26
Polome Akotipanya enomba dokonya katao pii yanu piamo doko
Kiŋi Akotipa dokome Polo kandao, “Indupa embame embanya pii lateno kapana lao nambame masilyona,” lea-pyaa. Dopa leamopa Polome kingi pee latala baame dapa lao pii yanu pia-pyaa: “Kiŋi Akotipa, indupa nambame embanya enomba ongonya Juta dupame namba-kisa pii seteamino dupa pitaka yanu pyao latoo lao auu kaelyo. Doko embame naima Juta dupanya manapi atete pingi piipi dopale dupa pitaka auu pyoo masingi dokonya nambame pii latoo yapa maka nakayao sakape. Namba* Ap 22:3; Ga 1:14 wane kolesa namba tata dupa-pipa katao pituu Jetusaleme katao tee pyao mana minio doko minao indupa tuu lelyo doko Juta dupa pitakame masilyamino. Dupame* Pl 3:5-6 wamba waka namba kandeamino doko lawani kayatamino doko, latami. Namba Patasi doko dupame masilyamino. Naima Juta dupanya Gote watao miningi mana dokonya Patasi dupame Juta tata waka dupa ita miningi. Wamba* Ap 23:6; 28:20 Goteme naimanya yumbange dupa kandao mende maituna lea-pyomo doko lao nambame masoo malisoo katapupa ongonya dupame namba indupa kosimi lelyamino. Doko* Dan 12:1-3 naimanya yumbange tata kingi ita mende-kisa dee lapoma dupame Goteme maituna leamo dokonya angi doko masetala malisoo katao kuka kotakapi tama pyokondape pyoo kalyamino. Kiŋi, nambame dokoaka lao malisoo katapupa Juta dupame namba-kisa pii setelyamino. Goteme endakali kumapae sakatasingi doko aipuma nyakamame masoo minala nayapengena lao masilyamipi? Kini,* Ap 8:3; 22:4-5 wamba nambameaka Nasatete tange Jisasa dokonya kenge doko minao koyasetoana lao masetala mana longo dupa minao pimaiyoo kateo. 10 Nambame* Ap 8:1; 9:13; 22:20 Jetusaleme dokonya dopaka pio. Dee nambame pitisa mupa dupa-kisa pepa nyepala Gotenya endakali longo dupa anjingi andaka anjoo palyio. Dupa pyao kumasemana lao pii wasoo leamino dokopa nambame pyao kumasemana lewaka. 11 Nambame paa longosa Jutamanya losuu anda dupanya dii lao kolandata pyoo endakali dupame Jisasa kandao pii koo lena lao kenda pisoo kateo. Nambame dupa kandao eteteaka imbumi kumapala watao pyao yuu taono tependa dupanya apata peo.
Nambanya mona kapilyekeana lao Polome leamo doko
(Ap 9:1-19; 22:6-16)
12 “Dopa pipi lao pitisa mupa dupame pepa ditala namba puu lateaminopa Damasakosa taono dokonya peo. 13 Dopa pyoo peopa kotaka andawai pungupungu dokonya kaitinya etete tii pipae niki apata ita minao mendeme ipao nambapi namba-pipa akali awapa peamano dupa-kisa tii piyoko lea. 14 Dopa piamopa naima pitaka lombapae isa siama. Lombapae soo pituu siopa pii mende leamo dokome Iputu pii lengeli pyoo, ‘Solo, Solo, embame aipuma namba watao pilipi? Embame opale nenge katapae dupa moko goyame pyao emba tange tanda nyoo kalyenona,’ lea. 15-16 Dopa* Ese 2:1,3; Ap 1:8 leamopa nambame, ‘Kamongo, emba apipi?’ leo. Dopa leopa Kamongo dokome, ‘Embame namba watao pyao kalyeno Jisasa dokona, emba sakatatala toya kata. Emba nambanya kalai akali joo katatenopa lao yapao nyalanya epelyo. Nambame indupa pipupa kandeleno dupapi tanga laitaka pitopa kandateno dupapi dupa embame endakali dupa lamaiyoo katate. 17 Nambame* Jet 1:5-8 emba Isataele dupapi tata waka dupapi kalyamino dupanya puu latala dupanya kingilyaka mokao nyoto. 18 Embame* Dit 33:3-4; Ais 35:5; 42:7,16; Jo 8:12; Ap 20:32; Ep 2:2; Kl 1:16 endakali dupanya lenge kimbu pisakamaiyoo iminjetae doko yakinatala tii pipae doko kandena lao, Satanenya pupu lapae doko yakinatala Gote watao minina lao puu lelyo. Dopa pitinopa namba lao masoo minatamino dupanya koo dupa kunanya nepatakamaitala endakali auu piseteo dupa-pipa panda epe doko maitona,’ lea.
Polome Juta dupapi tata waka dupapi pii lamaiyona leamo doko
19-20 “Kiŋi* Mt 3:8; Lu 3:8; Ap 2:38; 11:18; Ga 1:16 Akotipa, nambame kaiti-kisa tae epeamo doko kandatala tuu napinya, wambao Damasakosa tange dupa lamaiya peo. Maitakao Jetusaleme tange dupapi, Jutia yuu pitakanya kateamino dupapi, dee tata waka dupapi dupa pitaka kandao, ‘Nyakamanya koo dupa maita maitala Gote lao mona kapilyalapape. Mona kapilyetae dupame dii mandengeli pyoo dii manjapape,’ lao lamaiyoo payo. 21 Dopa piosa Juta dupame losuu anda andake kame dokonya namba puu lao minatala pyao kumasalanya piami. 22 Tee* Jo 1:45; Ap 2:23 pyao Goteme namba nisia doko nisoaka katamopa nambame endakali kenge singipi meepi dupa pitaka pii panao lamaiyoaka kalyo. Nambame waka mendenya lao lamaiya naenya, wamba potopesa dupapi Mosesepimi kapa pao ipatana leamino pii dakeaka lao panao kalyo: 23 Kataisa* Ais 42:6; 49:6; Lu 24:44-47; Ap 13:47; 1 Ko 15:20 dokome baa tanda nao kumapala wambao malunya sakatao Juta dupapi endakali tata waka dupa-pipa Goteme tii pisiamo dokonya lao lamaitana leami-pyaana,” lea-pyaa.
Kiŋi Akotipame masipyali lao Polome leamo doko
24 Polome dopa lao pii yanu pyao lao kateamopa Pesatasame etete puu lao, “Polo, emba kyekeleno. Emba mana longo nyii dokome emba kyakasilyamona,” lea-pyaa. 25 Dopa* Jo 18:37-38 leamopa Polome, “Pesatasa emba akali epe, nambame pii lelyo doko mona paliuu kiningi lelyo. 26 Kiŋimi* Ais 45:19; Jo 18:20 pii lalo dutupa masingi dokonya nambame paka nakayao baa-kisa lelyo. Namba-kisa piamo dupa pitaka baame sepea lao masilyo. Doko lyunapi mendasa napia. 27 Kiŋi Akotipa, embame potopesa dupanya pii dupa kinina lao masilipi? Embame masilino lao nambame masilyona,” lea-pyaa. 28 Dokopa Akotipa dokome Polo lamaiyoo, “Embame namba yapa Kitisene injisetoo lao masilinona,” lea-pyaa. 29 Dopa* Ap 28:20 leamopa Polome, “Yapa tamopi yaso tamopi embapi nyakama indupa nambanya pii silyamino dupa pitakame namba wangi talapale lao Gote lao loma silyo. Anjingi kende datupa iki nyakama-kisa naipupya laka lao masilyona,” lea-pyaa. 30 Dopa lateamopa kiŋi dokopi, Jutia yuu dokonya kapomane andake Pesatasa dokopi, Banaisa dokopi, dutupa-pipa peteamino endakali dupapi dupa sakatatala kamanda peami-pyaa. 31 Pao* Ap 23:29; 25:25 pituu, “Akali dokome pyao kumasepengepi anjingi andaka palipengepi mana dopale mende naminingi lamona,” lao mende lamai lamai piami-pyaa. 32 Dokopa* Ap 25:11; 28:19 Akotipame Pesatasa lamaiyoo, “Akali dokome Kapomane Isingi Mupa dokome kosa sekena naleali kandao doko, kayapala pena lapilina,” lea-pyaa.

*26:4: Ap 22:3; Ga 1:14

*26:5: Pl 3:5-6

*26:6: Ap 23:6; 28:20

*26:7: Dan 12:1-3

*26:9: Ap 8:3; 22:4-5

*26:10: Ap 8:1; 9:13; 22:20

*26:15-16: Ese 2:1,3; Ap 1:8

*26:17: Jet 1:5-8

*26:18: Dit 33:3-4; Ais 35:5; 42:7,16; Jo 8:12; Ap 20:32; Ep 2:2; Kl 1:16

*26:19-20: Mt 3:8; Lu 3:8; Ap 2:38; 11:18; Ga 1:16

*26:22: Jo 1:45; Ap 2:23

*26:23: Ais 42:6; 49:6; Lu 24:44-47; Ap 13:47; 1 Ko 15:20

*26:25: Jo 18:37-38

*26:26: Ais 45:19; Jo 18:20

*26:29: Ap 28:20

*26:31: Ap 23:29; 25:25

*26:32: Ap 25:11; 28:19