21
Disaipele kalangeme Jisasa kandeamino doko
1-2 Dutupa* Mt 26:32; 28:7* Jo 1:45; 2:1; 11:16; 14:5; 20:24 etapeamopa maitakao Jisasa baa disaipele dupame kandena lao endaki Taipitiasa pete singi dosa deaka panea. Baa dapa pyoo panea: Saimone Pitapi, Tomasa lenge Pakao Mandenge lengema dokopi, Galili yuu dokonya yuu taono Kena tange Natanielepi, Sepete ikiningi dolapopi, dee baanya disaipele dupanya mendalapopi dutupa tole kateami. Saimone* Mt 4:18; Lu 5:4-10 Pitame disaipele yangi dokaita lamaiyoo, “Namba wapaka nyala pelyona,” lea. Dopa leamopa disaipele yangi dokaitame baa lamaiyoo, “Naima apata emba-pipa muaa,” leami. Dopa latala dupame pao sipi dokonya pyakalyetala peami. Dopa piaminoaka doko, kuka gii dokonya dupame wapaka mende nyala nayami. Yuu* Lu 24:16,41; Jo 20:14 yongeamopa Jisasa baa endaki pete lemba dokonya katea. Dopaka doko, disaipele dupame doko Jisasa kalyamo lao masala nayami. Dokopa baame dokaita lamaiyoo, “Wane paluma, nyakamanya wapaka mendatupa silyape?” lea. Dokaitame yanu pyao, “Daana,” leami. Baame* Lu 5:4-7 dokaita lamaiyoo, “Nyakamame wapaka nyingi mandi doko sipi dokonya kingi tolae-kaita pyandataminopa wapaka nyalaminona pyandalapa,” lea. Leamo dosa pyandateaminopa wapaka longo paleamo dokome mandi doko pyalya lao nyepenge nanjia. Jisasame* Mt 14:29; Jo 13:23; 19:26; 20:2,8; 21:20 auu kaenge disaipele dokome Pita lamaiyoo, “Doko Kamongo lamona,” lea. “Doko Kamongo lamona,” leamo pii doko Pitame sepala baanya yonge pee lyokanya setapala kateamo dokonya dee yonge pee nyoo peta matapu peta petala baa endaki pete dokonya mangau lea. Disaipele yangi dupa sipi dokonya pituu wapaka paleta mandi doko pyalya lao nyoo soo peami. Dupa endaki pete dokonya netesa joo kateami. Yandate paa lapomasapi mende pyale lapenge joo kateami. Dokaita* Lu 24:41-43 netesa pyakayatala kandeaminopa itate mende teamo dokonya wapaka mende yangatae kateamopa betesa mende sia. 10 Dokopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Wapaka epapu nyalamino dokonya mendapua nyoo ipupa,” lea. 11 Saimone* Lu 5:6 Pitame sipi dokonya pyakalyetala wapaka paleta mandi doko pyalya lao nyoo soo netesa epea. Mandi dokonya wapaka andake andate mendai-kisa dee kingi ita yuungi palipala wakao tepoma palea. Wapaka dokaita longo paleamoaka doko, mandi doko lapyala naya. 12 Dokopa* Jo 4:27 Jisasame dokaita lamaiyoo, “Nee nala ipupa,” lea. Dopa leamopa disaipele dupame paka kayapala dupanya mendaipi mendeme emba apipi lao pisala nayami. Doko dupame Kamongo doko lamo lao kandeami. 13 Jisasame* Lu 24:42; Jo 6:11 ipupala betesa doko nyoo dokaita maiya. Baame wapaka doko dopaka pyoo dokaita maiya. 14 Jisasa* Jo 20:19,26 baa malunya sakatatala indupa paa tepo pyoo baanya disaipele dupa-kisa panea.
Jisasapa Pitapa
15 Nee* Mt 26:33; Mk 14:29-31; Lu 5:10; 22:32; Jo 1:42; 13:37; Ap 20:28 napao pituu Jisasame Saimone Pita lamaiyoo, “Jone ikiningi Saimone, embame dakaita ita minao namba auu kaelepe?” lea. Pitame baa lamaiyoo, “Kamongo, kini nambame emba auu kayapupa embame kandeleno doko,” lea. Dokopa Jisasame baa lamaiyoo, “Embame nambanya sipisipi yakane dupa nee maiyakape,” lea. 16 Paa* 1 Pi 5:2; Pa 7:17 lapo pyoo Pita pisoo, “Jone ikiningi Saimone, embame namba auu kaelepe?” lea. Baame yanu pyao, “Kamongo, kini nambame emba auu kayapupa embame kandeleno doko,” lea. Jisasame baa lamaiyoo, “Embame nambanya sipisipi dupa setao katakape,” lea. 17 Paa* Mt 16:17-19; Lu 22:31-32; Jo 6:68-69; 13:38; 16:30; 18:17,25-27 tepo pyoo Pita pisoo, “Jone ikiningi Saimone, embame namba auu kaelepe?” lea. “Embame namba auu kaelepe?” lao paa tepo pyoo pisiamosa Pitame mona kenda kayapala yanu pyao, “Kamongo, embame dupa pitaka kandenge dokome nambame emba auu kayapupa kandeleno doko,” lea. Jisasame baa lamaiyoo, “Embame nambanya sipisipi dupa nee maiyakape. 18 Nambame* 2 Pi 1:14 emba etete kiningi langilyona, wamba emba akali sakasa matapu akipi tange nyoo pyoo patoo lao masino kaita ongonya pee. Dopa pinoaka doko, tenda lyanga jeteno gii dokopa embanya kingi dolapo minalyetatenopa mendeme embanya matapu nyoo petakala napatoo lao masete kaita mendenya laminao patana,” lea. 19 Baame* Mt 16:24-25; Mk 1:17; Lu 5:11; Jo 12:33; 13:31,36; 17:1 pii dopa leamo doko, Pita kumatamo dokome Gote lalyetana lao makande pyoo lea. Baame pii dutupa latala Pita lamaiyoo, “Embame namba watao ipu,” lea.
Jisasapa disaipele baame auu kaenge dokopa
20 Pitame* Jo 13:23-25 kandapilyetala kandeamo dokopa disaipele mende Jisasame auu kaenge dokome nyilyambo watao epea. Wamba nee nao paleaminopa kandapilyetala Jisasa pisoo, “Kamongo, apimi emba enge nyalanya pilyape?” leamo dokome watao epea. 21 Pitame baa kandatala Jisasa lamaiyoo, “Kamongo, akali dake aipa pitape?” lea. 22 Jisasame* Mt 16:28; 1 Ko 4:5; Je 5:7; Pa 2:25 baa lamaiyoo, “Baa lenge tao katawaka namba ipato gii doko kandao nyeta lao sakatopi doko embanya kalaipi? Embame namba watao ipu,” lea. 23 Dopa leanya disaipele doko kumala nayata lamona lao pii doko kaiminingi dupanya kaina dokonya lao tayami. Dopaka doko, disaipele doko kumala nayatana lao Jisasame laa naya. “Baa lenge tao katawaka namba ipato gii doko kandao nyeta lao sakatopi doko embanya kalaipi?” lao lea.
24 Disaipele* Jo 15:27; 19:25 dokome pii dutupa lao panatala dee pepa pilyamo. Baame pii lao paneamo doko kiningina lao naimame masilyamano. 25 Dee* Jo 20:30 Jisasame waka mendapua apata longo pia. Naimame dokaita mendai mendai lao pitaka pepa pyapae setamo kandao doko, yuu dake pitakanya buku dupa setalanya kokata lao masilyo.

*21:1-2: Mt 26:32; 28:7

*21:1-2: Jo 1:45; 2:1; 11:16; 14:5; 20:24

*21:3: Mt 4:18; Lu 5:4-10

*21:4: Lu 24:16,41; Jo 20:14

*21:6: Lu 5:4-7

*21:7: Mt 14:29; Jo 13:23; 19:26; 20:2,8; 21:20

*21:9: Lu 24:41-43

*21:11: Lu 5:6

*21:12: Jo 4:27

*21:13: Lu 24:42; Jo 6:11

*21:14: Jo 20:19,26

*21:15: Mt 26:33; Mk 14:29-31; Lu 5:10; 22:32; Jo 1:42; 13:37; Ap 20:28

*21:16: 1 Pi 5:2; Pa 7:17

*21:17: Mt 16:17-19; Lu 22:31-32; Jo 6:68-69; 13:38; 16:30; 18:17,25-27

*21:18: 2 Pi 1:14

*21:19: Mt 16:24-25; Mk 1:17; Lu 5:11; Jo 12:33; 13:31,36; 17:1

*21:20: Jo 13:23-25

*21:22: Mt 16:28; 1 Ko 4:5; Je 5:7; Pa 2:25

*21:24: Jo 15:27; 19:25

*21:25: Jo 20:30