2
Loma Sepenge Dokonya Leamo Doko
Pii langilyo dutupanya mupa joo endakali dupa pitaka nisoo loma soo katena lao lamaipi. Daa jeta dupa Goteme maina lao tee lakamaiyoo, Gote yaka pilyino lao loma soo katena lamaiyale lao kyeto joo lelyo. Naimame Gote wata-minao, mona paliu, ema napyoo, endakali dupa-pipa auu pyoo katamana lao, kiŋipi, isingi akalipi dupa nisoo loma sakamaiyoo katena lamaipiaka. Loma epe dopale dupa naima Pyoo Nyingi Gote dokome auu kaenge. Baame endakali dupa pitaka pyoo nyalanya, kiningi pii doko dokona lao masimi laka lao masingi. Gote baa mendai iki kalyamo. Gotepa endakalipanya kaina dokonya katenge akali mendai iki kalyamo doko baa Jisasa Kraisa. Baa kumiamo dokome, endakali dupa pitaka sambao nyiamo doko, Goteme baanya gii setea etete dokonya panasia. 2 Tim 1:11Tenge dokonya, Jisasa tungi pingi dokopa, kiningi pii dokopa, dolapo akali tata waka dupa mana lamaiyale lao, Goteme namba pii lao panengepi, aposolepi makande lea. (Nambame pii lelyo datupa sambo nalelyo. Kiningi etete lelyo.)
Dopana, akali dupame lotuu latami panda dupa pitakanya imbu nakaeyao, atete napyoo, kingi Gotenya latae dupa minalyetae katao, loma simi laka lao masilyo. 1 Pita 3:3Enda dupame yonge yati pitamino dokopa, asili kumao mandengepi, dopale golome wasepaepi, bisa muni andake pupengepi, yonge pee muni andake pupengepi, dupame yati napinya, elya kaeyao, mona paliu, pipengeli pyoo pimi laka lao masilyo. 10 Gote wata-minilyamano lengema enda dupame kalai epe pitami dupame nyakama tange yati pyoo pitipenge. 11 Enda dupa pii laa naeyao, anasale joo pitipala mana nyepenge. 12 Enda dupame akali dupa isingi jetala mana lamaiya naenya, pii laa naeyao petena lao nambame daa lenge. 13  Jen 2:7; 2:21-22Goteme Adame wambao wasepala, Ipa maitakao wasia dokonya nambame dopa lenge. 14  Jen 3:1-6Adame baa Sataneme minakasala naeya-pyaa. Enda doko Sataneme minakasiamopa, baame koo pia-pyaa. 15 Dopaka doko, enda dupame Jisasa tungi pyatala, endakali auu kaeyao, Gotenya latae pituu, mona paliu pititamino doko, wane mandengema dokonya Goteme dupa pyoo nyeta.

2:7: 2 Tim 1:11

2:9: 1 Pita 3:3

2:13: Jen 2:7; 2:21-22

2:14: Jen 3:1-6