5
Goteme naima tolataena lateamo dokonya dii dupa
Dopana,* Jo 14:27; Lo 3:24,28; 4:24 masoo miningi dokonya-kaita Goteme naima tolataena lateamo dokonya naimanya Kamongo Jisasa Kataisa mambele Gotepa mona lyuu lao kalyamano. Baa* Lo 3:27; Ep 2:18; 3:12; Ip 10:19-20 mambeleaka masoo miningi dokonya-kaita Goteme naima kandao mona epe palipumopa kalyamano. Dopa pyoo katao Goteme naima baanya tii pipae dokonya katasetana lao masetala malisoo mona yanga lao kalyamano. Dokonya* 2 Ko 12:9-11; Je 1:2-4; 1 Pi 1:5-7; 4:13-14 iki naimame mona yanga laa naenya, naima-kisa kenda pipae epenge dupame naima yapa maka nakaenge endakali injisingina lao masetala mona yanga lao kalyamanoaka. Dee yapa maka nakayao katenge mana dokome naima kyoto joo kalyepale lao kyoto injisingi. Kyoto joo katao Goteme naima ditona leamo doko nyetamana lao masoo malisoo kalyamano. Goteme* Wee 22:5; 25:20; 119:116; Ap 2:33; Lo 8:14-16; 1 Ko 13:13; Ga 4:6; Ip 6:18-19 naima kandao auu kaenge doko baame Oli Sipitisa naima dingi dokome naimanya mona andaka tumbasekenge. Dokonya naimame nyetamana lao masoo malisoo kalyamano doko pakuala nayatana lao masilyamano.
Kiningi* 1 Pi 3:18 etete, wamba naimame naima tange nisala nayapenge joo kateamano gii dokopa, Kataisanya pitamo gii doko ipateamopa Gote maita maiyoo koo kalai pyoo katenge endakali dupa alo pyoo baa kumia. Akali* Lo 3:25-26 epe tolatae mende alo pyoo kumawani kaenge endakali mendapua katawaka napenge. Kini akali mendeme mona tuu tuu petala akali epe mende alo pyoo kumatoo lao masetamo kandao doko kumataka. Dopaka* Jo 3:16; 15:13; Lo 8:32; 1 Pi 3:18; 1 Jo 3:16; 4:10 doko naima koo pyoaka kateamano dokopa Kataisame naima alo pyoo kumia. Dopa piamo dokome Gote baa tangeme naima auu kaenge doko panasia. Kataisa* Lo 1:18; 2:5,8; 3:5,24-26; Ep 1:7; 1 Te 1:10 taiyoko nyiamo dokonya indupa Goteme naima tolataena latae kalyamano. Tenge ongonya minao, Goteme naima imbu kayao yanu nyetamo dokonya baame naima kapa pao pyoo nyetana lao masilyamano. 10 Kini,* Lo 8:7-8; 2 Ko 5:18; Kl 1:21 naima Gotenya yandapipi joaka kateamanopa baanya Ikiningi kumiamo dokonya-kaita baame naima mona setea. Indupa baapa mona setao kalyamano dokonya, Kataisa lete kalyamo dokonya-kaita naima kapa pao pyoo nyepae katatamana lao masilyamano. 11 Dee naimanya Kamongo Jisasa Kataisame naima Gotenya mona setenge injisiamo dokonya naimame baa lao masetala Gote-kisa katao mona yanga lao kalyamanoaka.
Atamepa Kataisapa
12 Akali* Jen 2:17; 3:6; Lo 3:23; 6:23; 1 Ko 15:21-22; Je 1:15 mendai mendeme koo piamo dokonya koo doko yuunya epea-pyaa. Koo dokome kumingi doko laminao epea-pyaa. Endakali dupa pitakame koo piaminosa kumingi doko dupa-kisa taya-pyaa. 13 Goteme* Lo 4:15 baanya mana setapae dupa maiya naengesa koo doko yuu angenya wambao sia-pyaa. Mana setapae nasiamo gii dokopa koo piamino dupanya yanu nyotona lao baame itaki pyao setakamaiya naya-pyaa. 14 Dopaka* Lo 4:15; 7:7; 1 Ko 15:21-22,45 doko, Atame kateamo gii dokonya pituu Mosese kateamo gii dokonya tuu lao kumingi doko endakali dupa pitaka-kisa sia-pyaa. Kini, endakali waka dupame koo piaminoaka doko, Atameme Gotenya pii tanga lao koo piamo dopale mende napiami-pyaa. Napiaminoaka doko, kumingi doko dupa-kisa siaka-pyaa.
Atame wambao kateamo dokome akali maitakao epeamo doko kongali pyoo katea-pyaa. 15 Dopaka* Ap 15:11 doko, akali dolapo mendai dopaleaka daa. Doko aipuma? Goteme mona epe palyoo naima mee nisiamo doko Atamenya koo pingi dopale daa. Kini, akali mendai dokonya koo tengenya endakali dupa pitaka kumiami-pyaa. Dopaka doko, Goteme eteteaka mona epe palyiamo dokonya akali mendai Jisasa Kataisame endakali dupa pitaka mee kii tamao nyia. Dopa piamo dokome akali mendai dokonya koonya endakali pitaka-kisa kenda pipae epeamo doko etete ita minia. 16 Dee* Lo 8:1 mee kii tamao nyiamo dokopa akali mendai ikimi koo piamo dokopa dolaponya kalai doko mendai dopaleaka daa. Akali dokome koo mendai doko piamo dokopa Goteme baa kapa pao koyatana lao pii kenda pipae doko baa-kisa setea-pyaa. Dopaka doko, endakali dupame koo longo piaminopa Goteme mona epe palyoo dupa mee kii tamao nyepala tolateana lea. 17 Akali mendai dokome koo piamo dokonya akali doko mambele kumingi doko endakali dupa-kisa sia-pyaa. Dopaka doko, akali mendai Jisasa Kataisame kalai piamo dokome akali mende dokonya kalai doko etete ita minokondape pyoo minia. Baame kalai piamo dokonya Goteme mona eteteaka epe palyetala endakali dupa pitaka tolataena latea. Dopa leana lao masoo miningi endakali dupame Gote-pipa dupa pitaka isoo lete etete katatami.
18 Dopana,* 1 Ko 15:22 koo mendai dokonya Goteme endakali dupa pitaka koyatamina lea-pyaa. Dopaka pyoo kalai tolatae mendainyaka baame endakali dupa pitaka-kisa koo nasilyamona latala lete etete katasotona lea-pyaa. 19 Akali* Ais 53:11; Pl 2:8 mendaimi pii tanga lao koo piamo dokome endakali dupa pitaka koo pingi injisia-pyaa. Dee dopaka pyoo akali mendaimiaka pii watao miniamo dokome endakali dupa pitaka epe tolatae injiseta.
20 Goteme* Lo 4:15; 7:7-8; Ga 3:19; 1 Ti 1:14 mana setapae dupa seteamopa koo pingi mana doko andake jia-pyaa. Dopa piamoaka doko, Goteme mona epe mende palyetala eteteaka kondo andake kaya. 21 Kini,* Lo 6:23; 7:25; 11:32 kumingi dokonya-kaita koo dokome naima endakali dupa pitaka isia-pyaa. Dokaita joo indupa Goteme mona epe palyetala naima tolataena lateamo dokonya, baame naima isoo katatamopa naimanya Kamongo Jisasa Kataisame kalai piamo dokonya-kaita lete etete katatama.

*5:1: Jo 14:27; Lo 3:24,28; 4:24

*5:2: Lo 3:27; Ep 2:18; 3:12; Ip 10:19-20

*5:3: 2 Ko 12:9-11; Je 1:2-4; 1 Pi 1:5-7; 4:13-14

*5:5: Wee 22:5; 25:20; 119:116; Ap 2:33; Lo 8:14-16; 1 Ko 13:13; Ga 4:6; Ip 6:18-19

*5:6: 1 Pi 3:18

*5:7: Lo 3:25-26

*5:8: Jo 3:16; 15:13; Lo 8:32; 1 Pi 3:18; 1 Jo 3:16; 4:10

*5:9: Lo 1:18; 2:5,8; 3:5,24-26; Ep 1:7; 1 Te 1:10

*5:10: Lo 8:7-8; 2 Ko 5:18; Kl 1:21

*5:12: Jen 2:17; 3:6; Lo 3:23; 6:23; 1 Ko 15:21-22; Je 1:15

*5:13: Lo 4:15

*5:14: Lo 4:15; 7:7; 1 Ko 15:21-22,45

*5:15: Ap 15:11

*5:16: Lo 8:1

*5:18: 1 Ko 15:22

*5:19: Ais 53:11; Pl 2:8

*5:20: Lo 4:15; 7:7-8; Ga 3:19; 1 Ti 1:14

*5:21: Lo 6:23; 7:25; 11:32