4
Kaitinya Gote lao lalyingi doko
Dee* Eke 19:24; Dan 2:28-29; Pa 1:1,10,19 maitakao kandeopa kaitinya kaitini mende lumbapae sia. Wamba baame pii beto lee lao leamo sioliaka pyoo dee lao pituu, “Maitakao pipenge dupa nambame emba laitaka pitoo, ketae ipu,” lea. Dokopa* 1 Kiŋ 22:19; 2 Ktl 18:18; Ais 6:1; Ese 1:26; 10:1; Pa 4:9; 5:1,7,13; 6:16; 7:10,15; 19:4; 21:5 Oli Sipitisa dokome pupae lao namba sakatasiamopa, kaiti dokonya kiŋi petenge toko mende siamo dokonya mende peteamo kandeo. Kandeopa* Jen 9:12-17; Eke 24:10; Ese 1:28 peteamo doko kana etete epe kamalawai pyapae jasapaa kanapi, kate pyapae kaniliane kanapi jia. Dee lipakepa mendeme kiŋi petenge toko doko kakopatae kateamo doko sakapae emetele kana jia. Petenge* Ais 24:23; Pa 3:5 toko kingi ita lapoma-kisa dee kitomendeme kiŋi petenge toko doko kakopatae kateamopa dutupanya isingi akali kingi ita lapoma-kisa dee kitomendeaka peteami. Isingi akali dutupa yonge pee kyoo lapae mendapua petala, aiyomba dupanya golome wasepae balu dupa manditae peteami. Kiŋi* Eke 19:16; Ese 1:13; Sak 4:2; Pa 1:4; 5:6; 8:5 petenge toko dokonya yuu wapaka pyoo mulumalu latala kaiti katea. Toko dokonya enombatena kia kalange tao katea. Dutupa Gotenya sipitisa kalange dutupa. Kiŋi* Eke 24:10; Ese 1:18,22* Ese 1:5-10; 10:14 petenge toko enombatena mendita mende siamo doko solowata pete mende galasa yangi piti napingi jepae mende sia.
Dokopa isingi akali dupame katao kakopatae kateamino kaina dokonya opale lenge tenge kitomendeme kiŋi petenge toko doko kaina-kaina petae kateami. Dutupanya enombatenapi maitakaitapi dupanya lenge longo tengema-pyaa. Opale lenge tenge dutupanya wambao doko mena layone* layone Layone doko pusii jepae andake mendeme endakalipi pulumakawapi pyao kumasingi.jepae. Lapo doko mena pulumakao yakane jepae. Tepo doko endakali lengelyaapi katenge. Kitomende doko yaka lakepame pee lao paenge dopale jepae. Dutupa* Ais 6:2-3; Ese 1:18; 10:12; Pa 1:4,8 mendai mendai lawanya papa tokange lao kalyamopa, yongepi papa pundipundipi dupanya lenge longo tengema-pyaa. Dutupame kuka kotakapi imambu nala nayao dapa lengema-pyaa:
“Kamongo Gote eteteaka pupu lapae, baa etete epe, etete epe, eteteaka epe.
Baa wamba waka kateamo, indupa kalyamo, ipanya pilyamo dokona,” lengema-pyaa.
9-11 Opale* Dan 4:34; 6:26; 12:7; Pa 4:2* Dan 4:34; Pa 4:2; 20:6; 22:5* Lo 4:17; Pa 14:7 lenge tenge kitomende dutupame lete etete katawaka katenge kiŋi petenge toko dokonya petenge doko kandao lalyoo andanda semaiyoo yaka pilino lengema-pyaa. Dopa pilyamili pyoo isingi akali kingi ita lapoma-kisa dee kitomende dutupame kiŋi petenge tokonya petenge dokonya enombatena tombauli sepala lete etete katawaka katenge doko lao tama pyoo nyakamanya balu golome wasepae dupa kiŋi petenge toko dokonya enombasa pukuoo pyasetala lao pituu,
“Naimanya Kamongo Gote embame oapi dupa pitaka wapuii.
Dupa pitaka embanya masingi dokome wapuopae silyamo.
Tenge dokonya minao embame kapa pao tii pipaepi,
pupu lapaepi dupa nyoo kenge soo katapengena,” lengema-pyaa.

*4:1: Eke 19:24; Dan 2:28-29; Pa 1:1,10,19

*4:2: 1 Kiŋ 22:19; 2 Ktl 18:18; Ais 6:1; Ese 1:26; 10:1; Pa 4:9; 5:1,7,13; 6:16; 7:10,15; 19:4; 21:5

*4:3: Jen 9:12-17; Eke 24:10; Ese 1:28

*4:4: Ais 24:23; Pa 3:5

*4:5: Eke 19:16; Ese 1:13; Sak 4:2; Pa 1:4; 5:6; 8:5

*4:6: Eke 24:10; Ese 1:18,22

*4:6: Ese 1:5-10; 10:14

*4:7: layone Layone doko pusii jepae andake mendeme endakalipi pulumakawapi pyao kumasingi.

*4:8: Ais 6:2-3; Ese 1:18; 10:12; Pa 1:4,8

*4:9-11: Dan 4:34; 6:26; 12:7; Pa 4:2

*4:9-11: Dan 4:34; Pa 4:2; 20:6; 22:5

*4:9-11: Lo 4:17; Pa 14:7