11
Pitame Jetusaleme tange dupa kandao atome lamaiyamo doko
Aposele* Ap 8:14; 15:7 dupapi masoo miningi kaiminingi Jutia yuu dokonya kateamino dupapi dutupame endakali tata waka dupame apata Gotenya pii lapae doko sepelyamino lapae doko siami-pyaa. Sepala Pita Jetusaleme peamopa elya pingi kambu kepapengena lao masingi dupame baa pyalanya leami-pyaa. Dokaitame* Ap 10:28,48; Ga 2:12 Pita lamaiyoo, “Embame elya pingi kambu kepala naenge akali peteamino anda dokonya kolandatala dupa-pipa awapa nee napapina,” leami-pyaa.
4-5 Dopa* Ap 10:10-48 leaminopa Pitame dupa kandao baame piamoli pyoo lao panao lao pituu, “Wamba nambame taono Jopa dokonya anda mendenya loma soo kateopa Goteme nambanya mona aloo pisiamopa nambame lee manimanimi joo mendita mende isa epeamo doko kandeo. Doko lapalapa jepae andake mende denge kitomende dupanya mendeme minatae katao kaitinya pyandama-pyandama pyoo namba kateo dosa pyandea. Lapalapa pyandeamo dokonya koko nambame aki palelyape lao kandokondape pyoo kandeopa isa yuunya moko kitomende katenge tata dupapi, mena kapua tata dupapi, kanopato tata dupapi, yaka tata dupapi dupa pitaka palea. Dokopa pii mende namba-kisa dapa lao epeamo sio: ‘Pita, embame sakatatala pyao naa,’ lea. Dopa leamoaka doko, nambame pii doko yanu pyao pituu, ‘Kamongo, namba etete daa! Yuu gii mendaipi mendenya nambame nee kaimala pipae daa lao nee nyetae dupa nambanya nengekaita paa naengena,’ leo. Dopa leopa dee lapo pyoo kaiti-kisa katao pii mende yanu pyao epeamo dokome lao pituu, ‘Goteme auu pinya setatamo dupa kandao embame kaimala pipaena nalape!’ lea. 10 Dopaka pyoo paa tepomasa pyandatala dokopa dutupa pitaka kaiti-kisa dee nyokonyia. 11 Gii dokopaka akali tepoma namba andaka kateo dokonya ipao kalyu piami. Akali dutupa Sisatia tange mendeme namba kateo dokonya epena lea-pyaa. 12 Oli* Ap 10:23,45 Sipitisa dokome namba langyoo, ‘Mona lapo palya nayao dupa-pipa awapa pupape,’ lea. Dokopa masoo miningi kaiminingi tokange datupa namba-pipa awapa pupala akali dokonya andaka kolandeama. 13 Kolandatala peteamano dokopa Koniliasame baa enjele mendeme baanya andaka ipao katapala pii mende dapa langiana lea: ‘ “Embame akali mendatupa Jopa yuu dokonya pena latala akali Saimone kenge mende Pita lenge doko lanyala pena lape. 14 Akali* Ap 2:47; 16:15,31 dokome emba pii mende langita. Pii dokome Goteme embapi embanya andaka tole katenge dupapi dupa pyoo nyetana,” leana,’ lao Koniliasame lea. 15 Nambame* Ap 2:4; 10:44 pii sakatao leo dokopa Oli Sipitisa doko wamba naima-kisa epeamoli pyoo dutupa-kisa epea. 16 Wamba* Ap 1:5 Kamongo dokome lao pituu, ‘Joneme endakimi endakali dupanya kaimbu pyakamaiyamoaka doko, Takange dokome Oli Sipitisa dokome nyakamanya kaimbu pyakatana,’ leamo doko gii dokopa nambame dee masio. 17 Naimame* Mt 16:23; Ap 10:47; 15:9 Kamongo Jisasa Kataisa lao masoo miniamanopa Goteme epe mende naima mee diamo mendai dopaleaka mende dupa mee maiya. Maiyamopa namba api kaita Gotenya kaita doko lyokakamaitope lao masiona,” Pitame dopa lea-pyaa. 18 Jetusaleme* Ap 2:47; 13:46; 14:27; 17:30; 21:20; 26:20 tange Juta dupame Pitame pii leamo dutupa sepala nyakamanya pii doko kayami-pyaa. Dopa petala, “Endakali tata waka dupa lete etete katenaka lao Goteme mona kapilyakamaiyoaka kalyumuna,” lao tama piami-pyaa.
Andioko yuu dokonya sosa doko
19 Sitipena* Ap 8:1-4 pyao kumaseteaminopa masoo miningi endakali dupa-kisa kenda pipae mende epeamosa dupa tale piami-pyaa. Tale pyoo pao Pinisiapi, Saipotasapi, taono Andiokopi yuu dupanya pupala endakali tata waka dupa pii epe doko lamaiya naenya, Juta endakali dupa iki lamaiyoo kateami-pyaa. 20 Tale* Lu 1:66 piamino dupanya Saipotasa tangepi Saitini tange akali mendapuapi kateamino dupame Andioko yuu dokonya pupala endakali tata waka dupa Kamongo Jisasanya lao Wai Pii Epe doko lamaiyamiaka-pyaa. 21 Kamongo* Ap 2:41; 3:19 dokome pii epe lamaiyamino dupa nisoo kingi maiyamopa endakali longome masoo minao katao Kamongo doko watao minao kateami-pyaa. 22 Dopa* Ap 4:36; 8:14 pilyamino lapae doko Jetusaleme tange sosa dokome sepala Banapasa Andioko yuu dokonya pena leami-pyaa. 23 Banapasame* Ap 13:43; 14:22 Andioko yuu dokonya pao pyakamatala Goteme mona epe palipala dupa-kisa piamo doko kandatala mona yaepea-pyaa. Endakali dupa pitakame moname Kamongo doko kyoto joo masoo minina lao baame pii lamaiyokondape pyoo lamaiyoo katea-pyaa. 24 Banapasa* Ap 2:41; 6:5 baa akali epe mende Oli Sipitisapa masoo miningipa dolapome tumbatae katenge-pyaa. Dokopa Kamongome endakali longo baanya jina lao nyoo konda pia-pyaa. 25 Maitakao* Ap 9:30 Banapasame Tasasa yuu taono dokonya Solo kutala pea-pyaa. 26 Kutao* 1 Pi 4:16 kandatala baa laminao Andioko yuu dokonya pilyia-pyaa. Ee kana mende itata akali dolapome Andioko tange sosanya endakali dupa-pipa awapa katao Gotenya pii doko endakali longo dupa mana lamaiyoo kateambi-pyaa. Andioko tange dupame Kataisa lao masoo miniamino endakali dupa kandao kenge Kitisene doko kandasoo leami-pyaa.
27 Gii* Ap 13:1; 15:32 dokopa akali potopesa mendapua Jetusaleme katao Andioko yuu dokonya lanao epeami-pyaa. 28 Potopesa* Ap 2:17; 19:6; 21:10 dupanya mende kenge Akapasa lenge dokome toya katapala Sipitisanya pupu lapae dokome pii mende panao lao pituu, “Lopo andake mende yuu dupa pitakanya setana,” lea-pyaa. Maitakao Kolotiasame yuu isoo kateamo gii dokopa Akapasanya pii leamo doko angi jia-pyaa. 29 Dokopa Andioko tange masoo miniamino dupame, “Naima mendai mendai lawame naima-kisa opale mende setamoli pyoo masoo miningi kaiminingi Jutia yuu dokonya kalyamino dupa nisoo pyasakamaimana,” lao pii wasiami-pyaa. 30 Pii* Ap 12:25; 20:17; Ga 2:1; Ta 1:5; 1 Pi 5:1 lao wasiaminoliaka pyoo dupame Banapasapa Solopame Jetusaleme tange isingi akali dupa maiya pena leami-pyaa.

*11:1: Ap 8:14; 15:7

*11:3: Ap 10:28,48; Ga 2:12

*11:4-5: Ap 10:10-48

*11:12: Ap 10:23,45

*11:14: Ap 2:47; 16:15,31

*11:15: Ap 2:4; 10:44

*11:16: Ap 1:5

*11:17: Mt 16:23; Ap 10:47; 15:9

*11:18: Ap 2:47; 13:46; 14:27; 17:30; 21:20; 26:20

*11:19: Ap 8:1-4

*11:20: Lu 1:66

*11:21: Ap 2:41; 3:19

*11:22: Ap 4:36; 8:14

*11:23: Ap 13:43; 14:22

*11:24: Ap 2:41; 6:5

*11:25: Ap 9:30

*11:26: 1 Pi 4:16

*11:27: Ap 13:1; 15:32

*11:28: Ap 2:17; 19:6; 21:10

*11:30: Ap 12:25; 20:17; Ga 2:1; Ta 1:5; 1 Pi 5:1