IPUTU
ENDAKALI
DUPANYA PEPA
PYAO PYASAKAMAIYAMO DOKO
Pii atupa wambao kandapenge
Iputu endakali dupanya pepa pyao pyasakamaiya akali mendeme dupa kenda pipae nyepala masoo miningi doko yakinalanya piaminosa pepa dakeme dupa kyoto injisoo pyao pyasia-pyaa. Pepa dokome Jisasa baa Gotenya pii etasoo doko baa Gotenya pii kiningi dokona lao lao panasia-pyaa. Pii doko lao panasiamo akali dokome pii tepoma lea-pyaa. Mende doko Gotenya Ikiningi Jisasa doko katawaka katenge. Lapo doko baa pitisa baame pitisa wambatae dupa etete ita minao baa pitisa andake. Tepo doko masoo miningi endakali dupa koopi, paka kaengepi, kumingipi dupame kapa pao ita naminatana Jisasanya kaitini dokonya Goteme pyoo nyotona lao masia-pyaana lea-pyaa.
Iputu endakali dupanya pepa pyao pyasiamo dokonya pii lyaa dupa:
1:1-3 Gotenya pii dupa Jisasame lao panatea
1:4–2:18 Kataisame enjele dupa ita minao baa alyasale
3:1–4:13 Kataisame Mosesepi Jasuapi ita minao baa alyasale
4:14–7:28 Pitisa dupame kalai pilyamino dupa ita minao Kataisa baa alyasale
8:1–9:28 Kataisame pii lao seteamo dokome pii lao setapae wambatae doko ita minilyamo
10:1-39 Wamba kundi maingi dupa Kataisame ita minilyamo
11:1–12:29 Masoo miningi doko angi mupa
13:1-25 Pii etao leamo dupa
1
Goteme baanya Ikiningi doko-kisa naima pii langiana leamo doko
Wamba* 2 Ktl 36:15 Goteme paa longosa potopesa dupa-kisa kaitini lyaa wakale wakale longonya naimanya yumbange dupa pii lamaiya-pyaa. Dopaka* Wee 2:8; Mt 4:3; 21:38; Jo 1:3,18; Ga 4:4 doko, yuu gii ete pyoo dakepa baame baanya Ikiningi doko-kisa naima pii langitilyamo. Goteme baanya Ikiningi dokome dupa pitaka nyetamopa lao katena lea-pyaa. Dee baame baanya Ikiningi doko-kisa yuupi kaitipi wapuiya-pyaa. Gotenya* Ap 2:33-34; 2 Ko 4:4,6,18; Kl 1:14-15,17,20; Ip 8:1 Ikiningi doko Gote baanya tii pipae dokonya niki lenge joo katenge. Baa Gote waingi tao katenge. Baanya pii pupu lapae dokome dupa pitaka sakatae katenge. Baame koo kuningi kalai doko pyoo etapala baa kaiti-kisa Kiŋi Andake dokonya kingi tolae-kaita katea-pyaa.
Gote Ikiningi dokome enjele dupa ita minao ulusale katengena leamo doko
Goteme* Pl 2:9-11 baanya Ikiningi dokome enjele dupa ita minao baa etete kenge soo katena lea-pyaa. Kenge soo katena leamoliaka pyoo baa etete andake joo enjele dupa ita minao alyasale kalyamo. Doko,* 2 Sam 7:14; 1 Ktl 17:13; Wee 2:7 gii mendepa Goteme enjele mende kandao,
“Indupa nambame emba mandipilyona,
emba nambanya Ikiningina,” nalea-pyaa.
Dee baame enjele mende kandao,
“Namba baanya Takange joo katatona, baa nambanya Ikiningi joo katatana,” naleaka-pyaa.
Dopaka* Dit 32:43; Wee 97:7; Lo 8:29; Kl 1:15 doko, Gote baanya Ikiningi wambao mandipae doko dee isa yuu dakenya laminao ipatamo dokonya Goteme lao pituu,
“Gotenya enjele dupa pitakame baa lao tama pipengena,” lea pyaa.
Dee* Wee 104:4 Goteme baanya enjele dupanya lao lao pituu,
“Nambame nambanya enjele dupa popotau joo katena lenge.
Dee nambame nambanya kalai pyekenge enjele dupa itate yuli joo katena lengeakana,” lea-pyaa.
Dopaka* Wee 45:6-7 doko, baame baanya Ikiningi dokonya lao dapa lea-pyaa:
“Gote emba Kiŋi doko katawaka katenge.
Embame mana tolatae minao isoo katenge.
Embame tolao katenge mana doko auu kayapala mana setapae yalenge mana doko maka kaee.
Tenge dokonya minao namba embanya Gote dokome emba yapao nyepala* yapao nyepala Juta dupame akali mendeme Gotenya kalai andake pina lao yapao nyepala olipi ita dii ipangeme aiyombanya kai pyakamaingima-pyaa.emba etete mona yaepasiona,
embapa awapa katenge dupa dopa pyoo mona yaepasala nayona,” lea-pyaa.
10 Dee* Wee 102:25-27 baame baanya Ikiningi doko kandao dapa leaka-pyaa:
“Kamongo, embame tee pyao yuu dake setee.
Dee embanya kingi dokome kaiti doko wapuiyaka.
11 Dolapo koyata.
Dopaka doko, emba mee katate.
Yonge pee atingi jili pyoo dupa pitaka atingi jeta.
12 Embame dupa yonge pee ketae pingi dupa lyokao lakengeli piti.
Dupa yonge pee mende lyokao aloo petala mendepale mende pingimali piti.
Dopaka doko, emba mee katengeli pyoo katatenopa
embanya gii doko etala nayatana,” lea-pyaa.
13 Gii* Wee 110:1; Ap 2:33-35 mendepa Goteme enjele mende kandao lao pituu,
“Emba kandao yandapipi jingima dupa embanya pundipundi katena lato gii dokonya tuu lao emba nambanya kingi tolae-kaita katape,” nalea-pyaa.
14 Enjele* Wee 34:7; 91:11; Mt 4:11; 18:10; 26:53; Lu 1:26 dupa pitaka Gotenya kalai pyakamaingi sipitisa dupa daape. Baame endakali pyoo nyalanya pilyamo dupa enjele dupame nisala pena lenge.

*1:1: 2 Ktl 36:15

*1:2: Wee 2:8; Mt 4:3; 21:38; Jo 1:3,18; Ga 4:4

*1:3: Ap 2:33-34; 2 Ko 4:4,6,18; Kl 1:14-15,17,20; Ip 8:1

*1:4: Pl 2:9-11

*1:5: 2 Sam 7:14; 1 Ktl 17:13; Wee 2:7

*1:6: Dit 32:43; Wee 97:7; Lo 8:29; Kl 1:15

*1:7: Wee 104:4

*1:8: Wee 45:6-7

*1:9: yapao nyepala Juta dupame akali mendeme Gotenya kalai andake pina lao yapao nyepala olipi ita dii ipangeme aiyombanya kai pyakamaingima-pyaa.

*1:10: Wee 102:25-27

*1:13: Wee 110:1; Ap 2:33-35

*1:14: Wee 34:7; 91:11; Mt 4:11; 18:10; 26:53; Lu 1:26