16
Pelesa kalange Gotenya imbu kaenge sepeta dutupa
Dokopa* Wee 69:24; Ais 66:6; Jet 10:25; Ese 22:31; Sep 3:8; Pa 16:17* Pa 8:6-12 pii mende panda eteteaka epe dokonya katao puu lao enjele kalange dutupa lamaiyoo, “Nyakamame pupala pelesa kalange Gotenya imbu kaenge sepeta dutupa yuunya kai laapape,” lea.
Dopa* Eke 9:10; Dit 28:35; Pa 13:12-17 lateamopa enjele wambao dokome pupala baanya pelesanya sepeta doko yuunya kai lea. Dokopa mena kapua mendepale dokonya kongali petae endakali dupame mena doko wangi tao wasepae doko lao tama pyoo katenge dupa-kisa amungi aii pyao etete tanda pingi dupa pia.
Dee* Eke 7:17-21 enjele laponge dokome baanya pelesanya sepeta doko solowata pete dokonya kai lea. Dokopa solowata pete doko endakali kumapaenya taiyoko jiamopa opale lenge tenge solowata petenya singi dupa pitaka kumia.
Dee* Wee 78:44 enjele teponge dokome baanya pelesanya sepeta doko endaki lee kungipi, andakepi dupanya kai leamopa, dupa pitaka taiyoko jia. Dokopa* Dit 32:34; Wee 119:137; 145:7; Pa 11:17 endakinya enjele dokome Gote kandao lao pituu, “Emba wamba waka kateeno doko, indupa kalyeno. Emba etete epe. Embame mana tolatae minao endakali dupa yapee. Endakali* Wee 79:3; Ais 49:26; Ese 35:6; Mt 23:25; Pa 6:9; 18:24 dupame embanya endakali dupapi, potopesa dupapi, dupa pyao kumasiaminopa taiyoko kai latae katea. Dopa piaminopa embame endakali dupa taiyoko nena lao maiino doko dupa-pipa kapa peana,” lea. Dee* Wee 19:9; 119:137; Pa 1:8; 15:3; 16:14; 19:2 olata toko dokonya katao pii mende leamo dokome lao pituu, “Kiningi, Kamongo Gote, eteteaka pupu lapae, embame mana angipi tolataepi minao endakali yapengena,” lea.
Enjele kitomende dokome baanya pelesanya sepeta doko niki lenge dokonya kai lea. Dokopa niki dokome endakali dupa yangena lao Goteme kayamopa niki dokome dupa yangea. Niki* Emo 4:6; Pa 9:20-21; 16:21 doko eteteaka itaita koo pipae dokomena endakali dupa tao mulyoo pituu, kenda pipae dutupa isingi pupu lapae singi Gote doko kilya kandao kateami. Dopa petala dupame mona kapilyoo baa lao lalyala nayami.
10 Enjele* Eke 10:21-23; Ais 8:22 yuungi dokome baanya pelesanya sepeta doko mena kapuanya isoo petenge kiŋi toko dokonya kai leamopa, kapua dokome isingi endakali dupa-kisa iminjia. Endakali dupa tanda koo nao, keke tange kepao neami. 11 Doko* Jet 5:3; Pa 9:20-21; 16:21 amungi piapi tanda neamipi tenge dolaponya dupame Gote kaitinya katenge doko kilya kandao mona kapilyala nayao nyakamanya mana koo miniamino dupa maita maiya nayami.
12 Enjele* Ais 11:15-16; 44:27; Jet 50:38; 51:36; Pa 9:14 tokange dokome baanya pelesanya sepeta doko endaki andake Yupotisa lenge dokonya kai leamopa kiŋi dupa niki pyakaengesa-kaita ipatami kaitini doko depa latae sina lao endaki doko tukea. 13 Dokopa* Eke 8:3 enjele koo tepoma monge jepae mendatupa kanopato pambea kambupi, mena kapua dokonya nengekaitapi, sambo potopesa nengekaitapi dupanya pyakalyiami. 14 Enjele* Pa 1:8; 16:7; 19:6,15,19 koo Satane jepae dupame kongali dupa pingima. Dupame yuunya endakali pitakanya kiŋi dupame Gote eteteaka pupu lapae dokome yapatamo gii dokonya yanda pina lao nyoo limbala pengema.
15 Kandeleno!* Mt 24:43-44; Lu 12:39-40; 1 Ko 1:8; 1 Te 5:2,4; 2 Pi 3:10; Pa 3:3,18 Pake nenge endakali mende epengeli pyoo namba ipato. Dopana, endakali mendeme lenge tao katapala baanya elya pingi doko mendeme nakandena lao, papata napayao yongenya pingi yakinala nayao pingi endakali doko baa mona yaepena.
16 Maitakao* Isi 5:19; 2 Kiŋ 9:27; 23:29; Sak 12:11; Pa 20:8 enjele koo dupame kiŋi dupa laminao pao yuu mende Iputu pii lao kenge Amaketono* amaketono Tenda yuu gii etatamo dokopa yuu Amaketono dokonya koo epepi dupa yanda pitami panda mende kandao lelyamo. Pa 19:19-21 doko kandape.lenge dokonya limbiami.
17 Enjele* Ais 66:6; Pa 16:1; 21:6 kalange dokome baanya pelesanya sepeta doko poo dokonya kai lea. Dopa piamopa losuu anda andake dokonya kiŋi petenge toko dokonya-kaita pii mende puu lao leamo doko kamaka epea. Dokome lao pituu, “Dutupa pyoo etapelyamona,” lea. 18 Dokopa* Eke 19:16; Dan 12:1; Mk 13:19; Pa 4:5; 8:5; 11:19 yuu wapaka pyoo mulumalu lao kaiti katao titiwali etete andake mende minia. Endakali tee pyao kateamino dokonya pituu indupa tuu lao titiwali etete andake dopale mende naminia-pyaa. 19 Yuu* Wee 75:8; Ais 51:17,22; Jet 25:15; Pa 14:8,10 taono andake doko toka lapala tepoma piamopa, endakali tata pitakanya yuu taono dupa koya. Doko Goteme Bapilone bapilone Pa 14:8 doko kandape.yuu andake doko masetae katapala waene petenge kapo penge dokonya Bapilone tange dupame waene nena lao makapusia. Waene doko Gotenya imbu kaenge etete andake doko. 20 Dee* Pa 6:14; 20:11 endaki pete kainanya yuu singi dupa pitaka alu pyoo eteamopa, yuu manda mendaipi mende nasia. 21 Tandake* Eke 9:22-26; Pa 11:19; 16:9,11 kapa andake kana lungutapaele dupa kaiti-kisa katao endakali dupa-kisa epea. Ipupala endakali dupa koyasoo etete kenda pisiamo dokonya dupame Gote kandao lamba leami.

*16:1: Wee 69:24; Ais 66:6; Jet 10:25; Ese 22:31; Sep 3:8; Pa 16:17

*16:1: Pa 8:6-12

*16:2: Eke 9:10; Dit 28:35; Pa 13:12-17

*16:3: Eke 7:17-21

*16:4: Wee 78:44

*16:5: Dit 32:34; Wee 119:137; 145:7; Pa 11:17

*16:6: Wee 79:3; Ais 49:26; Ese 35:6; Mt 23:25; Pa 6:9; 18:24

*16:7: Wee 19:9; 119:137; Pa 1:8; 15:3; 16:14; 19:2

*16:9: Emo 4:6; Pa 9:20-21; 16:21

*16:10: Eke 10:21-23; Ais 8:22

*16:11: Jet 5:3; Pa 9:20-21; 16:21

*16:12: Ais 11:15-16; 44:27; Jet 50:38; 51:36; Pa 9:14

*16:13: Eke 8:3

*16:14: Pa 1:8; 16:7; 19:6,15,19

*16:15: Mt 24:43-44; Lu 12:39-40; 1 Ko 1:8; 1 Te 5:2,4; 2 Pi 3:10; Pa 3:3,18

*16:16: Isi 5:19; 2 Kiŋ 9:27; 23:29; Sak 12:11; Pa 20:8

*16:16: amaketono Tenda yuu gii etatamo dokopa yuu Amaketono dokonya koo epepi dupa yanda pitami panda mende kandao lelyamo. Pa 19:19-21 doko kandape.

*16:17: Ais 66:6; Pa 16:1; 21:6

*16:18: Eke 19:16; Dan 12:1; Mk 13:19; Pa 4:5; 8:5; 11:19

*16:19: Wee 75:8; Ais 51:17,22; Jet 25:15; Pa 14:8,10

16:19: bapilone Pa 14:8 doko kandape.

*16:20: Pa 6:14; 20:11

*16:21: Eke 9:22-26; Pa 11:19; 16:9,11