17
Jisasame baanya disaipele dupa nisoo loma siamo doko
Jisasame* Mt 14:19; Jo 2:4; 11:41; 12:23; 13:31 pii dutupa lao etapala kaiti-kisa kandalyetae katao lao pituu, “Apane, gii doko ipatelyamona embanya Ikiningi dokome emba lalyinalena embame baa lalyepe. Doko,* Mt 11:27; Jo 3:35; 1 Jo 2:25 embame endakali baa maiino dupa pitaka baame lete etete katasina lao endakali dupa pitaka isingi pupu lapae doko embame baa maii. Endakali* Jet 31:34; Jo 14:7-9; 1 Jo 5:20-21 dupame emba kiningi Gote mendai iki doko lamo lao kandawapi dee Jisasa Kataisa doko embame epena lee lamo lao kandawapi petala lete etete katatami. Embame* Jo 4:34 namba kalai pyaale lao diino doko pyoo etapeo dokome nambame isa yuu dakenya emba lao lalyio. Apane,* Jo 1:1,14; 8:58; 12:28; 17:22,24; Pl 2:6,9-10 wamba yuu dake nasingisa namba embapa tole kateambanopa embame namba lalyinoli pyoo indupa embame namba embanya enomba dokonya lalyepe.
“Embame* Jo 17:26 namba isa yuu dakenya endakali diino dupa-kisa nambame embanya kenge doko panasekeo. Endakali embanya kateami dupa embame namba ditii. Endakali dupame embanya pii doko watao miningima. Embame opale namba diino dupa pitaka embame dii lamo lao indupa kandelyamino. Doko,* Jo 3:11; 16:30 embame namba pii langiino dupa pitaka dokaita lamaitio. Dupame sepala namba embapa awapa katao epee lamo lao masalakao masilyamino. Dee embame namba puu lee lamo lao masoo minilyamino.
“Nambame* Lu 22:32; Jo 6:37,44; 14:16 dupanya loma sakamailyona, yuunya endakali dupanya loma sakamaiya naelyo. Daa, embame endakali namba diino dupanya loma sakamailyo. Doko, endakali dupa embanya. 10 Nambanya* Jo 16:15 endakali dupa pitaka embanya. Embanya dupa pitaka nambanya. Dee dupame namba lalyilyamino. 11 Dee* Nam 6:24; Mt 6:13; Jo 10:30; 14:20; 17:21; Ap 4:32; Lo 12:5; Ga 3:28 namba yuunya katawaka nakatato. Dupa yuunya katatami. Namba emba kalyenosa ipato. Apane etete epe, nalimba mendai joo kalyambanoli pyoo dupa mendai joaka katena lao embame embanya pupu lapae namba diino dokome dupa auu pyoo isepe. 12 Namba* Wee 41:9; Mt 26:24; Jo 6:39; 10:28; 13:18-19; 18:9; Ap 1:16,20 dupa-pipa tole katapu dokopa nambame dupa embanya pupu lapae namba diino dokome auu pyoo isoo katapu. Nambame dupa isoo kandao katapupa dupanya mendaipi mende alu napipya. Dopaka doko, pii pepa pyapae singi doko angi jina lao, akali alu pitana latae doko iki alu pilyamo. 13 Indupa* Jo 15:11 namba emba katatesa ipatoo. Nambame pii dutupa isa yuu dakenya lamailyo doko, nambanya mona yaepenge doko dupa-kisa salakao sina lao lamailyo. 14 Nambame* Jo 3:11; 8:23; 15:19 embanya pii doko dupa lamaitilyo. Dee namba yuunya endakali daa dokaita doko, dupa yuunya endakali daa dokonyana, yuunya endakali dupame dakaita yandapipi jilyamino. 15 Embame* Mt 6:13; 1 Ko 5:10; 1 Jo 5:18 dupa yuu dakenya nakatena lao nyoo nepatale lao emba tee lao nalelyo. Daa, Satane dokome dokaita koyasala naenalena embame dupa auu pyoo isatale lao tee lelyo. 16 Namba yuunya endakali daa dokaita doko, dupa yuunya endakali daaka. 17 Kiningi* 1 Pi 1:22 pii dokome dupa etete epe injisepe. Embanya pii doko kiningi pii. 18 Embame* Jo 4:38; 10:36; 20:21 namba yuunya endakali dupanya kainanya puu leeno dopaka pyoo, nambame dokaita yuunya endakali dupanya kainanya pena leo. 19 Dee* Jo 4:23; 10:18; Ip 2:11; 5:9; 10:10-14 kiningi pii dokome dupa apata etete epe injisina lao dupa nisoo nambame namba tangenya lete katenge doko embanya kingilyaka yakinelyo.
20 “Nambame dakaita iki nisoo loma sala naelyo. Daa, dakaitanya pii sepala namba lao masoo minilyamino endakali dupa apata nisoo loma silyo. 21 Apane,* Jo 10:38; 14:11,20; 17:11; Ga 3:28 emba namba-pipa pakatae kalyenopa namba emba-pipa pakatae katenge dokaita doko, endakali dupa pitaka mendai joo katapimi laka lao masilyo. Dopaka pyoo dokaita apata nalimba-pipa pakatae katataminopa yuunya endakali dupame namba embame puu lee lamo lao masoo minina. 22 Nalimba* Jo 1:14; Ap 4:32 mendai joo kalyambano dokaita doko, dupa mendai joo katena lao embame namba tii pipae diino doko dupa maitio. 23 Masoo* Jo 15:9 miningi endakali dupa-pipa namba pakatae katapupa emba namba-pipa pakatae kalyeno doko, dokaita etete mendai joo katawapi, yuunya endakali dupame embame namba puu lee lamo lao masoo pituu embame namba auu kaengeli pyoo dupa auu kaeleno lao masowapi pina lao kalyeno.
24 “Apane,* Mt 25:23,34; Jo 12:26; 14:3; 17:5; Ep 1:4; 1 Te 4:17; 2 Te 1:12; 1 Pi 1:20 embame namba endakali diino dupame embame namba tii pipae diino doko kandena, dupa apata namba katato yuu dokonya katapuma laka lao masilyo. Doko, yuupi kaitipi nasingisa embame namba auu kaee. 25 Apane* Jo 8:55; 1 Jo 3:1 emba tolataena, yuunya endakali dupame emba masala naengema. Dopaka doko, nambame emba masilyo. Dee endakali datupame embame namba puu lee lamo lao masilyamino. 26 Embame* Jo 17:6; 14:21 namba auu kayenoli pyoo dokaita auu kayatale lawapi namba dupa-pipa pakatae katato lawapi nambame embanya kenge doko dokaita-kisa panasiona tendapi panasoaka katatona,” Jisasame lea.

*17:1: Mt 14:19; Jo 2:4; 11:41; 12:23; 13:31

*17:2: Mt 11:27; Jo 3:35; 1 Jo 2:25

*17:3: Jet 31:34; Jo 14:7-9; 1 Jo 5:20-21

*17:4: Jo 4:34

*17:5: Jo 1:1,14; 8:58; 12:28; 17:22,24; Pl 2:6,9-10

*17:6: Jo 17:26

*17:8: Jo 3:11; 16:30

*17:9: Lu 22:32; Jo 6:37,44; 14:16

*17:10: Jo 16:15

*17:11: Nam 6:24; Mt 6:13; Jo 10:30; 14:20; 17:21; Ap 4:32; Lo 12:5; Ga 3:28

*17:12: Wee 41:9; Mt 26:24; Jo 6:39; 10:28; 13:18-19; 18:9; Ap 1:16,20

*17:13: Jo 15:11

*17:14: Jo 3:11; 8:23; 15:19

*17:15: Mt 6:13; 1 Ko 5:10; 1 Jo 5:18

*17:17: 1 Pi 1:22

*17:18: Jo 4:38; 10:36; 20:21

*17:19: Jo 4:23; 10:18; Ip 2:11; 5:9; 10:10-14

*17:21: Jo 10:38; 14:11,20; 17:11; Ga 3:28

*17:22: Jo 1:14; Ap 4:32

*17:23: Jo 15:9

*17:24: Mt 25:23,34; Jo 12:26; 14:3; 17:5; Ep 1:4; 1 Te 4:17; 2 Te 1:12; 1 Pi 1:20

*17:25: Jo 8:55; 1 Jo 3:1

*17:26: Jo 17:6; 14:21