^
Taitusa
Pii Wambao Leamo Doko
Siosa Isingi Akali Dupanya Lao Leamo Doko
Mana Tolatae Dupa Lamaipi Leamo Doko
Epe Dupa Pitaka Pyaanya Depa Latae Katapengena Leamo Doko
Etao Lasa Leamo Doko
Doko kiningi.