19
Taono Bapilone doko koyasiamo dokonya tama piamino doko
Dee maitakao siopa kaitinya katao keekae mende endakali kambu andake mendeme lee lao lao pituu, “Naimame Gote lao tama pimana! Naimanya Gote dokome endakali pyoo nyoo katenge. Baa pupu lao tii pyoo katengeaka! Baame* Dit 32:43; 2 Kiŋ 9:7; Jet 51:48; Pa 6:9-10; 11:8; 16:7 mana angipi tolataepi minao endakali dupa yapenge. Enda akali nyele-nyele* akali nyele-nyele Pa 17:1 doko kandape.paenge dokonya mana dokome yuunya endakali dupa koyasiamo doko baa Goteme yanu nyoo yapea. Dee enda dokome Gotenya kendemane dupa taiyoko nyiamo dokonya Goteme yanu nyiakana,” leami.
Dupame* Ais 34:10; Pa 4:11 deaka lao pituu, “Baa yangeamo doko tao koteaka lao kena pyoaka katengena, naimame Gote lao tama pimana,” leami. Dokopa* Pa 4:9-10 isingi akali kingi ita lapoma-kisa dee kitomendepi opale lenge tenge kitomendepi dupame kiŋi petenge toko dokonya petenge Gote doko kandao tama pyoo pituu, “Kiningi, naimame Gote lao tama pimana!” leami. Dopa* Wee 22:23; 115:13; 134:1; 135:1 leaminopa kiŋi petenge toko dosa katao pii mende lao pituu, “Gotenya kendemane endakali kenge singi dupapi, meepi, Gote paka kaengepi nyakama pitakame naimanya Gote doko lao tama pyepa!” lea.
Sipisipi Yakane dokome enda yoko pyao watapae pyatamo doko
Dokopa* Eke 15:18; Wee 22:28; 93:1; 97:1; 99:1; Ese 1:24; 43:2; Dan 7:14; Pa 1:8,15,17; 14:2; 15:3; 21:2 keekae mende leamo dokonya endakali kambu longo mendeme lengepi, endaki andake oo lengepi, kaiti toka andake lengepi dopale joo lao pituu, “Naimanya Kamongo Gote eteteaka pupu lapae naima isoo katenge doko lao naimame lalyemana! Naima* Wee 118:24; Mt 22:9; Ep 5:25-27; Pa 11:17 mona yaepao eteke pyao baa lao lalyemana! Doko aipuma? Sipisipi Yakane dokonya enda yoko pyapenge enda yoko pyapenge Kataisame baanya sosa doko lanyoo kaitinya patamo doko kandao kongali lao enda yoko pyapenge lelyamo.gii doko ipatelyamo. Baanya enda doko depa latae pitipilyamoaka. Goteme* Ais 61:10; Mt 22:12; Pa 15:6 enda doko kolosa kaimala napingi eteteaka kyoo lapae mende maipumu petae pilyamona,” leami. Kolosa kyoo lapae doko Gotenya endakali dupame mana tolao miningi doko.
Dee* Mt 8:11; 22:2-3; Lu 14:15; Pa 1:3 enjele dokome namba langyoo, “Embame pii datupa pepa pyape: ‘Sipisipi Yakanenya enda yoko pyao watapae pyatamo dokonya epena latae endakali dupa mona yaepena! Pii dutupa Gotenya pii kiningi etetena,” lea. 10 Dopa* Ap 10:25-26; Pa 22:8-9 lateamopa nambame baa lao tama pyaanya baanya moko kateamo dosa isa luma lakeo. Dopa piwaka doko, baame lao pituu, “Embame dopa napi. Nambame embapi Jisasame pii leamo minilyamino embanya masoo miningi kaiminingi dupapi nyakama-pipa kalai mendai pingina, embame Gote lao tama pipi,” lea. Jisasame pii leamo dupa potopesa dupame pii leamino dupanya angi doko.
Mena osa kyoo lapae maitanya peteamo doko
11 Kaiti* Wee 96:13; Ais 11:4; Ese 1:1; Sak 1:8; 6:3,6; Pa 1:5; 3:7,14; 6:2 doko wakale pyoloo petae siamopa mena osa kyoo lapae mende kateamo kandeo. Dokonya peteamo doko kenge Angi Tolatae lenge. Baame mana tolatae minao endakali dupa yapenge. Dee, mana tolatayaka minao yanda pingi. 12 Baanya* Dan 10:6; Pa 1:14; 2:17-18 lenge dolapo itate yuli jiamopa baame kiŋinya balu mandipala kiŋi longo isoo katea. Dopa piamopa kenge mende baa-kisa pyatae katea. Kenge doko mendeme masala naelyamopa baa tangeme iki masingi-pyaa. 13 Baa* Ais 63:1-3; Jo 1:1,14 yonge pee londe taiyoko pata-pata petae mende petae katea. Baanya kenge doko Gotenya Pii lapae lenge. 14 Kaitinya yanda singi amii dupame yonge pee londe kyoo lapae kaimala napingi dupa petala mena osa kyoo lapae dupanya pituu baa watao peami. 15 Baame* Wee 2:9; Ais 49:2; 63:3; J.Ee 1:15; Joe 3:13; Pa 1:8,16; 2:12,16,27; 4:8; 12:5; 14:20 netesa endakali dupa pyatopa lao baanya nengekaita konjua nenge katapae mende pyakaetae katea. Baame aene kolyepe mende minao netesa endakali dupa iseta. Getepe lyao indingi yuli dokonya baame getepe indyeta. Indyetamopa waene ipatamo doko Gote eteteaka pupu lapae dokonya imbu kaenge andake doko. 16 Baanya* Dit 10:17; Dan 2:47; Pa 17:14 yonge peepa paingipa dolaponya dapa lao kenge pyatae katea: KINI DUPANYA KININA dee KAMONGO DUPANYA KAMONGONA latae katea.
17 Dee* Ese 39:17-20 enjele mende niki lenge dokonya kateamo dokome yaka kaitipa kopao pee lao payamino dupa puu lao wii lao lamaiyoo, “Nyakama Gotenya nee andake dokonya nalapale limbalapa. 18 Nyakamame kiŋipi, yanda singi amii isingi mupapi, akali pupu lapaepi, mena osapi, osanya petenge akalipi, kendemanepi, meepi, kenge singipi, nasingipi, dupa pitakanya yonge dupa nalapa,” lea.
19 Dokopa* Wee 2:2; Pa 17:12-14 mena kapua mendepale dokopi, yuunya kiŋi dupaapi, dupanya yanda singi amiipi dupame mena osanya peteamo dokopi, dokonya yanda singi amiipi dupa yanda pimaiyanya kapeami. 20 Yanda* Ais 30:33; Dan 7:11; Mt 7:15; Pa 13:12-17; 14:10; 20:10,15 petala osanya peteamo dokome mena kapua dokopa, dokonya enombasa kongali dupa pyoo kateamo sambo potopesa dokopa dolapo anjia. Sambo potopesa dokome kongali piamo dupame endakali mena wangi tao wasepae doko lao lalyingi dupapi baanya kongali petae dupapi dupa minakasia. Mena kapua dokopa sambo potopesa dokopa dolapo lenge taputa kana itateme tao aluoo kana itateme tao aluoo Pa 9:17 doko kandape.katenge itate pete andake dokonya soo pyandea. 21 Dokopa* Ese 39:17,20; Pa 19:17-18 kiŋi dupapi, dupanya yanda singi amii dupapi dupa akali osanya peteamo dokome baanya nengekaita konjua pyakaetae kateamo dokome kepao kumasia. Dopa peteamopa yaka dupa pitakame ipao dupa nao etete tomba kendeami.

*19:2: Dit 32:43; 2 Kiŋ 9:7; Jet 51:48; Pa 6:9-10; 11:8; 16:7

*19:2: akali nyele-nyele Pa 17:1 doko kandape.

*19:3: Ais 34:10; Pa 4:11

*19:4: Pa 4:9-10

*19:5: Wee 22:23; 115:13; 134:1; 135:1

*19:6: Eke 15:18; Wee 22:28; 93:1; 97:1; 99:1; Ese 1:24; 43:2; Dan 7:14; Pa 1:8,15,17; 14:2; 15:3; 21:2

*19:7: Wee 118:24; Mt 22:9; Ep 5:25-27; Pa 11:17

19:7: enda yoko pyapenge Kataisame baanya sosa doko lanyoo kaitinya patamo doko kandao kongali lao enda yoko pyapenge lelyamo.

*19:8: Ais 61:10; Mt 22:12; Pa 15:6

*19:9: Mt 8:11; 22:2-3; Lu 14:15; Pa 1:3

*19:10: Ap 10:25-26; Pa 22:8-9

*19:11: Wee 96:13; Ais 11:4; Ese 1:1; Sak 1:8; 6:3,6; Pa 1:5; 3:7,14; 6:2

*19:12: Dan 10:6; Pa 1:14; 2:17-18

*19:13: Ais 63:1-3; Jo 1:1,14

*19:15: Wee 2:9; Ais 49:2; 63:3; J.Ee 1:15; Joe 3:13; Pa 1:8,16; 2:12,16,27; 4:8; 12:5; 14:20

*19:16: Dit 10:17; Dan 2:47; Pa 17:14

*19:17: Ese 39:17-20

*19:19: Wee 2:2; Pa 17:12-14

*19:20: Ais 30:33; Dan 7:11; Mt 7:15; Pa 13:12-17; 14:10; 20:10,15

19:20: kana itateme tao aluoo Pa 9:17 doko kandape.

*19:21: Ese 39:17,20; Pa 19:17-18