10
Kaimii paluma, Israele dupa pyoo nyepae katami laka lao nambanya moname masetala, nambame Gote loma sakamaingi. Endakali dokaitame Gote nee kaengemaka doko, dokaitame masala naeyao mee nee kaelyaminopa nambame kandenge. Dokaitame Gotenya mana tolatae doko masala naeyao, dokaitanya mana tolatae waka mendapu setamana lao kaitini kutilyamino. Dopa pilyamino dokome, Gotenya mana tolatae dokonya pundipundi nakalyamino. Dopaka doko, Kraisa tungi pingi endakali dupa pitaka Goteme tolataena lena lao, Mosesanya loo dupame laminao Kraisa kalyamo dokonya penge.
Jisasa Tungi Pingi Dupa Goteme Pyoo Nyingina Leamo Doko
Lep 18:5Loo wata-minilyaminosa Goteme tolataena lenge dokonya Mosesame dapa lao pepa pia-pyaa: “Endakali mendeme loo dupa wata-minao katata dokonya-kaita baa lete katatana” lao pepa pia-pyaa. Diut 30:12-14Dopaka doko, Jisasa tungi pilyaminosa Goteme tolataena lenge dokonya dapa lao pepa pyapae silyamo: “Embanya moname lao pituu, ‘Kraisa laminao isa ipanya api kaiti-kisa pata? Kraisa baa malunya sakatasetala laminao ketae pyakalyanya api yuli koo, mendasa soo etala naenge dokonya koko patape?’ laa naeyape” lao pepa pyapae silyamo. Pii pepa pyapae singi dokome aipa lelya? “Pii doko emba kalyeno tengesa dosa ipupala, embanya kambupa, embanya monapa dolaponya sepelyamona” lapae silyamo. Pii doko Jisasa tungi pingi dokonya lao naimame lao panelyamano. Embanya kambu dokome, “Jisasa baa Kamongo dokona” lao, lao panatala, embanya mona dokome baa Goteme malunya sakatasiana lao maseteno doko, Goteme emba pyoo nyeta. 10 Endakali mendeme baanya moname Jisasa tungi pilyamopa, Goteme baa tolataena lenge. Baanya kambumi Jisasa baa Kraisa dokona lao, lao panelyamopa, Goteme baa pyoo nyingi. 11  Ais 28:16Gotenya pii pepa pyapae singi dokonya dapa lapae silyamo: “Baa tungi pyatami endakali dupanya mendaipi mende elya pisala naeyatana” lapae silyamo. 12 Juupi, Girikipi dupa mende mendepale daa. Kamongo mendai dokoaka endakali dupa pitakanya Kamongo kalyamo. Kamongome nisina lao baanya kenge doko lelyami endakali dupa pitaka baame longo lao maingi. 13  Joele 2:32Dopa pingi dokonya, “Kamongome nisina lao baanya kenge doko latami endakali dupa pitaka Goteme pyoo nyeta.”
14 Dopaka doko, baa tungi pyala naengema dupame aipa petala baame nisina lao baanya kenge doko latami? Baanya pii dupa nasingima dupame aipa petala baa tungi pyatami? Endakali mendeme dupa pii lamaiya naeyatamo doko, aipa petala dupame pii doko setami? 15  Ais 52:7Pii akali dupa nisetala pena laa naeyatamino doko, dupame aipa petala pii lamaitami? Pii mende dapa lao pepa pyapae silyamo: “Mona yaepengepi, dopale epepi, dupanya lao wai pii epe doko lamaiya penge endakali dupanya moko kape dolapo kapeyalu pipaena” lapae silyamo. 16  Ais 53:1Dopaka doko, Israele dupa pitakame wai pii epe doko wata-minala naeyami. Aisaiyame lao pituu, “Kamongo, naimame pii lamaiyamano doko sepala apimi kiningi-lumuna lao masiape?” lea-pyaa. 17 Dopana, Gotenya pii dupa singi dokonya-kaita Kraisa tungi pingi doko pyakalyingi.
18  Sam 19:4Dopaka doko, Kraisanya lao pii lapae doko Israele dupame nasiamipi lao nambame tipa pilyo. Kiningi etete, pii doko sepeami! Pii mende dapa lao pepa pyapae silyamo: “Pii lapae doko yuu dupa pitakanya taeyapala, paakale pao yuu soo etao dupa pitakanya kapa peana” lapae silyamo. 19  Diut 32:21Israele dupame Gotenya pii doko soo nyala naeyamipi lao nambame tipa pilyo. Gotenya kambu alo pyoo Mosesame Israele dupa dapa lamaiya-pyaa: “Endakali namba tata daa dupa nambame lanyotopa, nyakamame kandatala tilya nyetami. Akali tata kyakaenge masala naenge mende nambame lanyepala nyakama imbu pisotona” lea-pyaa. 20  Ais 65:1Gotenya kambu alo pyoo, Aisaiyame paka nakaeyao kyeto joo dapa lea-pyaa: “Namba kutala naeyamino endakali dupame namba kandeami. Namba kandamana lao tipa napiamino endakali dupame namba kandena lao paneona” lea-pyaa. 21  Ais 65:2Dopaka doko, Gotenya kambu alo pyoo, Aisaiyame Israele dupa lao dapa lea-pyaa: “Kuka kotakapi nambanya endakali dupa lanyotoo latala, nambanya kingi pee latae kateopa, dokaitame pii nepao, pii tanga lao kateamina” lea-pyaa.

10:5: Lep 18:5

10:6: Diut 30:12-14

10:11: Ais 28:16

10:13: Joele 2:32

10:15: Ais 52:7

10:16: Ais 53:1

10:18: Sam 19:4

10:19: Diut 32:21

10:20: Ais 65:1

10:21: Ais 65:2