16
Polome Auu Pyoo Kalyepape Leamo Doko
Naimanya Kristene pimalenge Pibi baa nyakamame kanjepale lao nambame lelyo. Baa Senekotia siti dokonya siosa dokonya nisingi enda mende petenge. Dopana, endakali Gotenya latae dupame pipengeli pyoo, nyakamame baa taeme ipame-lamo lao Kamongonya kenge dokonya lanyalapape. Baame endakali longo nisoo, namba nisoaka piana, nyakamame dopale mendeme baa nisimi laka lao masia-kandeno doko, baa daa jeta dupanya nisalapape.
Ap 18:2Namba-pipa Jisasa Kraisanya kalai pyakamaingi Prisikapa, baanya akalingi Akuilapa, dolapo nambame auu pyoo pilyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. Namba pyoo nyalanya, dolapo kumatambi masala naeyao kalai piambino dokonya, nambame yaka piambina lelyo. Nambame iki dopa laa naelyo. Akali tata waka dupanya siosa dupa pitakame yaka piambina lelyaminoaka. Dolaponya andaka Kristene kambu pyatae petengema dupa nambame auu pyoo pilyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. Nambanya mona setenge Epainetusa doko auu pyoo katena lelyamona lao lamaiyakalapape. Akaeya yuu dokonya Kraisanya pii doko akali dokome wambao nyepala baa mona kapilyia. Maria baa auu pyoo petena lelyamona lao lamaiyakalapape. Baame naima nisalanya etete lekeleke tao kalai pyoo petea. Andronikusapa, baanya etanenge Juniasapa, dolapo namba tata, namba-pipa anjetae paleama. Dolapo aposole kalai dokonya kenge singi. Namba Kraisa tungi napingisa dolapome Kraisa tungi piambi-pyaa. Dolapo auu pyoo pilyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. Kamongo tungi pingi nambanya mona setenge Ambiliusa baa auu pyoo katena lelyamona lao lamaiyakalapape. Naima-pipa Kraisanya kalai pyakamaingi Urbanusapa, nambanya mona setenge Satakisapa, dolapo auu pyoo kalyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. 10 Apelesame Kraisanya kalai doko pyakamaiyamopa, baa-kisa makande pipae epeamo dupa ita miniamo doko baa auu pyoo katena lelyamona lao lamaiyakalapape. Aristobulusanya andaka palengema endakali dupa auu pyoo kalyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. 11 Namba tata Erodione doko baa auu pyoo katena lelyamona lao lamaiyakalapape. Kamongo tungi pingi Nasisusanya andaka palengema endakali dupa auu pyoo kalyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. 12 Kamongonya kalai lekeleke tao pyoo petenge Tripinapa, Triposapa dolapo auu pyoo pilyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. Kamongonya kalai longo lekeleke tao pyakamaiyamo Pesisa baa auu pyoo petena lelyamona lao lamaiyakalapape. 13 Kamongonya yapao nyepae Rupusa baa auu pyoo katena lelyamona lao lamaiyakalapape. Baanya endangi mona setenge doko nambanya endangi jingi doko baa auu pyoo petena lelyamona lao lamaiyakalapape. 14 Asinkritusapi, Pelegonepi, Emasapi, Patrobasapi, Emesapi, dutupa-pipa Kristene kaiminingi katatamipi, dupa auu pyoo kalyepape lelyamona lao lamaiyakalapape. 15 Pilologusapi, Juliapi, Neteusapi, baanya pimalenge dokopi, Olimbasapi, dutupa-pipa endakali Gotenya latae katatamipi, dupa auu pyoo kalyepape lelyamona lao lamaiyakalapapeaka. 16 Endakali Gotenya latae dupame pipengeli pyoo, nyakama-lapo mende kopyoo nunu pii-pii pyoo auu kaeyao lanyalapape. Kraisanya siosa yuu waka dupanya katenge dupame nyakama auu pyoo kalyepape lelyamino.
17 Kaimii paluma, endakali mendapuame nyakama wakale kalyepale lao tale pisetala, mana pii nyakamame nyiami dupa kaeyapala isa pyakasingimana, nyakamame dupa kandakondape petala wandyoo kalyepale lao nambame kyeto joo langilyo. 18 Endakali dopale dupame naimanya Kamongo Jisasa Kraisanya kalai pyakamaiya naengema. Dupame nyakamanya ingi iki masoo kalai pingima. Dupame pii kaiyu lapae dupa lao, andiki-andiki pyoo endakali mona mendai palenge dupa minakasingima. 19 Nyakamame wai pii epe doko wata-minao kalyamino lapae doko endakali pitakame sepelyamino dokonya, namba eteke pilyo. Dopana, nyakamame mana epe dupa epena lao auu pyoo masetala, mana koo dupa masala naeyao kalyepale lao nambame masilyo. 20 Gii kuki mendalapo patatamopa, mona yaepasingi Gote dokome Satane doko moko katao indyalapale lao, nyakamanya moko pundipundi katena laapomo. Naimanya Kamongo Jisasa Kraisanya kondo kaenge doko nyakama-kisa sipya laka lao masilyo.
21  Ap 16:1Namba-pipa kalai pingi Timotiapi, namba tata Lusiusapi, Jesonepi, Sosipatapi, dutupame nyakama auu pyoo kalyepape lelyamino.
22 Namba Tetiusa, pepa dake pyakamailyo dokome Kamongonya kenge dokonya nyakama auu pyoo kalyepape lelyo.
23  Ap 19:29; 1 Kor 1:14; 2 Tim 4:20Siosanya endakali dupa pitakapi, namba Polopi, dupa naima nyoo setao palenge Gaiyusa dokome nyakama auu pyoo kalyepape lelyamo. Siti dakenya muni isingi Erasatusapa, naimanya Kristene kaiminingi Kuatusapa, dolapome nyakama auu pyoo kalyepape lelyambinoaka.
24 Naimanya Kamongo Jisasa Kraisanya kondo kaenge doko nyakama pitaka-kisa sipya laka lao masilyo.
Doko kiningi.

16:3: Ap 18:2

16:21: Ap 16:1

16:23: Ap 19:29; 1 Kor 1:14; 2 Tim 4:20