^
1 Korina
Pii Wambao Leamo Doko
Polome Gote Yaka Pilyino Leamo Doko
Siosa Doko Wakale Pyaa Naeyapengena Leamo Doko
Kraisa Baa Gotenya Masepae Epe Dokopa, Kyeto Dokopa, Dolapona Leamo Doko
Kraisa Pyao Yukutae Kateamo Dokonya Leamo Doko
Oli Spiritanya Masepae Epe Dokonya Leamo Doko
Kristene Dupa Wakale Pyaloo Pingi Doko Auu Napingina Leamo Doko
Aposole Kalai Dupanya Leamo Doko
Kepo Kolenge Akali Doko Siosanya Nakatapengena Leamo Doko
Kristene Yango Dupa Kotimi Laa Naeyalapape Leamo Doko
Kepo Kolenge Mana Doko Wandyoo Kalyepape Leamo Doko
Enda Akalipa Lao Petenge Mana Dokonya Leamo Doko
Wii Lao Nyiamopa Kateamino Dopa Petae Kalyepape Leamo Doko
Wane Patangepi, Wanaku Mapukaepi, Enda Walyakaepi, Dupanya Leamo Doko
Gotena Lao Wasepae Dupa Kundi Maitae Nee Dupanya Leamo Doko
Aposole Dupame Pipenge Latae Dupanya Leamo Doko
Gotena Lao Wasepae Dupa Wandyoo Kalyepape Leamo Doko
Mende Pitami Dokome Gote Kenge Andake Maiyoo Pyepape Leamo Doko
Aiyomba Yame Pingi Dokonya Leamo Doko
Kamongonya Nee Dokonya Leamo Doko
Oli Spiritame Mee Dingi Dokonya Leamo Doko
Yonge Mendai Dokonya Tata Longo Katengena Leamo Doko
Endakali Auu Kaenge Dokonya Leamo Doko
Pii Tata Wakapa, Propesi Piipa, Dolaponya Leamo Doko
Auu Pyoo Tolao Gote Mambo Pyapengena Leamo Doko
Kraisa Malunya Sakatasiamo Dokonya Leamo Doko
Endakali Kumapae Dupa Sakataseta Dokonya Leamo Doko
Malunya Sakatapenge Yonge Dokonya Leamo Doko
Muni Konda Pipenge Dokonya Leamo Doko
Polome Baa Pupenge Yuu Dupanya Leamo Doko
Pii Etao Leamo Doko
Doko kiningi.