko
44 Pitame* Ap 8:16; 11:15; 15:8 dopa leamo gii dokopaka pii siamino endakali dupa pitaka-kisa Oli Sipitisa doko epea-pyaa. 45-47 Dokopa* Ap 2:33* Ap 2:4,11; 19:6* Ap 8:36; 11:17 Gote lao tama pyoo pii tata waka dupa lao kateamino doko sepala, Juta endakali masoo miningi Pita-pipa epeamino dupame Goteme endakali tata waka dupa Oli Sipitisa mailyamoakana lao masoo mona andeami-pyaa. Dopa piaminopa Pitame dupa lamaiyoo, “Naima Oli Sipitisa nyiamanoli pyoo endakali dokaitame nyilyamino endakali dupanya endakimi kaimbu pyakamaimana, apimi kapa pao daa latape?” lea-pyaa. 48 Dopa* Ap 1:5; 2:38; 16:15; 18:20 latala Pitame dupa kandao, “Nyakamame Jisasa Kataisanya kenge doko lao kaimbu nyalapa,” lea-pyaa. Dokopa dokaitame baa lamaiyoo, “Emba naima-pipa koto mendatupa awapa katamana,” leami-pyaa.

*10:1: Mt 8:5; Lu 7:2-5; Ap 27:1-3; Ga 2:12

*10:1: Ap 11:4-17; 15:7

*10:2: Lu 12:33; 18:1

*10:3: Mt 1:20; Ap 3:1; 27:23

*10:4: Lu 1:12; Ap 9:10

*10:6: Ap 9:43

*10:9: anda-kisa Juta dupanya anda dupa mana mendepaleaka minao petae dokonyana, ketae endakali katengepi opale mende pipenge mana mendapua singiaka-pyaa.

*10:10-11: Ap 11:5-17

*10:14: Lep 11:1-47; Ese 4:14

*10:15: Jen 1:31; Mk 7:15,19

*10:19-20: Ap 1:8; 11:12; 13:2

*10:22: Lu 7:4-5; Ap 10:1-2

*10:23: Ap 10:45; 11:12

*10:26: Ap 3:12; 14:13-15; Pa 19:10

*10:28: Ap 11:3; 15:9; Ga 2:12,15-16

*10:30: Ap 1:10; 3:1

*10:34: Dit 10:17; 1 Sam 16:7; Lo 2:11; Ga 2:6; 1 Pi 1:17

*10:35: Jo 9:31

*10:36-38: Wee 107:20; Ais 52:7; Lo 10:12; Pa 17:14

*10:36-38: Mt 4:12-17; Lu 4:44

*10:36-38: Ais 61:1; Mt 3:16; 8:29; Lu 4:17-21; Ap 2:22; 4:27

*10:39: Ap 1:8,22; 2:23

*10:40: 1 Ko 15:4-7

*10:41: Lu 24:41-43; Jo 14:19,22-24; 15:27; Ap 1:3-4; 13:31

*10:42: Ap 2:36; 17:31; 2 Ti 4:1; 1 Pi 4:5

*10:43: Ais 33:24; 53:5-6; Jet 31:34; Dan 9:24; Ap 2:38; 3:16

*10:44: Ap 8:16; 11:15; 15:8

*10:45-47: Ap 2:33

*10:45-47: Ap 2:4,11; 19:6

*10:45-47: Ap 8:36; 11:17

*10:48: Ap 1:5; 2:38; 16:15; 18:20