18
Polo Kotina peamo doko
Maitakao Polome Atenesa yuu doko yakinatala Kotina yuu taono dokonya pea-pyaa. Pupala* Lo 16:3; 1 Ko 16:19; 2 Ti 4:19 baame akali Akuila lenge Juta mendepa baanya etanenge Pitisila lenge dokopa dolapo kandanyia-pyaa. Akali Akuila doko Pondasa tange-pyaa. Loma tange kapomane mupa Kolotiasa lenge dokome Juta endakali dupa pitaka Loma yuu dokonya yakinatala pena leamosa endakalipa dolapome Itali yuu doko kuki wambale yakinatala Kotina yuu dokonya ipao peteambi-pyaa. Peteambino dokonya Polo epea-pyaa. Ipupala* Ap 20:33-35; 1 Ko 4:12 endakalipa dolapome kalai pingi mendai dokaitaka Polome pingi dokonya dolapo-pipa awapa katao kalai pyoo kateami-pyaa. Dutupame sele anda kii pingima-pyaa. Sambasa* Ap 13:5 dii lao Polome Jutamanya losuu anda dokonya pao Juta endakalipi Gitiki endakalipi dupanya mona minao kapilyakamaiyanya dupa-pipa pii laloo pyoo lamaiyoo katea-pyaa.
Sailasa* Ap 5:42; 8:5; 9:22; 17:14-15; 1 Te 3:1-7 Timotipa Masetonia katao Kotina epeambi-pyaa. Gii dokopa Polome pii lamaingi kalai doko iki kyoto joo pitoana lao masetala Juta endakali dupa kandao Jisasa baa Kataisana lao etete pupu lao lamaiya-pyaa. Dopa* Mt 27:24-25; Ap 13:46-51; 20:26; 28:28 lamaiyamopa dokaitame baame pii leamo dokonya tanga latala lamba leaminopa Polome baanya yonge pee pingi doko lyanda lanya nepatala dupa kandao, “Nyakama alu pitamino doko, nyakama tange mambele alu pitamina, namba-kisa tenge naseta. Dopana, namba endakali tata waka kalyamino dupanya patoana,” lea-pyaa. Dopa latala baame dupa yakinatala Gote lao tama pyoo katenge akali Titiasa Jasatasa lenge dokonya andaka pea-pyaa. Anda doko Jutamanya losuu anda makisa dosa katenge-pyaa. Losuu* 1 Ko 1:14 anda isoo katenge akali Kitisapasa lenge dokopi baanya palu dupapimi Kamongo doko lao masoo miniami-pyaa. Dee Kotina tange endakali waka longo dupame Polome Gotenya pii leamo doko sepala masoo minao kaimbu nyoaka kateami-pyaa. 9-10 Kote* Jas 1:9; Ais 41:10; 43:5; 1 Ko 2:3* Jet 1:8; Jo 10:16; Ap 23:11 mendepa kuakama Kamongo dokome kombeame Polo dapa lamaiya-pyaa: “Emba paka kayala naenya pii lamaipi. Namba emba-pipa tole pyao kalyo tenge dokonya minao embame kambu piti napipi. Taono dakenya nambanya endakali longo dupa kalyaminona, mendeme sakatatala emba anguala nayatana,” Kamongo dokome dopa lea-pyaa. 11 Dopa lateamopa Polome Kotina yuu dokonya ee kana mendai dee kana tokange pyoo Gotenya pii doko endakali dupa mana lamaiyoo katea-pyaa.
12 Akali* Ap 21:27-28; 1 Te 2:14 Galio doko Akaya yuu dokonya kapomane andake kateamo gii ongopa Juta endakali dupame masingi mendai palyetala Polo yanda piamaitala anjoo soo kosimi laa peami-pyaa. 13 Pupala lao pituu, “Akali dakeme mana setapae dupa yakinatala mana waka mende minao Gote lao tama pina lao endakali dupa pyalya lao nyalanya pii lamailyamona,” leami-pyaa. 14 Dopa leaminopa Polome pii laanya piamopa Galio dokome dokaita kandao, “Kanau, nyakama Juta dupa, akali dakeme kapomanenya mana mende nepatala mana koo andake mende minata pipyali kandao doko, nambame nyakamanya pii doko kapa pao sakapuli. 15 Dopaka* Jo 18:31; Ap 23:29; 25:18-19 doko, nyakame nyakama tangenya piipi, kengepi, mana setapaepi dupanya mendenya kosimi laa ipatamino kandao doko, nyakamanya kalai. Nambame pii dopale dupa sala nayatoana,” lea-pyaa. 16-17 Dopa latala baame dokaita watao pia-pyaa. Watao pyateamopa dokaita pitakame losuu anda isingi akali kenge Sosatenisa lenge doko Galiome kosa siamo makisa dosa minatala piami-pyaa. Dopa piaminoaka doko, Galiome kandele nakandele pia-pyaa.
Polo Andioko yuu dokonya dee pilyiamo doko
18 Polome* Nam 6:18; Ap 21:23-24; Lo 16:1 Kotina yuu taono dokonya masoo miningi kaiminingi dupa-pipa kote longo lao awapa katapala maitakao Sitia yuu dokonya paanya pituu nyakama kalyepape lao lasa lea-pyaa. Lasa latala sipi mende nyalanya Senekotia yuu taono dokonya pea-pyaa. Pupala Polome dokonya katao pii mende Gote kandao latala etete kiningi lelyona lao baanya iti tokea-pyaa. Dopa petala Pitisilapa Akuilapa dolapo-pipa sipi mendenya pituu Sitia yuu dokonya paanya taono Epesasa-kaita peami-pyaa. 19 Epesasa* Ap 13:5; 17:17 yuu dokonya pao pyakamatala Polome endakalipa dolapo dokonya yakinatala baa iki Jutamanya losuu anda dokonya kolandea-pyaa. Kolandatala baame Juta dupa-pipa pii laloo pia-pyaa. 20 Dokopa dupame, “Emba naima-pipa kote mendatupa awapa katamana,” leaminopa Polome ŋee nalea-pyaa. 21 Nee* Ap 10:48; Lo 1:10; 1 Ko 4:19; Je 4:15 nalenya lao pituu, “Goteme yakana lao masetamo kandao doko, namba nyakama kalyamino angenya dee pilyetona,” lea-pyaa. Dopa latala baame dupa kandao lasa latala Epesasa yuu doko yakinea-pyaa. 22 Dopa petala sipi mendenya pituu taono Sisatia dokonya pea-pyaa. Pupala Jetusaleme pao sosa dokonya endakali kateamino dupa kingi nyia-pyaa. Dopa petala Andioko yuu dokonya pea-pyaa. 23 Andioko* Ap 14:22; 16:6 yuu dokonya kote longoleaka katapala Polome yuu doko yakinatala Galasiapa Pitisiapa yuu dolaponya yuu yakane mendai mendai lao dupanya pupala Jisasa masoo miningi endakali dupa pitaka pupu lasia-pyaa.
Apolosame Epesasa yuu dokonya pii lamaiyamo doko
24 Akali* 1 Ko 1:12; 16:12; Ta 3:13 Apolosa lenge Juta mende Epesasa yuu dokonya ipao katea-pyaa. Baa Alekesandia yuu taono dokonya tange-pyaa. Baame pii auu pyoo lao Gotenya pii pepa pyapae singi dupa masingi-pyaa. 25 Wamba* Ap 9:2; 19:3-5; Lo 12:11 endakali mendapuame akali Apolosa doko Kamongonya piipi manapi dupanya lao mana lamaiyami-pyaa. Dokopa baame etete kyoto joo pii tolao lao Jisasame piamo dupa endakali dupa mana lamaiya-pyaa. Joneme kaimbu pingi mana doko iki masia-pyaa. 26 Baame* Ap 13:46; 19:8; Lo 16:3 Jutamanya losuu anda dokonya tee pyao paka nakayao pii pupu lao leamo doko sepala Pitisilapa Akuilapa dolapome baa lanyepala Gotenya piipi manapi dupa etete tolasoo mana lamiyambi-pyaa. 27 Apolosa* 2 Ko 3:1; Kl 4:10 dokome Akaya yuu dokonya paanya piamosa masoo miningi kaiminingi dupame ongo etete yakana puu latala Akaya tange masoo miningi dupame akali dake lanyalapape lao pepa pyasakamaiyami-pyaa. Apolosa dokome Akaya yuu dokonya pupala baame Gotenya mona epe palenge dokome masoo minao kateamino endakali dupa nisokondape pyoo nisia-pyaa. 28 Baame* Ap 9:22; 18:5 endakali dupa pitakanya lengelyaapi dokonya Juta dupame pii kopeta leamino dupa pyanya paliuu tolao pupu lao lamaiyoo katea-pyaa. Apolosa dokome Gotenya pii pepa pyapae singi dokonya Jisasa baa Kataisa dokona lao panao lamaiya-pyaa.

*18:2: Lo 16:3; 1 Ko 16:19; 2 Ti 4:19

*18:3: Ap 20:33-35; 1 Ko 4:12

*18:4: Ap 13:5

*18:5: Ap 5:42; 8:5; 9:22; 17:14-15; 1 Te 3:1-7

*18:6: Mt 27:24-25; Ap 13:46-51; 20:26; 28:28

*18:8: 1 Ko 1:14

*18:9-10: Jas 1:9; Ais 41:10; 43:5; 1 Ko 2:3

*18:9-10: Jet 1:8; Jo 10:16; Ap 23:11

*18:12: Ap 21:27-28; 1 Te 2:14

*18:15: Jo 18:31; Ap 23:29; 25:18-19

*18:18: Nam 6:18; Ap 21:23-24; Lo 16:1

*18:19: Ap 13:5; 17:17

*18:21: Ap 10:48; Lo 1:10; 1 Ko 4:19; Je 4:15

*18:23: Ap 14:22; 16:6

*18:24: 1 Ko 1:12; 16:12; Ta 3:13

*18:25: Ap 9:2; 19:3-5; Lo 12:11

*18:26: Ap 13:46; 19:8; Lo 16:3

*18:27: 2 Ko 3:1; Kl 4:10

*18:28: Ap 9:22; 18:5