25
Polome Kapomane Isingi Mupa doko-kisa kosa latoana leamo doko
Akali Pesatasa dokome Jutia potopinja doko isoo kalya epea-pyaa. Ipao gii tepo Sisatia yuu dokonya katapala Jetusaleme pea-pyaa. Peamopa* Ap 24:1; 25:15 pitisa mupa dupapi Jutamanya akali andake dupapimi Polo-kisa pii seteamino dupa lao baa lamaiyami-pyaa. Lamaiyoo* Ap 23:12-15 pituu, “Embame Polo doko lao masala naenya naima nisoo baa Jetusaleme angenya epekena lakapoko,” leami-pyaa. Ipatamopa kaitinisa anga petala baa pyao kumasetamana lao masetala dopa leami-pyaa. 4-5 Dopa leaminopa Pesatasame dokaita lamaiyoo, “Polo doko Sisatia yuu dokonya anjetae palelyamona kuki maitakao namba Sisatia patopa nyakamanya akali andake dupa awapa patama. Pao kandatamanopa akali dokome koo mende pita pitamo kandao doko, kosimi latamina,” lea-pyaa.
Pesatasa doko dupa-pipa gii tukulapopi kingi itapi dopa pyoo mende katapala Sisatia yuu dokonya pea-pyaa. Pupala taita dopa pyoo kosa soo petenge toko dokonya pitipala Polo doko laminao epena lea-pyaa. Ipateamo* Mt 26:59-61; 27:12-14; Lu 23:10; Ap 24:5-6,13 dokopa Juta Jetusaleme katao epeamino dupame Polo katao kakopatala pii kenda pipae longo mendapua baa-kisa setao leami-pyaa. Dopa leaminoaka doko, nyakamame pii leamino dupanya angi kiningi pii memde kapa pao lao panasala nayami-pyaa. Polome* Ap 17:6-7; 24:14 kosa leamino dokonya yanu pyao, “Jutamanya mana setapae dupapi, losuu anda andake dokopi, dee Loma tange Kapomane Isingi Mupa dokopi dutupa kandao nambame koopi mende napio daana,” lea-pyaa. Dopa* Ap 24:27 leamopa Pesatasa baa Juta dupame auu kaenalena lao masetala baame Polo kandao, “Nambame embanya kosa doko Jetusaleme ongonya sakatopa patepe?” lao pisia-pyaa. 10 Dokopa Polome lao pituu, “Namba Kapomane Isingi Mupa dokonya kosa singi anda dakenya kalyona, embame nambanya kosa doko dakenyaka laka. Nambame Juta dupa kandao koo mende napio doko embame masalakao masilino. 11 Namba koo pingi akali mende pyalipi dee nambame koo pio mendenyapi namba pyao kumasepenge injipyali kandao doko, yaka. Dopaka doko, dae namba kosimi lelyamino dakenya tenge mende nasipyali kandao doko, akali mendeme namba kapa pao endakali dupanya kingilyaka namaipyali. Dopana, Kapomane Isingi Mupa dokome nambanya kosa doko sekena lelyona,” lea-pyaa. 12 Dokopa* Ap 28:19 Pesatasame baanya kanjole dupa-pipa wambao pii lao wasepala baame Polo lamaiyoo, “Embanya kosa doko Kapomane Isingi Mupa dokome sekena laleno doko dokomeaka sekena patena,” lea-pyaa.
Pesatasame Polo dopa pipaena lao Kiŋi Akotipa lamaiyamo doko
13 Gii mendatupa pateamopa Kiŋi Akotipa lenge dokopa enda Banaisa lenge dokopa dolapome Sisatia yuu dokonya Pesatasame tee pyao kalai piamo dokonya tama pyoo kingi nyoo epeambi-pyaa. 14 Dolapome* Ap 24:27 yuu dokonya kote longo lao peteambinopa Pesatasame Polonya pii dupa kiŋi doko lamaiyoo pituu, “Pilikisame akali mende anjingi andaka mee palena kaya-pyaa. 15 Namba Jetusaleme kateopa, pitisa mupa dupapi Jutamanya isingi akali dupapimi akali doko-kisa pii setapala baa pyao kumasepe lao namba langiami. 16 Dokopa nambame dupanya pii yanu pyao, ‘Naima Loma tange dupanya mana dokome endakali mende mee pyao kumasala naenya, baame baa kosimi lelyamino endakali dupanya pii yanu pyatena lao malisingina,’ leo. 17 Dopa latala akali dupa namba-pipa ae awapa epeama. Ipupala taita dopa pyoo nambame malisala naenya, kosa singi anda dokonya pituu akali doko laminao epena leo. 18 Dokopa baa kosimi leamino akali dupa toya kateaminoaka doko, dupame baa kandao mana koo miningina lao tenge setao pii mende laamino lao nambame masioli pyoo laa nayami, daa. 19 Nyakama* Ap 18:15; 23:6,29; 26:6-7; 1 Ko 15:4 tangenya Gote watao miningi manapi dee Polome akali Jisasa lenge mende kumia doko lete kalyamona leamo dupapi dupanya laanya leami-pyaa. 20 Nambame* Ap 25:9 pii dopale dupanya tenge dupa aipa petala masoape lao kutao kayapala akali doko lamaiyoo, ‘Embanya kosa doko Jetusaleme sakatopa patepe?’ lao pisio. 21 Dokopa Polome, ‘Nambanya kosa doko Kapomane Isingi Mupa dokomeaka sakatana anjingi andaka palitoo,’ lea. Dopa leanya Kapomane Isingi Mupa dokome sekena patena malisoo anjingi andaka palena leona,” lao Pesatasame Kiŋi Akotipa doko lamaiya-pyaa. 22 Akotipa dokome Pesatasa lamaiyoo, “Nambame akali dokonya pii doko sotoakana,” lea-pyaa. Pesatasame baa lamaiyoo, “Taita embame setena,” lea-pyaa.
Pesatasame Polo Kiŋi Akotipa peteamo dokonya epena leamo doko
23 Taita* Mt 10:18; Mk 13:9 dopa pyoo Kiŋi Akotipa dokopa enda Banaisa lenge dokopa dolapome yati dupa pyoo kiŋi epengeli pyoo ipao yanda singi amii isingi mupa dupapi dee yuu taono doko isingi akali andake dupa-pipa ipao kosa singi anda dokonya kolandeami-pyaa. Dokopa Pesatasame Polo laminao epena leamopa epeami-pyaa. 24 Laminao* Ap 22:22; 25:2,7 ipateaminopa Pesatasame lao pituu, “Kiŋi Akotipapi, akali naima-pipa limbao pilyamino dupapi, nyakamame akali kandelyamino dake kandao Juta dupa pitakame Jetusalemepi aepi, akali doko pyao kumasepe lao ae lao etete konga lao namba langilyamino. 25 Dopaka doko, nambame kapa pao baa pyao kumasepenge tenge mende baa-kisa siamo nakandeo. Baa tangeme baanya kosa doko Kapomane Isingi Mupa dokome sakatana leamosa sakamaina patana lao masio. 26 Dopa lao masioaka doko, akali dakenya kosa tenge angi Kapomane Isingi Mupa dokonya pyasakamaipenge mende kutao kaelyo. Dokonya Kiŋi Akotipa embapi, dee akali nyakama pilyamino dakenya baa laminao epena lalo. Dopana, naimame baa auu pyoo pisoo sepala Kapomane Isingi Mupa dokonya pyasakamaito pii tenge mende kutao nyotoo. 27 Doko, akali mendeme anjetae akali mende kosa lenge akali mende-kisa pena lao pituu angi kosa lapenge pii dupa panasoo awapa pyasala nayatamopa kyakaenge mana jeta lao masilyona,” Pesatasame dopa lea-pyaa.

*25:2: Ap 24:1; 25:15

*25:3: Ap 23:12-15

*25:7: Mt 26:59-61; 27:12-14; Lu 23:10; Ap 24:5-6,13

*25:8: Ap 17:6-7; 24:14

*25:9: Ap 24:27

*25:12: Ap 28:19

*25:14: Ap 24:27

*25:19: Ap 18:15; 23:6,29; 26:6-7; 1 Ko 15:4

*25:20: Ap 25:9

*25:23: Mt 10:18; Mk 13:9

*25:24: Ap 22:22; 25:2,7