16
Polome endakali longo dupa auu pyoo katena leamo doko
Nambame naimanya pimalenge Pipi baa nyakamame kanjepapena lelyo. Baa Senekotia yuu dokonya sosa katenge dokonya nisingi enda joo petenge. Gotenya* Ap 18:18 endakali dupame pipengeli pyoo nyakamame Kamongo doko lao masoo emba taeme epene lamo lao baa lanyalapape. Baame endakali longo dupa nisoo namba nisoaka piana, nyakamame baa kokata dupanya nisalapape.
Nyakamame* Ap 18:2,18,26; 1 Ko 16:19; 2 Ti 4:19 namba-pipa Kataisa Jisasanya kalai mendai pingi Pitisakapa Akuilapa dolapo auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Dolapome namba pyoo nyalanya nyilyambo tange kumatambi masala nayambi dokonya nambame yaka piambina lao masoo kalyo. Nambame iki dopa lao masala naelyo. Daa, endakali tata waka dupanya sosa dupa pitakame apata yaka piambina lao masoo kalyaminoaka. Nambame* 1 Ko 16:15,19; Kl 4:15; Pm 2 dolaponya andaka endakali kambu pingi sosa doko auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapapeaka.
Nyakamame nambanya mona setenge akali Epinitasa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Yuu potopinja Esia dokonya baame kandasoo Kataisa lao masoo minia. Nambame enda Matia auu pyoo petena lelyona lamaiyakalapape. Baame nyakama nisalanya etete lekeleke tao kalai pyoo petea. Namba tata mendai namba-pipa awapa anjetae kateama akali Endonikosapa Juniasapa dolapo nambame auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Aposele dupanya akali dolapo kenge singi. Dee nambame Kataisa lao masoo minala naengesa dolapome wambao masoo miniambi.
Nyakamame nambanya mona setenge Kamongo lao awapa masoo miningi akali Ambilatasa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Naima-pipa Kataisanya kalai mendai pingi akali Epanepa dee nambanya mona setenge Setekisapa dolapo auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. 10 Kataisa watao payao wambu pipae akali Apelesa baa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Nambame akali Atitopyulasanya andaka katenge endakali dupa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. 11 Namba tata mendai akali Etotiane auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Dee akali Nasisasanya andaka katenge Kamongo lao masoo miningi endakali dupa nambame auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapapeaka.
12 Nyakamame Kamongonya kalai doko lekeleke tao pyoo petenge enda Taipinapa Taiposapa dolapo nambame auu pyoo petena lelyona lamaiyakalapape. Naimanya mona setenge Kamongonya kalai longo lao pyoo peteamo enda Pesisa auu pyoo petena lelyona lamaiyakalapape. 13 Nambame* Mk 15:21 Kamongonya akali angi Lupasa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. Baanya endangi doko auu pyoo petena lelyoakana lamaiyakalapape. Nambame baa nambanya endangi etetena lao masingi. 14 Nambame akali Asingotitasapi, Pilikonepi, Emesapi, Patopasapi, Emasapi, dee dupa-pipa masoo miningi kaiminingi kalyamino dupapi, dupa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape. 15 Nambame Pilolokasapi, Juliapi, Netiasapi, baanya pimalenge dokopi, Olipasapi, dee dupa-pipa Gotenya endakali kalyamino dupapi, dupa auu pyoo katena lelyona lamaiyakalapape.
16 Nyakamame* Ap 20:37; 1 Ko 16:20; 2 Ko 13:12; 1 Te 5:26; 1 Pi 5:14 nyakama tangelapo mende auu pyoo katena laa laa pyoo, Gotenya endakali dupame pipengeli pyoo mende kopyoo nunu pii pii pyoo kalyepape. Kataisanya sosa yuu wakale wakale katenge dupa pitakame nyakama kandao auu pyoo kalyepape lelyamino.
Kandao kalyepapena leamo doko
17 Kaimia* Mt 7:15; 18:17; Lo 6:17; Ga 1:8-9; 2 Te 3:6,14; 2 Jo 10 paluma, nambame nyakama langyakondape pyoo langilyona, nyakamame wamba mana pii nyiamino dopale mende minao naepenya waka mendepale mende minao ipupala, endakali dupa wakale wakale masa masa petala lombapae sina lao lungu pisingi endakali dupa nyakamame kandao kalyepape. Dupame nyakama koyasetamina, maita maiyepape. 18 Endakali* Pl 3:19; Kl 2:4; 2 Pi 2:3 dopale dupame naimanya Kamongo Kataisanya kalai pyakamaiya naenya, nyakama tangenya auu kaenge dupa watao pingima. Dopa pyoo dupame pii kaiyu lapaepi andiki pipaepi dupa lao endakali mona mendai palenge dupa minakasingima. 19 Doko,* Mt 10:16; Lo 1:8; 1 Ko 14:20 nyakamame Wai Pii Epe doko watao minilyamino lapae doko endakali dupa pitakame sepelyamino dokonya nambame nyakama lao masetala mona yaepelyo. Dee nambame nyakama epe dupa masingi endakali joo katao koo dupa masala naenge endakali joo katapimi laka lao masilyoaka. 20 Mona* Jen 3:15; Lo 15:33; 1 Ko 16:23; 2 Ko 13:14; Ga 6:18; Pl 4:23; 1 Te 5:28; 2 Te 3:18; Pa 22:21 lyuu lao katasingi Gote dokome nyakamanya moko pundipundi dokonya Satane doko pupae mokotia katambakata.
Naimanya Kamongo Jisasame nyakama kandao mona epe palena.
Dee akali mendatupame nyakama auu pyoo kalyepape lelyaminoakana leamo doko
21 Namba-pipa* Ap 16:1-2; 17:5; 19:22; 20:4 kalai mendai pingi akali Timoti dokome nyakama kandao auu pyoo kalyepape lelyamo. Dee namba tata mendai akali Lusiasapi, Jesonepi, Sosipatapi, dutupame nyakama kandao auu pyoo kalyepape lelyaminoaka.
22 Namba pepa dake pyakamailyo akali Tetiasa lenge dokome Kamongo lao masoo nyakama auu pyoo kalyepape lelyo.
23 Sosanya* Ap 19:29; 1 Ko 1:14; 2 Ti 4:20 endakali dupa pitakapi namba Polopi nyoo setao palenge akali Gayasa lenge dokome nyakama kandao auu pyoo kalyepape lelyamo. Yuu taono dakenya muni isingi akali Ilasatasa lenge dokopa dee naimanya kaiminingi Kuatasa lenge dokopa dolapome nyakama auu pyoo kalyepape lelyambinoaka.
24 [Naimanya Kamongo Jisasa Kataisame nyakama pitaka kandao mona epe palena. Kiniaka.]
Polome pii lao etao Gote tama piamo doko
25 Naimame* Lo 11:25; 1 Ko 2:7; Ep 1:9; 3:5,9; Kl 1:26; 1 Ti 3:9 Gote lao tama pimana! Nambame Jisasa Kataisanya lao Wai Pii Epe lamaingi dokome Goteme nyakama kapa pao pupu lasepenge. Kini, baame wamba yuu gii longo peamo dupanya yalo pyoo masoo kateamo doko panasilyamo dokome kapa pao dopa pipenge. 26 Wamba* Ap 15:14; Lo 1:5 yalo pyoo masoo kateamo doko potopesa dupame pii pepa piami dupame indupa panasetelyamo. Baame yalo pyoo masoo kateamo doko endakali tata paliuu pelyamo dupa pitakame masoo minao watao katataminopa lao katea katenge Gote dokome leamoli pyoo dupa-kisa panasetelyamo.
27 Tanga* Ga 1:5; Ep 3:21; Pl 4:20; 1 Ti 1:17; Ju 25 tangapi Kataisa Jisasa-kisa Gote masepae mendai iki dokoaka lao tama pipenge lamo! Kiniaka.

*16:2: Ap 18:18

*16:3: Ap 18:2,18,26; 1 Ko 16:19; 2 Ti 4:19

*16:5: 1 Ko 16:15,19; Kl 4:15; Pm 2

*16:13: Mk 15:21

*16:16: Ap 20:37; 1 Ko 16:20; 2 Ko 13:12; 1 Te 5:26; 1 Pi 5:14

*16:17: Mt 7:15; 18:17; Lo 6:17; Ga 1:8-9; 2 Te 3:6,14; 2 Jo 10

*16:18: Pl 3:19; Kl 2:4; 2 Pi 2:3

*16:19: Mt 10:16; Lo 1:8; 1 Ko 14:20

*16:20: Jen 3:15; Lo 15:33; 1 Ko 16:23; 2 Ko 13:14; Ga 6:18; Pl 4:23; 1 Te 5:28; 2 Te 3:18; Pa 22:21

*16:21: Ap 16:1-2; 17:5; 19:22; 20:4

*16:23: Ap 19:29; 1 Ko 1:14; 2 Ti 4:20

*16:25: Lo 11:25; 1 Ko 2:7; Ep 1:9; 3:5,9; Kl 1:26; 1 Ti 3:9

*16:26: Ap 15:14; Lo 1:5

*16:27: Ga 1:5; Ep 3:21; Pl 4:20; 1 Ti 1:17; Ju 25