^
LOMA
Polome Loma yuu dokonya kanja pato lao masiamo dokonya leamo doko
Wai Pii Epe doko pupu lapaena Polome leamo doko
Endakali dupanya koo pingi dokonya leamo doko
Goteme yanu nyingi dokonya leamo doko
Juta angi doko apipi leamo doko
Endakali mendaipi mende epe tolatae daana leamo doko
Masoo miningi endakali dupa Goteme tolatae lengena leamo doko
Apotakame kateamo dokonya makande doko
Goteme epe maitona leamo doko masoo miningi dokonya-kaita nyingina leamo doko
Goteme naima tolataena lateamo dokonya dii dupa
Atamepa Kataisapa
Koonya kumapala Kataisa Jisasapa pakatae Gotenya katakamailyamano
Mana tolatae dokonya kendemane joo katenge doko
Enda akalipa tole pyao petenge dokopa makande pyoo leamo doko
Mana setapaepa koopanya leamo doko
Koonya kendemane joo katenge dokonya leamo doko
Oli Sipitisame naima lete katasingina leamo doko
Goteme naima tii pyoo katasetana leamo doko
Goteme Kataisa Jisasa-kisa naima auu kaengena leamo doko
Gotepi baanya yapao nyepae Isataele endakali dupapi
Goteme mende kopeta napingina leamo doko
Isataelemame Wai Pii Epe doko masoo minala nayamina leamo doko
Masoo minilyamino endakali dupa pitaka Goteme pyoo nyingina leamo doko
Goteme baa tata dupa nepala nayana leamo doko
Olipi itangepa wangyapanya makande pyoo leamo doko
Goteme endakali dupa pitaka kondo kaengena leamo doko
Polome Gote tama piamo doko
Nyakama tange itata Gote maitae kalyepapena leamo doko
Kapomanenya pundipundi kalyepapena leamo doko
Mende auu kaya kaya pyoo kalyepapena leamo doko
Kaiminingi mendeme kopeta pilyamona lao yapala nayapena leamo doko
Kaiminingi mende lombasala nayapena leamo doko
Tangeme auu kayatamanoli napimana leamo doko
Mende lanya lanya pyoo kalyepapena leamo doko
Polome baanya kalai dokonya leamo doko
Polome Loma kandama Sepene patona leamo doko
Polome endakali longo dupa auu pyoo katena leamo doko
Kandao kalyepapena leamo doko
Dee akali mendatupame nyakama auu pyoo kalyepape lelyaminoakana leamo doko
Polome pii lao etao Gote tama piamo doko