4
Gotenya endakali dupa koto nyepenge dokonya leamo doko
Naima* Eke 33:14 baanya koto nyingi panda dokonya patamina lao pii lateamo doko latae mee silyamo. Dopana, aopyoo latala Goteme nyakamanya mende dokonya pakutala napao alu pyepa latana kandao kalyepape. Doko,* 1 Ko 10:1-5 dupa-kisa Wai Pii Epe doko peamoli pyoo naima-kisa epea. Dopaka doko, dupame pii doko siamino dokopa masoo minala nayao siaminosa pii dokome dupa nisala naya-pyaa. Dopana,* Wee 95:11; Ip 3:11 naima masoo minilyamano endakali dupa koto nyingi panda dokonya kalya pelyamano. Dokonya Goteme dapa lea-pyaa:
“Nambame imbu kayapala lao pituu,
‘Dupa nambanya koto nyingi panda dokonya naipatami,
etete muli mauwa daa!’ leona,” lea-pyaa.
Dopaka doko, Gote baanya kalai dupa baame yuupi kaitipi wapuoo eteamo dokopa etea-pyaa. Doko,* Jen 2:2 koto kalange doko kandao Gotenya pii pepa pyapae singi dokonya mendasa,
“Goteme baanya kalai dupa pitaka pyoo etapala koto kalange dokonya baa koto kateana,” lapae silyamo.
Dee* Wee 95:11 pii mendai dokonyaka Goteme lao pituu,
“Dupa nambanya koto nyingi panda dokonya naipatami,
etete muli mauwa daana,” lea-pyaa.
6-7 Dopana,* Wee 95:7-8 kini endakali mendapua koto nyingi panda dokonya patamino tenge dokonyapi, dee endakali wambao Wai Pii Epe siamino doko kaleme iki sepala napeamino tenge dokonyapi, Goteme gii waka mende setapala “indupana” lea-pyaa. Ee kana longo pateamopa Goteme gii doko kandao Dapiti-kisa nambame lelyo datupaka lea-pyaa:
“Indupa Goteme pii latamopa nyakamame setamino kandao doko,
nyakamame nyakamanya ingi monapi minao kana injisala nayalapapena,” lea-pyaa.
Akali* Dit 31:7; Jas 22:4 Jasua dokome endakali dupa laminao koto nyingi panda dokonya kalya peali kandao doko, maitakao Goteme gii waka mendenya naleali. Dopana,* Pa 14:13 koto kalange dokonya Gote baa koto kateamoli pyoo Gotenya endakali dupa koto nyingi panda dokonya koto kalya penge. 10 Doko,* Jen 2:2; Ip 4:4 Gotenya koto nyingi panda dokonya pao katenge endakali dokome Goteme baa tangenya kalai dupa pyoo etapala koto kateamoli pyoo, baame baanya kalai dupa pyoo etapala koto katengeaka. 11 Dopana, dupame Gotenya pii kaleme iki siamino mana doko aopyoo latala naimanya mendeme watao minatala lombapae setamana, naima koto nyingi panda dokonya kalya paanya kyoto joo katamana.
12 Doko,* Ais 49:2; Jo 12:48; Ep 6:17; 1 Te 2:13; 1 Pi 1:23; Pa 1:16; 19:15 Gotenya pii doko kuli singi. Dokome kalai pupu lao pingi. Pii doko etete nenge katapae. Dokonya nenge dokome konjua yangi nenge kata kata petae dupa pitakanya nenge dupa ita miningi. Dokome endakali dupanya masingi imambupi, luma lengepi, kuli tundungipi dupanya tunguoo kolandenge. Dee moname masingipi pyuani kaengepi dupa dokome yapengeaka. 13 Gotenya wapupae dupanya mendaipi mende baanya enomba dokonya yalo pyoo nasingi. Daa, dupa pitaka baanya enomba dokonya mendeme sanga napyoo panao singi. Naimame mana minatamano dupa dopa pyoo miniamana lao baa lamaipenge.
Jisasa baa Pitisa Mupa etete kenge singina leamo doko
14 Naimanya* Ip 3:1; 9:11,24; 10:22-23 Pitisa Mupa etete kenge singi Gotenya Ikiningi Jisasa doko kalyamo. Baa kaiti dokonya-kaita pupala Gotepa awapa kalyamo. Tenge dolaponya naimame masoo minao lao panenge doko kyoto joo minao katamana. 15 Doko,* Jo 8:46; Lo 8:3; Ip 2:17-18; 5:7 naimanya Pitisa Mupa dokome naima endakali tambo lapae dupa kapa pao kondo nakayapenge mende daa. Naima-kisa mana tata tata dupanya-kaita makande pingi epengeli pyoo baa-kisa epea. Dopaka doko, baame dupanya koo mende napia. 16 Dopana,* Ep 3:12; Ip 10:19 naimame paka nakayao Goteme mona epe paliuu isoo petenge toko dokonya tengesa mona. Baame naima kondo kayata. Dee naima-kisa kenda pipae ipatamo gii dokopaka baame naima kandao mona epe paliuu niseta.

*4:1: Eke 33:14

*4:2: 1 Ko 10:1-5

*4:3: Wee 95:11; Ip 3:11

*4:4: Jen 2:2

*4:5: Wee 95:11

*4:6-7: Wee 95:7-8

*4:8: Dit 31:7; Jas 22:4

*4:9: Pa 14:13

*4:10: Jen 2:2; Ip 4:4

*4:12: Ais 49:2; Jo 12:48; Ep 6:17; 1 Te 2:13; 1 Pi 1:23; Pa 1:16; 19:15

*4:14: Ip 3:1; 9:11,24; 10:22-23

*4:15: Jo 8:46; Lo 8:3; Ip 2:17-18; 5:7

*4:16: Ep 3:12; Ip 10:19