20
Polome Masetoniapa Gitikipa yuu dolaponya peamo doko
Epesasa* Ap 14:22; 16:40 tange dupame ae lalya lana piamino doko etapeamopa Polome Jisasa masoo miningi endakali dupa epena lea-pyaa. Epeaminopa baame pii epe mendapua dupa pupu lasoo lamaiya-pyaa. Dopa petala dupa lasa latala baa Masetonia yuu dokonya pea-pyaa. Baame Masetonia yuu yakane dupanya payao endakali dupa pii longo lamaiyoo pupu lasetala Gitiki yuu dokonya pea-pyaa. Yuu* Ap 9:23; 23:12-13; 1 Te 2:14 dokonya kana tepoma katapala Sitia yuu dokonya sipinya pituu paanya piamopa Juta dupame baa pyao kumasalanya pii lao wasilyamino lapae doko sia-pyaa. Sepala Polome Masetonia yuu dokonya-kaita Sitia pilyetoana lao masia-pyaa. Betia* Ap 16:1; 19:22,29; 21:29; Lo 16:21; Ep 6:21; 2 Ti 4:20 tange Pitasa ikiningi Sopata lenge dokopi, Tesalonaika tange Atitakasa Sekandasapi, Depi tange Gayasa lenge dokopi Timoti dokopi Esia tange Tikikasa Topimasapi akali dutupa Polo-pipa awapa payami-pyaa. Dutupame wambao pupala naima malisoo Toasa yuu taono dokonya kateami-pyaa. Naima Pilipae yuu taono dokonya kateamanopa betesanya iisa napalyoo nenge gii doko epea. Gii doko ipao pateamopa naima kote yuungi nepao sipinya pituu Toasa yuu dokonya dupa kateamisa pupala kote kalange kateama.
Polome Yutikasa sakatasiamo doko
Angi* Ap 2:42,46 Sandee dokonya Toasa tange dupa-pipa nee nyemana lao limbiamanopa Polome dupa pii lamaiya. Baa taita patona lao masetala pii lamaiyoaka kateamopa andatombe jia. Naima limbao peteamano anda palo ketae namba tepo dokonya lama kaiyepae longo mendapu sia. Wane patange Yutikasa lenge mende windoa kaita dokonya pii soo petea. Dopa piamopa Polome pii longo leamopa Yutikasa doko etete lemongati latala anda ketae namba tepo dokonya pituu isa mangea. Endakali dupame baa nyala peaminopa kumapae tupi siamo kandeami. 10 Poleme* 1 Kiŋ 17:17-24; 2 Kiŋ 4:30-37; Mk 5:39; Ap 9:36-42 isa pupala wane kumapae siamo doko kopinyetala lao pituu, “Nyakamame yako lao ee kayalapa. Wane dake dee lenge telyamona,” lea. 11 Dopa latala Polo-pipa anda palo kisa dokonya dee pupala nee nyiama. Nee nyepala pii longo waipa soo lamaiyoo kateamo dokopa yuu yongea. Yongateamopa Polo baa pea. 12 Dokaitame wane doko lenge telyamona lao masetala mona etete yaepao andaka laminao peami.
Toasa yuu doko yakinatala Mailitasa peamino doko
13 Polome naima sipinya pituu Asosa yuu dokonya wambao pataminopa baa itange kaitini pato lao masetala kaitini depa latea-pyaa. Dopa piamoli pyoo naima pupala Polo baa kandanyetala lanyema sipinya pituu awapa paamano lao masiama. 14 Dokopa Asosa yuu dokonya Polome naima kandanyeteamopa naimame baa sipinya lanyepala pituu Mitilini yuu taono dokonya awapa peama. 15 Naimame Mitilini yuu dokonya katao sipinya pituu taita dopa pyoo Kayosa yuu dokonya tengesa joo peama. Oo yongama sipinya pituu Semosa yuu dokonya peama. Oo yongama Mailitasa yuu taono dokonya peama. 16 Polome* Ap 24:11 Esia yuu dokonya koto longo nakatao yapa pato kandao Pendekosa gii doko kapa pao Jetusaleme dokonya kandatona lao masia. Dopa lao masiamosa naimame Epesasa pupenge doko kayapala sipinya pituu peama.
Polome Epesasa tange isingi akali dupa mana lamaiyamo doko
17 Naima* Ap 18:21 Mailitasa yuu dokonya pyakamatala Polome Epesasa tange sosa dokonya isingi akali dupa epena lao akali mendeme lanyala pena lea. 18 Isingi* Ap 18:19; 19:10; 1 Te 1:5; 2:10-12 akali dupa epeaminopa baame dupa lamaiyoo, “Wamba namba Esia yuu dakenya tee pyao ipupala nyakama-pipa koteaka lao aipa pyoo katee kandeamape lao doko nyakamame masilyamino. 19 Juta* Ap 20:3; 2 Ko 1:8-9; 11:23-31; Pl 2:3 dupame namba koyasalanya pii lao wasetala namba makande piami. Dopa piaminoaka doko, namba anasale joo katao Kamongonya kalai doko lekeleke tao pyakamaiyoaka kateo kandeami. 20 Nambame* Ap 13:5 pii manapi nyakama auu pisepenge dupanya mendaipi mende nyakama-kisa yapae napyoo, nyakamanya limbingi pandapi palenge andapi dupanya katao pii doko panao mana langyoo kateo kandeami. 21 Jutapi* 2 Ti 4:2 wakapi dupa pitakame koo dupa maita maitala Gote lao mona kapilyetala naimanya Kamongo Jisasa lao masoo minina lao nambame pii etete kyoto joo lamaiyo. 22 Oli* Ap 19:21 Sipitisa dokome namba langipumuli pyoo Jetusaleme patopa, aki mende namba-kisa ipatape lao masala nayao pelyo. 23 Wamba* Ap 9:16; 21:4,11 namba taono waka waka dupanya pao kateopa Oli Sipitisa dokome anjingi kendepi kenda pipaepi dupa namba-kisa ipatana lao namba langiamo doko iki masoo pelyo. 24 Dopana,* Ap 21:13; 26:16-18; Pl 2:16; 2 Ti 4:7 namba lenge tao kalyo doko angina lao masala naelyo. Nambame pipulyamo doko pyoo etapatoo. Gotenya mona epe palenge dokonya lao Wai Pii Epe lao panenge kalai Kamongo Jisasa-kisa nyio doko pyoo etasoani kaelyo. 25 Wamba* Ap 19:8; 20:38 amba nyakamanya yuu waka waka dupanya payao Goteme naima isilyamona lao pii doko lao kateo kandeami. Dee nyakama pitakame namba nakandatamina lao masilyo.
26 “Dopana,* Ap 18:6 indupa nambame nyakama kiningi langilyo. Nyakamanya endakali mendaipi mende alu pitamo kandao doko, namba mambele daa. 27 Nambame* Ap 20:20 paka nakayao Goteme pituna leamo dupa pitaka nyakama langio daape. 28 Nyakamame* Jo 21:15-17; 1 Ko 1:2; Ep 1:4; 1 Ti 4:16; 1 Pi 2:9; 5:1-4 nyakama tangepi Jisasa minao paenge endakali dupapi dupa kandao isoo kalyepape. Oli Sipitisa tangeme kalai doko pyepape leamoli pyoo Gotenya sosa doko setao kalyepape. Goteme baanya Ikininginya taiyoko dokome dupa sambao nyiamo dokonya baanya joo kalyamino. 29 Namba* Mt 7:15; Jo 10:12; 1 Pi 5:8-9; 2 Pi 2:1-2 patatopa endakali mendapuame yana kapua joo ipupala nyakama Jisasa minao paenge endakali dupa kondo kayao wakuala nayatamina lao masilyo. 30 Nyakama* 1 Jo 2:19 tangenya akali mendapuame Jisasa masoo miningi endakali dupa andiki pyoo nyalanya sambo pii lao naimanya pii watalapa lao katatamina lao masilyo. 31 Dopana,* Mk 13:37; Ap 19:8,10; 1 Te 2:11 nyakama lenge tao waa katao kalyepape. Namba nyakama-pipa ee kana tepo katao mona sakatasakalanya kuka kotakapi pii ee lao langyoo kateo doko kame nasalapape. 32 Indupa* Ap 14:23; 26:18; Ep 2:20-22 nambame nyakama Gotenya kingipa baanya mona epe palenge piipa dolaponya yakinelyo. Baame kapa pao nyakama pupu lasetala baanya epasetae endakali dupa pitaka epe dupa maingili pyoo kapa pao nyakama dita. 33 Nambame* 1 Sam 12:3; 1 Ko 9:11-12 endakali mendaipi mendenya munipi yonge peepi dupanya mende namba nyipu laka lao masoo nakateo. 34 Namba* Ap 18:3; 1 Te 2:9 mende daa jiapi namba-pipa awapa kateamano dupa mende daa jiapi doko nambanya kingimi kalai pyoo nisio doko nyakamame masilyamino. 35 Nambame* Mt 10:8; 1 Ko 11:1; Ep 4:28 kalai lekeleke tao pio dupa pitakame naimame dopa pyoo endakali tambo lapae dupa nisepengena lao nyakama laitaka peteo. Kamongo Jisasame lao pituu, ‘Endakali mendeme opale mende nyepala mona yaepapengeaka doko, maitala etete mona yaepapengena,’ leamo doko kame nasalapape,” Polome dopa lea.
36 Polome* Ap 21:5 pii dutupa lao etapala luma lakapeamopa isingi akali dutupa pitaka-pipa loma siami. 37 Dopa* Lo 16:16 petala dupa pitakame ee andake lao baa lasa lao kopyoo nunu piami. 38 Nyakamame namba dee nakandatamina lao pii leamo dokome mona etete kenda pisiamopa dupame baa laminao sipi siamo dokonya mapala peami.

*20:1: Ap 14:22; 16:40

*20:3: Ap 9:23; 23:12-13; 1 Te 2:14

*20:4: Ap 16:1; 19:22,29; 21:29; Lo 16:21; Ep 6:21; 2 Ti 4:20

*20:7: Ap 2:42,46

*20:10: 1 Kiŋ 17:17-24; 2 Kiŋ 4:30-37; Mk 5:39; Ap 9:36-42

*20:16: Ap 24:11

*20:17: Ap 18:21

*20:18: Ap 18:19; 19:10; 1 Te 1:5; 2:10-12

*20:19: Ap 20:3; 2 Ko 1:8-9; 11:23-31; Pl 2:3

*20:20: Ap 13:5

*20:21: 2 Ti 4:2

*20:22: Ap 19:21

*20:23: Ap 9:16; 21:4,11

*20:24: Ap 21:13; 26:16-18; Pl 2:16; 2 Ti 4:7

*20:25: Ap 19:8; 20:38

*20:26: Ap 18:6

*20:27: Ap 20:20

*20:28: Jo 21:15-17; 1 Ko 1:2; Ep 1:4; 1 Ti 4:16; 1 Pi 2:9; 5:1-4

*20:29: Mt 7:15; Jo 10:12; 1 Pi 5:8-9; 2 Pi 2:1-2

*20:30: 1 Jo 2:19

*20:31: Mk 13:37; Ap 19:8,10; 1 Te 2:11

*20:32: Ap 14:23; 26:18; Ep 2:20-22

*20:33: 1 Sam 12:3; 1 Ko 9:11-12

*20:34: Ap 18:3; 1 Te 2:9

*20:35: Mt 10:8; 1 Ko 11:1; Ep 4:28

*20:36: Ap 21:5

*20:37: Lo 16:16