20
Satane doko ee kana taosene mende anjetae paleamo doko
Dokopa* Pa 9:1 enjele mendeme kaiti-kisa katao yuli koo etete koko dokonya kii dokopa ŋili kende andake mendepa minao epeamo kandeo. Ipupala* Jen 3:1; Mt 12:28-29; Pa 12:7,9 baame kanopato pambea yuu wambatae waka endakali pitaka-kisa tenge setenge kenge Satane lenge doko minatala ee kana taosene mende maiyoo sene kende dokome anjia. Anjetala* 2 Te 2:6-8; 2 Pi 2:4; Ju 6; Pa 12:12 baame ee kana taosene mende yuu pitakanya endakali tata dupa minakasala naena lao yuli koo etete koko dokonya pyandatala, kaita piti pyaakao pimbia. Ee kana dutupa patatamopa, maitakao baa mokapae gii kuki katapenge.
Dee* Dan 7:9,22,27; Mt 19:28; Lu 22:30; 1 Ko 6:2; Pa 5:10; 13:15-17 kiŋi petenge toko mendapuanya peteamino dupame endakali dupa yapena lao Goteme dokaita pupu lapae maiya. Dee Jisasame pii leamo dokopi Gotenya pii dokopi lamaiyamino tenge dokonya yandapipi dupame mange kepeamino dupanya imambu dupa peteami. Mena kapua dokopa doko wangi tao wasepae dokopa dolapo tama pyaa nayao, mena dokonya kongali doko nyakamanya langalupi kingipi dupanya kongali pyaa nayawaka piamino endakali dupa ee kana taosene mendepa kapa lao Kataisapa kiŋi joo lete etete katapenge jia. Doko wambao lete etete katatamino doko. Endakali waka kumiamino dupame ee kana taosene mendai doko patena lao malisepenge jia. Endakali* Eke 19:6; Ais 61:6; 1 Pi 2:5,9; Pa 1:6; 2:11; 5:10 wambao lete etete katatamino dupa etete epe joo mona yaepena. Lapo pyoo kumingi doko dupa-kisa nasetamopa, Gotepa Kataisapanya pitisa joo ee kana taosene mendepa kapa lao Kataisa-pipa kiŋi joo isoo katatami.
Satane etete koyata
Maitakao ee kana taosene mendai doko ipao patatamopa Satane anjetae palenge anda kaita doko lumbapala baa mokata. Dokopa* Ese 7:2; 38:2,15-16,19 baame yuu pitakanya yangi yangipi lita dutupanya endakali dupa minakasalanya pata. Pupala Goko* goko, mekoko Kenge lapoma dolapome yuu pitakanya endakali Gotenya yandapipi dupame yuu gii etalanya pitamopa Gote yanda pimaiyanya ipatamina lao kongali latae silyamo. endakalipi, Mekoko endakalipi dupa yanda pina lao nyoo kambu pyatamopa dupanya itaki yaki doko endaki kee jeta. Dokopa* 2 Kiŋ 1:10; Ese 38:22; 39:6; Lu 21:24 dupame yuu dupa pitakanya payapala, Gotenya endakali elyambu pyoo palengema yuu dokopa, Goteme etete auu kaenge taono dokopa dolapo katao kakopatami. Dopaka doko, kaitinya itate doko ipupala, dupa tao etata. 10 Dupa* Jen 19:24; Wee 11:6; Ais 30:33; Ese 38:22; Pa 19:20; 20:15; 21:8 minakasingi Satane doko kana itateme tao aluoo kana itateme tao aluoo Pa 9:17 doko kandape. katenge itate pete andake dokonya soo pyandata. Kapua dokopa sambo potopesa dokopa dolapo dokonya pateambina, dutupa kuka kotakapi koteaka lao tanda koo nao katatami.
Kiŋi petenge toko dokonya petenge dokome endakali yapea
11 Dokopa* Wee 114:3,7; 2 Pi 3:7,10,12; Pa 21:1* Dan 7:9-10; Mt 25:31-46 kiŋi petenge toko andake kyoo lapae mende siamo dokonya mende peteamo kandeo. Yuupa kaitipa dolapome baa paka puu pao peambinopa dee kandapenge nanjia. 12 Kenge* Eke 32:32-33; Wee 69:28; Dan 12:1; Lu 10:20; Ap 17:31; Pl 4:3; Pa 3:5; 13:8; 17:8; 20:5; 21:27* Wee 28:4; 62:12; Pot 24:12; Ais 59:18; Jet 17:10; Lo 2:6; 2 Ko 5:10; 11:15; 2 Ti 4:4; 1 Pi 1:17; Pa 2:23; 18:6; 22:12 singi endakalipi, mee endakalipi kumateamino dupa kiŋi petenge toko enomba dosa kateaminopa, buku mendapua lyangea. Dee buku waka mendeme lyangeamo doko endakali lete etete katenge kenge singi buku doko lyangea. Kiŋi petenge toko dokonya petenge dokome endakali kumateamino dupanya mana miniamino dupa bukunya pepa pyapae siamo dokonya-kaita yapea. 13 Solowata petenya mangapala kumiamino dupa dee sakateami. Kumapala malu katengepi dupa pitaka dee sakateaminopa, kiŋi petenge toko dokonya petenge dokome dokaitanya mana miniamili pyoo yapea. 14 Kiŋi* 1 Ko 15:26,55; Pa 19:20 petenge toko dokonya petenge dokome kumingi mana dokopa yuu koo dokopa dolapo itate pete andake dokonya pyandea. 15 Lete* Ais 30:33; Mt 25:41; Pa 3:5; 19:20; 20:10; 21:8 etete katenge endakali dupanya kenge singi buku dokonya endakali mendenya kenge nasiamo kandao doko, kiŋi petenge tokonya petenge dokome itate pete andake dokonya soo pyandea.

*20:1: Pa 9:1

*20:2: Jen 3:1; Mt 12:28-29; Pa 12:7,9

*20:3: 2 Te 2:6-8; 2 Pi 2:4; Ju 6; Pa 12:12

*20:4: Dan 7:9,22,27; Mt 19:28; Lu 22:30; 1 Ko 6:2; Pa 5:10; 13:15-17

*20:6: Eke 19:6; Ais 61:6; 1 Pi 2:5,9; Pa 1:6; 2:11; 5:10

*20:8: Ese 7:2; 38:2,15-16,19

*20:8: goko, mekoko Kenge lapoma dolapome yuu pitakanya endakali Gotenya yandapipi dupame yuu gii etalanya pitamopa Gote yanda pimaiyanya ipatamina lao kongali latae silyamo.

*20:9: 2 Kiŋ 1:10; Ese 38:22; 39:6; Lu 21:24

*20:10: Jen 19:24; Wee 11:6; Ais 30:33; Ese 38:22; Pa 19:20; 20:15; 21:8

20:10: kana itateme tao aluoo Pa 9:17 doko kandape.

*20:11: Wee 114:3,7; 2 Pi 3:7,10,12; Pa 21:1

*20:11: Dan 7:9-10; Mt 25:31-46

*20:12: Eke 32:32-33; Wee 69:28; Dan 12:1; Lu 10:20; Ap 17:31; Pl 4:3; Pa 3:5; 13:8; 17:8; 20:5; 21:27

*20:12: Wee 28:4; 62:12; Pot 24:12; Ais 59:18; Jet 17:10; Lo 2:6; 2 Ko 5:10; 11:15; 2 Ti 4:4; 1 Pi 1:17; Pa 2:23; 18:6; 22:12

*20:14: 1 Ko 15:26,55; Pa 19:20

*20:15: Ais 30:33; Mt 25:41; Pa 3:5; 19:20; 20:10; 21:8