14
Endakali eteteaka longo dupame wee enenge mende leami
Nambame* 2 Kiŋ 19:30-31; Ese 9:4; Joe 2:32; Opa 17; Sep 3:12-13; Ap 2:21; Pa 7:3-4 kandeopa Sipisipi Yakane doko yuu manda Sayone lenge dokonya katea. Endakali taoseneaka andate mendai dee kingi ita kitomende-kisa wakao kitomendeaka baa-pipa awapa kateami. Dutupanya langalunya baanya kengepa, baanya Takangenya kengepa dolapo pepa pyatae katea. Dokopa* Ese 1:24; 43:2; Pa 1:15; 19:6 kee-kae mende kaiti-kisa leamo doko endaki andake oo lengepi, kaiti katengepi dopale jia. Gitaa pingi endakali dupame gitaa pilyaminipa linu lao katengeli pia. Gotenya* Wee 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Ais 42:10; Pa 5:9; 7:4; 15:3 isoo petenge tokopi, opale lenge tenge kitomendepi, isingi akalipi, dutupanya enombasa katao wee enenge mende leami. Yuunya endakali dupanya Goteme sambao nyepeamo taoseneaka andate mendai dee kingi ita kitomende-kisa wakao kitomendeaka dutupame iki kapa pao wee doko mana nyiami. Mendeme wee doko kapa pao mana nyepenge nanjia. Akali* Jet 2:2-3; Ep 5:27; Je 1:18 mendapuame enda watandala nayao kinambo joo katengemali pyoo katapala endakali dutupame Sipisipi Yakane doko pelyamo kaitini dupanya watao paengema. Goteme dutupa endakali kaina dupanya sambao nyia. Dutupa Gotepa Sipisipi Yakane dokopanya wambao sambao nyepae joo katengema. Dupame* Wee 32:2; Ais 53:9; Sep 3:13 sambo pii laa naengema. Dupa-kisa tenge mende nasingi.
Enjele tepomame pii leamino doko
Enjele* Dan 3:4; Pa 8:13 mende kaitipa kopao pee lao payamo dokome Wai Pii Epe sulu soo singi mende minao ipao endakali pii wakale wakale lengepi, yonge waka waka katengepi, yuu dupa pitakanya endakali tata dupapi, dupa lamaiya. Baame* Eke 20:11; Wee 146:6; Pa 4:11; 10:6 puu lao lao pituu, “Goteme endakali yapapenge giidoko tengesa petelyamona, nyakamame baa paka kayao tama pyoo kalyepape. Baame yuupi, kaitipi, solowata petepi, endaki lee kuingipi dupa wasiamo doko tama pyepape,” lea.
Dee* Ais 21:9; 51:17; Jet 25:15; 51:7-8; Pa 17:2; 18:2-3 enjele laponge dokome wambao doko watao ipupala lao pituu, “Bapilone* bapilone Wamba Olotesamene gii dokopa Bapilone tange dupame koaka pyoo katao koonya kenge soo kateami-pyaa. Dokopa taono Bapilone doko koona lao kenge singi doko nyoo taono Loma makande pyoo waa katao lapae silyamo.yuu taono andake doko koyatelyamo. Kiningi, koyatelyamo. Yuunya endakali pitakame kepo kolenge mana kyoto joo watao minilyamino doko Bapilone tange dupame sakatasiami. Dopa piamino doko dupame endaki waene jepae doko yuunya endakali pitakame nena lao maiyamina,” lea.
9-10 Dee* Pa 13:12-17; 14:11; 16:2; 19:20; 20:4* Jen 19:24; Wee 11:6; 75:8; Ais 51:17,22; Jet 25:15; Ese 38:22; Pa 15:7; 16:19; 19:20; 20:10,14; 21:8 enjele mende tepo pyoo lapoma dolapo watao epeamo dokome puu lao lao pituu, “Endakali mendeme mena kapua mendepale dokopa, doko wangi tao wasepae dokopa dolapo lao tama pyoo, mena dokonya kongali doko kinginya tamopi langalunya tamopi petae katatamo kandao doko, baa tangeme Gotenya imbu kaenge endaki waene jepae doko nata. Waene doko Goteme endaki-pipa pyasala nayao imbu kaenge kapo penge dokonya kai latamo doko, endakali dokome nata. Dokopa endakali doko kana itateme tao alupae kana tao alupae Pa 9:17 doko kandape.dokonya enjele etete epe dupapi, Sipisipi Yakane dokopi, dupanya enombasa tanda koo nao katata. 11 Dopa* Jen 19:28; Ais 34:9-10; Pa 13:12-17; 14:9; 16:2; 19:3,20; 20:4 pitamopa itaita dokome endakali dopale dupa tanda maiyoo, koteaka lao kena pitamo doko pyoo ketae pyakalyeta. Dokopa mena dokonya kengenya kongali doko petae katapala baapa baa wangi tao wasepae dokopa dolapo lao tama pilyamino endakali dupa kuka kotakapi imambu nala nayatamina,” lea.
12 Mana* Pa 12:17; 13:10 dopale dupanya Gotenya endakali dupame baanya mana setapae dupa watao minao Jisasa lao masoo minao kyoto joo katapenge.
13 Dee* Mt 11:28-29; 1 Ko 15:58; 2 Te 1:7; Ip 4:10 kaitinya pii mende leamo dokome lao pituu, “Embame pepa dapa lao pyape. Endakali Kamongo dokopa pakatae katao epapu kumatamipi, dee ene kumatamipi, dupame mona yaepena. ‘Dupame lekeleke tao kateamino dupanya kiningi etete koto katatami. Epe piamino dupa dupa-kisa sepeta patamina,’ Sipitisa dokome dopa leana,” lea.
Nee mandenge gii doko
14 Dokopa* Dan 7:13; Pa 1:7 kopa kyoo lapae mende siamopa ongonya mende petea. Doko endakali petele pyoo balu golome wasepae mende mandyuu konjua nenge katapae mende minatae petea. 15 Dee* Joe 3:13; Emo 8:2; Mt 13:30,39-40; Jo 4:35 enjele mende kaitinya losuu anda andake dokonya katao kamaka ipupala puu lao kopa ketae peteamo doko lamaiyoo, “Yuunya nee dupa wambu petelyamona embanya konjua dokome lyao mandi. Indupa nee mandipenge giina,” lea. 16 Dopa lateamopa kopa ketae peteamo dokome baanya konjua doko isa pyandatala yuunya nee wambu petae dupa lyao mandea.
17 Dee enjele mende kaitinya losuu anda andake dokonyaka katao kamaka epeamo dokome konjua nenge katape mende miniaka. 18 Dee* Joe 3:13; Pa 6:9-10; 8:3-5 enjele mende itate isingi pupu lapae singi doko olatatoko dokonya katao epea. Ipupala puu lao enjele konjua nenge katapae miningi doko lamaiyoo, “Yuunya getepe dupa wambu petelyamona, embame embanya konjua nenge katapae dokome lyaa,” lea. 19 Dopa* Ais 63:1-6; J.Ee 1:15; Pa 19:15 lateamopa enjele dokome baanya konjua doko yuunya pyandatala getepe dupa lyia. Lyapala getepe indingi Gotenya imbu kaenge yuli andake dokonya pyandea. 20 Dokopa yuu taono andake dokonya kamalyatena getepe indingi yuli dokonya mendeme indiamopa yuli ketae dokonya taiyoko pyakalyetala liyoo yuu etete tependa waka pea. Ketae liyoo epeamo dupa pituu endakali dupanya mangenya lita pia.

*14:1: 2 Kiŋ 19:30-31; Ese 9:4; Joe 2:32; Opa 17; Sep 3:12-13; Ap 2:21; Pa 7:3-4

*14:2: Ese 1:24; 43:2; Pa 1:15; 19:6

*14:3: Wee 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Ais 42:10; Pa 5:9; 7:4; 15:3

*14:4: Jet 2:2-3; Ep 5:27; Je 1:18

*14:5: Wee 32:2; Ais 53:9; Sep 3:13

*14:6: Dan 3:4; Pa 8:13

*14:7: Eke 20:11; Wee 146:6; Pa 4:11; 10:6

*14:8: Ais 21:9; 51:17; Jet 25:15; 51:7-8; Pa 17:2; 18:2-3

*14:8: bapilone Wamba Olotesamene gii dokopa Bapilone tange dupame koaka pyoo katao koonya kenge soo kateami-pyaa. Dokopa taono Bapilone doko koona lao kenge singi doko nyoo taono Loma makande pyoo waa katao lapae silyamo.

*14:9-10: Pa 13:12-17; 14:11; 16:2; 19:20; 20:4

*14:9-10: Jen 19:24; Wee 11:6; 75:8; Ais 51:17,22; Jet 25:15; Ese 38:22; Pa 15:7; 16:19; 19:20; 20:10,14; 21:8

14:9-10: kana tao alupae Pa 9:17 doko kandape.

*14:11: Jen 19:28; Ais 34:9-10; Pa 13:12-17; 14:9; 16:2; 19:3,20; 20:4

*14:12: Pa 12:17; 13:10

*14:13: Mt 11:28-29; 1 Ko 15:58; 2 Te 1:7; Ip 4:10

*14:14: Dan 7:13; Pa 1:7

*14:15: Joe 3:13; Emo 8:2; Mt 13:30,39-40; Jo 4:35

*14:18: Joe 3:13; Pa 6:9-10; 8:3-5

*14:19: Ais 63:1-6; J.Ee 1:15; Pa 19:15