5
Pepa Yoko Mendepa, Sipisipi Ŋaŋa Mendepa, Joneme Kandeamo Doko
Ais 29:11; Esek 2:9-10Kiŋi toko dokonya petenge akali dokonya kingi tolaetename pepa yoko lakapae mende minatae peteamo kandeo. Pepa yoko dokonya yangi-yangipa lapotanya pepa pyatae katea. Pepa yoko lakapae doko wakaiya jepae kalangeme katambatae katea. Dokopa nambame kandeopa, enjele kyeto mendeme puu lao, lao pituu, “Akali epe apimi pepa yoko dokonya wakaiya jepae dutupa taka latala, pepa yoko doko tata latape?” lea. Dokopa endakali yuunya katengepi, kaitinya katengepi, yuu koko katengepi mendeme kapa pao pepa yoko doko tata laowapi, kandaowapi pipenge nanjia. Pepa yoko doko tata laowapi, kandaowapi pipenge endakali epe mende nakateamosa, namba ee lao putukio. Jen 49:9; Ais 11:1,10Dokopa isingi akali dutupanya mendeme namba langyoo, “Juda tata dupanya Dapitanya mandipaenya mandipae, Laeyone dokome pepa yoko dokonya wakaiya jepae kalange dutupa taka latala tata lapenge. Baame yandapipi doko ita minateana, emba ee nalape” lea.
Ais 53:7; Sak 4:10Dokopa nambame kandeopa, kiŋi petenge toko dokopi, ema pingi kitomende dutupapi, isingi akali dutupapi, dutupanya kainanya Sipisipi Ŋaŋa pyao kumasetae jepae mende katea. Baa-kisa nenge kalange aiyombanya pyakalyetae kateamopa, lenge kalange tea. Dutupa Gotenya spirita kalange, yuu dupa pitakanya pena lao pyasia dutupa. Kiŋi toko dokonya petenge akali dokonya kingi tolaetename pepa yoko lakapae minia doko Sipisipi Ŋaŋa dokome pao nyia. Sam 141:2Pepa yoko lakapae doko nyepeamopa, ema pingi kitomende dutupapi, isingi akali 24 dutupapi, dutupa Sipisipi Ŋaŋa dokonya enombatena pao luma lakeami. Dutupame gita jepae mendapu mendai-mendai lao miniami. Disa golome wasepae mendapuanya tunduma pingi mendapuame tumbatae mendai-mendai lao miniamiaka. Tunduma pingi dupa, endakali Gotenya latae dupanya loma silyami dupa. Sam 33:3Dutupame wee enenge mende dapa lao leami: “Emba pyao kumasiamino dokonya taeyoko dokome yuu dupa pitakanya naima akali tata wakapi, pii waka lengepi, endakali yonge waka katengepi, dupa pitaka Gotenya latae kalyepale lao embame sambao nyii. Tenge dokonya, emba iki epe dokome pepa yoko lakapae doko nyepala, wakaiya jepae dutupa taka lapenge. 10  Eks 19:6; Rev 1:6Embame sambao nyiino endakali dupa naimanya Gote dokonya kalai pyakamaingi kiŋipi, prisapi katena leeno dupame yuu dake isoo katatamina” lao wee leami.
11  Dan 7:10Dokopa nambame kandeopa, kiŋi petenge toko dokopi, ema pingi kitomende dutupapi, isingi akali dutupapi, dutupa enjele milione-milione, tausene-tausene dupame katao kakopatala pii mende leamino sio. 12 Dokaitame puu lao dapa leami: “Sipisipi Ŋaŋa pyao kumasiamino doko baa etete epe dokonyana, kyetopi, oapi epepi, masepae epepi, pupu lapaepi, kenge epepi, tii pipaepi, pii epe lapengepi, dupa nyepengena” leami. 13 Dokopa kaitinya katengepi, yuunya katengepi, yuu koko palengepi, solowatanya singipi, Goteme wasepae dupa pitakame dapa leamino sio: “Pii epe lapengepi, kenge epepi, tii pipaepi, kyetopi, dutupa pitaka tanga-tangapi kiŋi toko dokonya petenge akali dokopa, Sipisipi Ŋaŋa dokopa, dolaponyaka. Doko kiningina” leami. 14 Dokopa ema pingi kitomende dutupame “Doko kiningina” leamino sio. Dokopa isingi akali dutupa luma lakapala dolapo mambo piami.

5:1: Ais 29:11; Esek 2:9-10

5:5: Jen 49:9; Ais 11:1,10

5:6: Ais 53:7; Sak 4:10

5:8: Sam 141:2

5:9: Sam 33:3

5:10: Eks 19:6; Rev 1:6

5:11: Dan 7:10