4
Abraame Baa Yanu Kepala Naengesa Gote Tungi Piana Leamo Doko
Naimanya takange Abraame-kisa yanu kepenge mana dokonya pia doko masetala, naimame aipa lama? Abraameme baanya kalai pia dupanya-kaita baa tolatae kalyona leali doko, baa tange kenge minalyiamopa, Goteme baa tolataena laa naeyali. Jen 15:6; Gal 3:6Gotenya pii pepa pyapae singi dokonya aipa lapae silya? “Abraameme Gote tungi pia dokonya, Goteme baa tolataena leana” lapae silyamo. Kalai pingi endakali dokonya yole nyingi doko mee nyala naenge. Baame kalai pilya dokonya yole nyingi. Dopaka doko, kalai napyoo Gote tungi pingi endakali doko, endakali Gote wata-minala naenge dupa tolasingi Gote dokome baa tolataena lenge. Endakali mendeme kalai mende napilyamopa, Goteme mee tolataena lenge endakali doko baa auu pisetaena lao Dapitame dapa lea-pyaa: Sam 32:1-2“Loo yalao koo pilya dupa Goteme kame setakamai, koo dupa kunao nepakamailya endakali doko baa auu pisetae. Koo pilya dupa Kamongome itaki napyakamailya akali doko baa auu pisetaeyakana” lea-pyaa.
Dopa lea-lumu doko, akali yanu kepapae dupa iki Goteme auu pisetaepe, pande akali yanu kepala naenge dupa apata Goteme auu pisetae? Aipuma dopa lao tipa pilyo? “Abraameme Gote tungi pia dokonya, Goteme baa tolataena lea-pyaana” lao naimame lenge dokonya tipa pilyo. 10 Abraame baa aipa petae kateamopa Goteme baa tolataena lea? Baa yanu kepataesa leape, pande yanu kepala naengesa lea? Abraame baa yanu kepala naengesa Goteme baa tolataena lea-pyaa. 11-12  Jen 17:10Naimanya takange Abraame baa yanu kepala naengesa, baame Gote tungi piamopa Goteme baa tolataena lea-pyaa. Maitakao baa Gote tungi pyao kalyona lao panasoo, yanu kepenge mana doko kongali joo nyia-pyaa. Abraame baa yanu kepala naengesa Gote tungi pyao kateali pyoo, akali yanu kepala naengepi, yanu kepapaepi, dupame Gote tungi pyatami dokonya-kaita, dupa apata Goteme tolataena latamopa, Abraame baa dupanya takange jetamopa lao Goteme Abraame baa yanu kepena lea-pyaa.
Gote Tungi Pingi Dupa Isa Yuu Dake Maitona Goteme Leamo Doko
13  Jen 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29Abraamepi, baanya mandipaenya mandipaepi, dupa isa yuu dake maitona lao Goteme lea doko, Mosesanya loo dupa wata-minatami dokonya-kaita maitona lao laa naeya-pyaa. Gote tungi pyatami dokonya-kaita endakali dupa tolataena latala maitona lao lea-pyaa. 14  Gal 3:18Mosesanya loo dupa wata-miningi dokonya-kaita Goteme maitona lea doko nyepenge-pyali doko, Gote tungi pingi doko angi mende nanjimupa, Goteme maitona lea doko mee jipyali. 15 Mosesanya loo dupame Gotenya imbu kaenge doko nyoo epenge. Dopaka doko, loo nasipyali doko, loo yalenge mana doko nasipyaliaka.
16  Gal 3:7Tenge dokonya Goteme kondo kaeyatamopa, Gote tungi pingi dokonya-kaita Goteme maitona lea doko nyepenge. Mosesanya loo nyiamino endakali dupa iki daa. Abraameme Gote tungi piali pyoo tungi pingi endakali dupa pitaka nyepenge. Abraame baa naima pitakanya takange dokonya, Goteme baa maitona lea doko Abraamenya mandipaenya mandipae dupa pitaka nyepenge. 17  Jen 17:5Goteme pii mende Abraame lamaiya doko dapa lao pepa pyapae silyamo: “Akali tata longonya emba takange jaa latelyona” lapae silyamo. Abraameme tungi pia Gote dokonya enombanya Abraame baa naimanya takange kalyamo. Goteme endakali kumapae dupa lenge tena lenge. Yuu dakenya nasingi dupa baame sina lenge. 18  Jen 15:5Gote dokomeaka Abraame lamaiyoo, “Embanya mandipaenya mandipae dupa longo palitamina” lea-pyaa. Dopa leamopa, Abraame baa akali tata longonya takange katatona lao masala naeyapengeaka doko, Goteme kiningi lelyamona lao masetala dopa pitana lao nee kaeyao malisoo katea-pyaa. 19  Jen 17:17Abraame baa ee kana 100-api mende lea dokonya, baanya yonge doko lyanga jimupa, kumalanya pilyona lao masepae longo nyala naeyao, Sara baa ingi pyakilyetaena lao masepae longo nyala naeyaowaka pia-pyaa. Dopa petala baame Gote tungi pia doko yakinala naeya-pyaa. 20 Goteme Abraame baa mende maitona lea dokonya, Abraame baa mona lapo palya naenya Gote tungi pyala-kao pyatala, Gote kenge andake maiyoo katea-pyaa. 21 Goteme baa mende maitona lao lamaiya doko kiningi ditana lao kyeto joo masetae katea-pyaa. 22 Abraameme dopa pyoo katea dokonya, Goteme baa tolataena lea-pyaa. 23-24 Goteme Abraame baa tolataena lea-pyaana lao pepa pyapae singi doko baa iki nisalanya pepa pyapae nasingi. Naima apata nisalanya pepa pyapae singi. Dopana, naimanya Kamongo Jisasa malunya sakatasiamo Gote doko tungi pilyamano endakali dupa apata baame tolataena lata. 25  Ais 53:4-5Jisasa baa naimanya koo dupanya kumina lao Goteme yandapipi dupanya kinginya yakinea. Dopa petala baame naima tolataena latopa lao Jisasa malunya sakatasia.

4:3: Jen 15:6; Gal 3:6

4:7: Sam 32:1-2

4:11-12: Jen 17:10

4:13: Jen 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29

4:14: Gal 3:18

4:16: Gal 3:7

4:17: Jen 17:5

4:18: Jen 15:5

4:19: Jen 17:17

4:25: Ais 53:4-5