6
Nee Mokosina Lao Akali Kalange Makande Leamino Doko
Gii dosa disaipolo dupa longo jia. Dokopa, yuu gii dii lao nee mokosiami dokonya Giriki pii lenge dupanya enda walyakae dupa Ibru pii lenge dupame auu pyoo nee namaiyaminosa, Giriki pii lenge dupame mumu leami. Dopa leaminopa, aposole 12 dutupame disaipolo dupa pitaka epena lao kambu pyatala dapa leami: “Naimame nee mokosoo katamana latala, Gotenya wai pii epe lamaipenge doko yakinatamano doko auu napita. Dopana, kaimii paluma, nyakamanya akali kenge epe singi, masepae epe palenge, Spirita dokome tumbatae kalange makande lapa. Akali dutupame nee mokosingi kalai doko isoo katena lamana. Dokopa naimame yakinala naeyao loma soo katao, Gotenya pii doko lamaiyoo katamanana” leami. Dopa leaminopa, endakali kambu pyatae peteami dupa pitakame pii dutupa sepala auu kaeyami. Auu kaeyapala, aposole dupame leamiliaka pyoo, Jisasa tungi pingi, Oli Spiritame tumbatae akali Stipene lenge doko yapao nyiami. Dopa petala Pilipapi, Prokolasapi, Nikanoapi, Timonepi, Pamenasapi, Juu dupanya lotuu mana dupa miningi Antioko tange Nikolasapi, dutupa apata yapao nyiamiaka. Akali dutupa aposole dupanya enombanya laminao epeaminopa, aposole dupame dutupa-kisa kingi setao loma sakamaiyami.
Jerusalema dokonya Gotenya pii doko lao taeyaminopa, disaipolo dupa etete longo jema-jema pia. Dokopa prisa longo mendapuame Jisasa tungi pyatala, baanya pii dupa wata-minao kateami.
Stipene Anjiamino Doko
Gotenya kondo kaengepi, kyetopi dupa Stipene-kisa tumbiamopa, kalai paka pipae andakepi, mirakolopi, dupa endakali dupanya enombanya pyoo katea. Dokopa lotuu anda kenge Akali Mokopae lenge* Lotuu anda kenge Akali Mokopae latae kalyamo doko wamba akali kendemane kateami dupame tee pyao piami-pyaa. dokonya katengemapi, Sairini tangepi, Alekesandria tangepi, Silisia tangepi, Esia tangepi, mendapu sakatatala, Stipene-pipa pii yanda piami. 10 Dopa piamiaka doko, Gotenya Spirita dokome Stipene masepae epe maiyamopa, pii tenge andake palipae mendapu lea. Dokopa akali dokaitame kapa pao baa ita minapenge nanjia. 11 Dopa piamosa, dokaitame waa katao endakali mendatupame dapa lena leami: “Naimame simanopa akali dakeme Mosesapa, Gotepa dolapo lao nepapyana” lena leami. 12 Lena leamili pyoo lateaminopa, dokaitame isingi akalipi, Mosesanya loo mana nyepaepi, mee endakalipi, dupa ingi tuu lasiami. Dopa piaminosa, dupame Stipene anjetala laminao, kanjole dupa-kisa peami. 13 Pupala sambo lenge akali mendapu lanyepala sambo lena leaminopa, dupame dapa leami: “Panda nee nyetae dakepa, Mosesanya loo dupapi, dupa kaeyala naeyao akali dakeme lao nepenge. 14 Naimame simanopa baame dapa lapya: ‘Nasarete tange Jisasa dokome panda dake koeyasoo nepatala, Mosesame naimanya mana setekeamo dupa aloo pitana’ lapyana” leami. 15 Dokopa kanjole peteami dupa pitakame Stipene kandakondape pyoo kandeaminopa, baanya lenge-lyaapi doko enjele mendenya lenge-lyaapi jia.

*6:9: Lotuu anda kenge Akali Mokopae latae kalyamo doko wamba akali kendemane kateami dupame tee pyao piami-pyaa.