6
Koonya kumapala Kataisa Jisasapa pakatae Gotenya katakamailyamano
Dopana,* Lo 3:5-8; 6:15; Kl 2:12-13; Ta 3:5-7; 1 Pi 3:21-22 naimame aipa pitamape? Goteme naima kandao eteteaka etete mona epe palena lao naimame koo dupa mee pyoaka katamape? Daa,* Lo 7:4,6; Ga 2:19; 1 Pi 2:24; 4:1 etete dopa napipenge! Naima koo dupanya kumateamano endakali dupame aipa petala koo dupa mee pyoaka katamape? Naima* Ap 2:38; 8:16; 19:5 Kataisa Jisasapa pakatae kalyanya kaimbu nyiamano endakali dupa pitakame baa kumiamo dokonya naima apata kumapae joo kalyanya kaimbu nyiamana lao masala naelyamipi? Dopana,* Eke 24:16; Lo 1:4; Kl 2:12 Takange tii pipae dokome Kataisa malunya sakatasiamo dokaita joo naima apata kapa pao enenge joo kalyepale lao, Kataisa kumiamo dokonya naima kaimbu nyiamano dokome baa-pipa awapa kumasetala baa-pipa awapa malu pia.
Doko,* Lo 8:11; 2 Ko 4:10; Ep 2:6; Kl 2:12 naima baa-pipa pakatala baa kumiamoli pyoo kumateamano dokonya baa-pipa pakatala baa dee sakateamoli pyoo sakatatama. Naimame* Lo 7:24; Ga 5:24; 6:14; Kl 2:13; 3:4-5,9-10 dake masilyamano: naimanya yongeme koo pipuma laka lao masingi pupu lapae doko etena lao, naima deaka koonya kendemane nakalyepale lao, naimanya mona wambatae doko Kataisapa awapa ita pokonya yukuotala pyao kumasetea. Endakali* Lo 6:14; 1 Pi 4:1 mende kumapelyamo doko koonya pupu lapae dokonya mokapae katenge. Dopana,* 2 Ti 2:11 naima Kataisa-pipa awapa kumateamano dokonya baa-pipa awapa lete katatamakana lao masoo minilyamano. Kataisa* Ap 2:24; 13:34; 1 Ko 15:26; 2 Ti 1:10; Ip 2:14-15; Pa 1:1 kumapeamopa Goteme sakataseteana baa deaka kumala nayata. Kumingi doko baa-kisa dee sala naelyamona lao masilyamano. 10 Kataisa* Ip 7:27; 9:26-28; 1 Pi 3:18 kumiamo doko koo dokonya kumia. Baa yuu mendai iki kumia. Dee kumala nayata. Indupa baa kalyamo doko Gotenya katakamailyamo. 11 Mendai* Lo 7:4,6; 2 Ko 5:15; Ga 2:19; 1 Pi 2:24 dopaka pyoo nyakamame nyakama koonya kumapala Kataisa Jisasapa pakatae Gotenya katakamailyamanona lao masalapape.
12 Dopana,* Jen 4:7; Lo 7:14-24; 1 Ko 6:15 koo dokome nyakamanya koo pipu laka lao masingi kumingi yonge doko isekena lao nakalyepape. Yonge dokonya pipuli lao masingi doko watao napyepape. 13 Dee* Lo 6:19; 7:5; 12:1; Ep 2:5; 5:14 koo dokome nyakamanya yongenya katenge dupame deaka mana koo minina lao kaka nasalapape. Dopa napinya, nyakama kumapeaminopa Goteme lete kataseteamo dokonya, lete katasetae joo katao nyakamame nyakama tange itata baa maiyepape. Baame nyakamanya yongenya katenge dupame mana tolatae dupa minina kayalapape. 14 Nyakama* Lo 6:6; 8:2 mana setapaenya pundipundi nakalyamino. Daa, Goteme nyakama kandao mona epe paleyamo dokonya pundipundi kalyamino. Tenge dokonya minao koo dokome nyakama isala nayata.
Mana tolatae dokonya kendemane joo katenge doko
15 Dopana,* Lo 3:8; 6:1; 1 Ko 6:12 naima aipa pitamape? Naima mana setapaenya pundipundi nakatenya, Goteme naima kandao mona epe palelyamo dokonya pundipundi kalyamano dokonya koo pitamape? Daa, etete dopa napipenge! 16 Nyakama* Mt 6:24; Jo 8:34; Lo 12:1; 1 Ko 7:21; 2 Pi 2:19 endakali mendeme kendemane joo isina lao kayatala baame latamoli pyoo katatamino kandao doko, baanya kendemane joo katatamana lao masala naelyamipi? Nyakama koo dokome latamoli pyoo katatamino kandao doko, koonya kendemane joo katao etete kumatami. Goteme latamoli pyoo katatamino kandao doko, Gotenya kendemane joo katao tolatae jetami. Dee mende napitami. 17 Dopaka* Jo 8:32; Lo 16:17 doko Gote tama pimana! Wamba nyakama koonya kendemane joo kateaminoaka doko, indupa Goteme nyakama baanya mana pii nyalapale lateamo doko nyakamanya moname watao minawaka kalyamino. 18 Goteme* Jo 8:36; Lo 8:2; Ga 5:13; 1 Pi 2:24 nyakama koo dokonya mokao nyepala baame nyakama kandao tolataena latala mana tolatae dokonya kendemane injisetea. 19 Nyakama* Lo 3:5; 6:13; 12:1; 1 Pi 1:14-15 endakalinya mona koo dokome opale mende auu pyoo yapala nayapenge dokonya nambame naima endakalimi lengeli pyoo lelyo. Wamba nyakamame nyakamanya yongenya katenge dupame koo dupa pyoaka katao kalai koyapaepa mana setapae yalengepa dolaponya kendemane joo kateami. Indupa mendai dopaka pyoo Gotenya endakali etete epe joo kalyanya nyakamanya yongenya katenge dupame mana tolatae dupa minao dupanya kendemane joo kalyepape.
20 Nyakama* Mt 6:24; Jo 8:34 koo dokonya kendemane joo kateamino dokopa mana tolatae dokonya mokapae kateami. 21 Dopa* Dit 30:15-20; Pot 10:16; 12:28; Lo 7:5; 8:6,13,21 pyoo katao wamba mana koo miniami dupa kandao indupa elya kaelyamino dupanya epe aki mende kandao nyiamipi? Mana dopale dupanya etete kumingi doko kandao nyingi. 22 Dopaka* Jo 15:8,16 doko, epapu Goteme nyakama koo dokonya mokao nyepala nyakama baanya kendemane injisetea. Baame dopa piamo dokonya nyakama baanya endakali etete epe joo kalyamino. Dee tenda lete etete katenge doko kandao nyetami. 23 Koo* Jen 2:17; Lo 5:12,15,21; Ga 6:7-9; Je 1:15 dokonya yole doko kumingi. Dopaka doko, naimanya Kamongo Jisasa Kataisame kalai piamo dokonya Goteme mona epe palyoo naima lete etete katasingi.

*6:1: Lo 3:5-8; 6:15; Kl 2:12-13; Ta 3:5-7; 1 Pi 3:21-22

*6:2: Lo 7:4,6; Ga 2:19; 1 Pi 2:24; 4:1

*6:3: Ap 2:38; 8:16; 19:5

*6:4: Eke 24:16; Lo 1:4; Kl 2:12

*6:5: Lo 8:11; 2 Ko 4:10; Ep 2:6; Kl 2:12

*6:6: Lo 7:24; Ga 5:24; 6:14; Kl 2:13; 3:4-5,9-10

*6:7: Lo 6:14; 1 Pi 4:1

*6:8: 2 Ti 2:11

*6:9: Ap 2:24; 13:34; 1 Ko 15:26; 2 Ti 1:10; Ip 2:14-15; Pa 1:1

*6:10: Ip 7:27; 9:26-28; 1 Pi 3:18

*6:11: Lo 7:4,6; 2 Ko 5:15; Ga 2:19; 1 Pi 2:24

*6:12: Jen 4:7; Lo 7:14-24; 1 Ko 6:15

*6:13: Lo 6:19; 7:5; 12:1; Ep 2:5; 5:14

*6:14: Lo 6:6; 8:2

*6:15: Lo 3:8; 6:1; 1 Ko 6:12

*6:16: Mt 6:24; Jo 8:34; Lo 12:1; 1 Ko 7:21; 2 Pi 2:19

*6:17: Jo 8:32; Lo 16:17

*6:18: Jo 8:36; Lo 8:2; Ga 5:13; 1 Pi 2:24

*6:19: Lo 3:5; 6:13; 12:1; 1 Pi 1:14-15

*6:20: Mt 6:24; Jo 8:34

*6:21: Dit 30:15-20; Pot 10:16; 12:28; Lo 7:5; 8:6,13,21

*6:22: Jo 15:8,16

*6:23: Jen 2:17; Lo 5:12,15,21; Ga 6:7-9; Je 1:15