3
Mosese lalyepengeaka doko Jisasa epao lalyepengena leamo doko
Dopana,* Ep 1:18; Pl 3:14; Ip 4:14; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21; 11:16; 12:22 etete epe kaimia paluma, nyakama apata Kaitinya Katenge dokome ipupa latae dupame Jisasa baa Aposelepi Pitisa Mupapina lao naimame masoo minao lao panenge doko masokondape pyepape. Goteme* Nam 12:7; Ip 4:14; 10:23 baa dopa pyoo katena lateamopa wamba Goteme baanya palu doko pitakanya kaina dokonya Moseseme kalai pina leamoli pyoo pyoo kateamo dopaka pyoo Jisasame pyoo katea-pyaa. Anda* 2 Ko 3:7-8 epe mende tama pingiaka doko, anda pingi akali doko epao lalyingi. Mendai dopaka pyoo Mosese lalyepengeaka doko, Jisasa etete epao lalyepenge. Anda kalyamo doko pitaka endakalimi petae katenge. Dopaka doko, dupa pitaka pingi akali doko Gote baa. Dee Mosese dokome Gotenya kalai pyakamaiyoo katao, Gotenya palu doko pitakanya kaina dokonya Goteme kalai pina leamoli pyoo pyoo katea-pyaa. Goteme maitakao panao latamo dupanya lao baame lamaiyoo katea-pyaa. Dopaka* 1 Ko 3:9; Ep 2:19-21; Kl 1:23; 1 Ti 3:15; Ip 1:2; 3:14; 10:21 doko, Kataisa baa Gotenya Ikiningi dokomena, baame Gotenya palu doko isoo Goteme leamoli pyoo pyoo katea. Dee naimame masoo malisoo kalyamano doko eteke pyao pakapi mende nakayao minokondape pyoo minao kalyamano kandao doko, naima baanya palu joo katenge.
Naimame Gotenya pii doko tanga lao luiyaminoli napimana leamo doko
7-8 Dopana,* Wee 95:1-11* Eke 17:7; Nam 20:2-5 Oli Sipitisame pii leamo dake masemana:
“Indupa Goteme pii latamopa nyakamame setamino kandao doko,
wamba endakali paleamino dupame endakali napalenge yuu dokonya katao Gote minao makande pyoo
baanya pii tanga lao luiyao ingi monapi minao kana jiaminoli pyoo
nyakamame nyakamanya ingi monapi minao kana injisala nayalapape.
9-10 Yuu dokaita nambame ee kana kingi ita kitomende oapi pio dupa
nyakamanya yumbange dupame kandeaminoaka doko,
namba minao makande pyokondape pyoo kateami.
Tenge dokonya minao nambame endakali gii dokopa paleamino dupa kandao imbu kayapala dapa leo:
‘Koteaka lao dupanya mona kyakalya kyakana pingima lamo.
Nambame pipimili lao masingi doko dupame nakandengema lamona,’ leo.
11 Dokopa* Nam 14:21-23 nambame imbu kayapala lao pituu,
‘Dupa nambanya koto nyingi panda dokonya naipatami,
etete muli mauwa daa!’ leona,” lea-pyaa.
12 Kaimia* 2 Te 2:3 paluma, aopyoo latala nyakamanya mendenya masoo minala naenge mona koo mende palitamopa Gote lete katenge doko yakinatamina kandao kalyepape. 13 Oli* 2 Te 2:10; Ip 10:25 Sipitisame “indupana” lelyamo gii doko mee silyamo gii angepa nyakama tangelapo koteaka lao mende mona sakatasa sakatasa pyoo kalyepape. Aopyoo latala koo pingi mana dokome nyakamanya mende minakasetala ingi monapi kana injiseta. 14 Doko,* Ip 3:6 naima Kataisa-pipa pyasetae katapelyamano. Dee naimame tee pyao kyoto joo masoo miniamanoli pyoaka minao katao etenge gii doko kandao nyetamano kandao doko, naima Kataisa-pipa pyasetayaka katatama.
15 Pii* Wee 95:7-8; Ip 3:7-8 pepa pyapae singi dokonya,
“Indupa Goteme pii latamopa nyakamame setamino kandao doko, wamba endakali paleamino dupame baanya pii tanga lao luiyao ingi monapi minao kana jiaminoli pyoo nyakamame nyakamanya ingi monapi minao kana injisala nayalapapena,” lapae silyamo.
16 Endakali* Nam 14:1-35 andukaitame Goteme pii leamo doko sepala tanga lao luiyami-pyaape? Moseseme Isipe yuu doko yakinatala laminao peamo endakali dupa pitakame daape! 17 Goteme* 1 Ko 10:10 ee kana kingi ita kitomende dupanya endakali andukaita imbu kayamaiya-pyaape? Endakali koo piamino endakali napalenge yuu dokonya lombapae sepala kumiamino dupa daape! 18 Baame* Ip 3:11 lao pituu, “Dupa nambanya koto nyingi panda dokonya naipatami, etete muli mauwa daana!” leamo doko baanya pii nepeamino endakali dupa kandao lea. 19 Dopana, dupame masoo minala nayamino tenge dokonya dupa kapa pao napeamina lao masilyamano.

*3:1: Ep 1:18; Pl 3:14; Ip 4:14; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21; 11:16; 12:22

*3:2: Nam 12:7; Ip 4:14; 10:23

*3:3: 2 Ko 3:7-8

*3:6: 1 Ko 3:9; Ep 2:19-21; Kl 1:23; 1 Ti 3:15; Ip 1:2; 3:14; 10:21

*3:7-8: Wee 95:1-11

*3:7-8: Eke 17:7; Nam 20:2-5

*3:11: Nam 14:21-23

*3:12: 2 Te 2:3

*3:13: 2 Te 2:10; Ip 10:25

*3:14: Ip 3:6

*3:15: Wee 95:7-8; Ip 3:7-8

*3:16: Nam 14:1-35

*3:17: 1 Ko 10:10

*3:18: Ip 3:11