2
Goteme pyoo nyepeamo eteteaka angi dokonya leamo doko
Goteme* 2 Pi 3:17 dopa leamo dokonya naimame pii siamano dupa etete minokondape pyoo katapenge. Aopyoo latala opale mendeme pii siamano dupa yakinalapale lao naima nyoo soo patana dopa pipenge. Doko,* Ap 7:38,53; Ga 3:19; 4:3; Ip 12:25 wamba enjele dupame kiningi pii minao epeamino dokopa endakali mendeme pii doko yalawapi nepawapi piamo dokopa Goteme kapa lao yanu pia-pyaa. Dopana,* Ap 10:37; Ip 10:29 Goteme naima pyoo nyepeamo eteteaka angi doko naimame kayapala mee sina kayatamano kandao doko, aipa petala paka patamape? Pyoo nyepeamo dokonya wambao Kamongo tangeme leamopa siamino endakali dupame doko kiningina lao naima langiami. Goteme* Mk 16:20; 1 Ko 12:4,11 dokonya waipa soo kongalipi, kalai paka pipaepi, kalai pupu lapae tata tatapi, dee baame masilyamoli pyoo Oli Sipitisanya epe mokosingipi dupame dupanya pii doko kiningina lao laitaka pia.
Pyoo nyingi tenge doko Jisasana leamo doko
Doko, naimame yuu maitakao setana lelyamano doko Goteme enjele dupame isoo katena nalea-pyaa. Akali* Wee 8:4-6 mendeme kyoto joo dapa lea doko pii pepa pyapae singi dokonya mendasa lapae silyamo:
“Endakali doko angi mende daana,
aipuma Gote embame nea kayao katengepe?
Endakalinya wane doko angi mende daana,
aipuma embame kandao isoo katengepe?
Embame wane doko gii kuki mende enjele dupanya anasale joo katena lee-pyaa.
Embame wane doko tii pyoo kenge soo katena lee-pyaa.
Embame* 1 Ko 15:25-27; Ep 1:20-23; Pl 3:21 dupa pitaka wane dokome isoo katena lee-pyaana,” lapae silyamo.
Goteme dupa pitaka wane dokome isoo katena lea-pyaana lao pii dakeme lelyamo. Baame dupanya mende mee nasina wane dokome isoo katena lea-pyaa. Dopaka doko, indupa dupa pitaka wane dokome isipumopa kandatala naelyamano. Dopaka* Pl 2:6-11 doko, naimame Jisasa kandelyamano. Gotenya mona epe palenge dokonya endakali dupa pitakanya Jisasa kumina lao baa gii kuki mende enjele dupanya anasale joo katena lea-pyaa. Baa tanda nao kumiamo doko lao masetala Goteme baa tii pyoo kenge soo katena latea. 10 Goteme* Ais 53:4; Lo 11:36; 1 Ko 8:6; Ip 5:9; 12:2 wane longo dupa tii pyoo katasotopa lao baame dupanya Pyoo Nyingi Tenge doko tanda maiya. Dopa piamo dokonya-kaita baame baa endakali Pyoo Nyingi Tenge angi injisia. Gote baame wapuiyamo dupa pitaka baanya dokona dopa piamo doko kapa.
11 Endakali* Mt 25:40; Mk 3:35; Jo 17:19; 20:17 dupa etete epe injisilyamo akali dokopi etete epe jilyamino endakali dupapi dupa pitakanya Takange mendai iki. Tenge dokonya minao Jisasame dupa baanya kaiminingina laanya elya nakaenge. 12 Baame* Wee 22:22; Jo 17:6 lao pituu,
“Nambame Gote embanya lao nambanya kaiminingi dupa pii lamaito.
Embanya endakali limbatamino kaina dupanya nambame emba lao tama pyoo wee latona,” lea-pyaa.
13 Dee* Ais 8:17-18 pii mende:
“Nambame Gote tungi pyatona,” lea-pyaa.
Dee pii mende:
“Nambapi Goteme wane namba diamo dupapi dupa
kalyamano kanjepana,” lea-pyaa.
14-15 Dopana,* Jo 12:31; Lo 6:9; 1 Jo 3:8; Pa 12:10* Lo 5:12 wane dupa yonge katao taiyoko paliuu pingi dokonyana Jisasa baa apata mendai dopaleaka jia. Baa kumiamo dokome kuminginya pupu lapae singi akali Satane doko koyasalanyapi dee endakali dupa kateamino gii dupa pitakanya kumingi doko paka kayamino dokome anjetae joo kateamino dupa pitaka mokao nyalanyapi baame dopa pia. 16 Kiningi* Ais 41:8-9 etete, baame enjele dupa nisalanya naepea. Daa, baame Apotakame tata dupa nisalanya epea. 17 Dopana,* Lo 8:3,29; Pl 2:7; Ip 2:14; 3:1; 4:14; 5:7; 1 Jo 2:2; 4:10 baame Gotenya kalai pyakamaingi dokonya endakali dupa kondo kayao dupame tungi pyapenge pitisa mupa joo kalyanyapi endakalinya koo dokonya yanu pyao baa kundi maiyanyapi baame dupa pitakanya baanya kaiminingi dupa-pipa mendai dopale joo katapenge jia-pyaa. 18 Endakali* Mt 4:1; Lo 3:25; Ip 4:15 dupa-kisa makande pingi ipatamopa Jisasa baa-kisa makande pingi epea tengepi tanda nea tengepi dupanya endakali dupa kapa pao nisepenge.

*2:1: 2 Pi 3:17

*2:2: Ap 7:38,53; Ga 3:19; 4:3; Ip 12:25

*2:3: Ap 10:37; Ip 10:29

*2:4: Mk 16:20; 1 Ko 12:4,11

*2:6: Wee 8:4-6

*2:8: 1 Ko 15:25-27; Ep 1:20-23; Pl 3:21

*2:9: Pl 2:6-11

*2:10: Ais 53:4; Lo 11:36; 1 Ko 8:6; Ip 5:9; 12:2

*2:11: Mt 25:40; Mk 3:35; Jo 17:19; 20:17

*2:12: Wee 22:22; Jo 17:6

*2:13: Ais 8:17-18

*2:14-15: Jo 12:31; Lo 6:9; 1 Jo 3:8; Pa 12:10

*2:14-15: Lo 5:12

*2:16: Ais 41:8-9

*2:17: Lo 8:3,29; Pl 2:7; Ip 2:14; 3:1; 4:14; 5:7; 1 Jo 2:2; 4:10

*2:18: Mt 4:1; Lo 3:25; Ip 4:15