8
Buk fewámin bokuw falew bisusa umi sung uta ko.
Beta alo Siwsiw man ayo buk fewámin bokuw falew fingo daudane abid tikin kueing weng ngis kala teinin taw ale audomane, ensel fet kal mak ika Got kin gubuyo kal todbiw iyo fudong ket dukum fet kal makuw makuw kuyaba ka yakeisi.
Ensel kukus mak aka gol fadet faku tad wis sánin bán kal toda ka, akine. Wanang kinim abem imi suksukin so ufek ufek fiw kidel kidel seng seng so fako imadew tad wane ilulawono. Kale wis sánin bán uyo abin abem kin gubuyo kal kutida ka, akine. As leik fiw kidel kinim imi suksukin so dawlako nadale, Got kin gubuyo kal tam unse uyo ensel teng ban dimo kal ko. Kale nadanade ensel ayo fadet uyo kudu wis sánin bán kal as abudu nadale fukadála madák bakan aba budune kimun dikiling dakalungin so babá so bim so keimsu ko.
Fudong ket fet kal so ensel fet kal so weng uta ko.
Kale ensel fet kal ika fudong ket dukum fet kal kidel bom mewso fudong kalumo, kale faku dábiw.
Kale kamakikiw ensel mak asik fudong ket fudong kale kei badane weiw luw dukum so as kainin so uyo kaim so bake madák bakan abane, bakan kikiw dakel dau alewbino kei dausiw umi bakan mak uyo kain kidála nade as tod fakadásiw adikum dakel dau mit alewbino, kale mit makuw be kain kidála nade badasal ais kal so adikum kain kidása.
Kale ensel kamakikiw falew ami fudong ket fudong kale kei badane ufek ufek mak amgu dukum taw, be as daung so be kubinodiw un bi yak sol wok kumun tem una nade sol wok kikiw dakel dau mit alewbinon keidawsiw umi makuw mak uyo kaim wok kumun ki keidu, wok kumun tem ufek ufek biyámin wan dakel dau mit alewbino keidune, mit mak uyo adikum fakiw kalune, siw am wan dakel dau mit alewbino keidune, mit mak uyo dakela banimasu.
10 Kale ensel alew imi falew ami fudong ket fudong kale badane wok madmid so wok dukum so iyo mit wan dakel dau mit alewbino keidune, milum dukum mak as daung yakom yakodin taw uyo kutin taden bi dák, wok mit makuw imi dang dim abesu. 11 Kale milum win ayo madgeng kuok kalbiwo, kale iyo adikum wok kuok keidiwade kinim seng seng iyo wok kuok be wane nadiw fikalesiw ko.
12 Kale ensel alewbinon imi falew fudong ket fudong kale badane atan so kayow so milum so iyo adikum wan dakel imu mit alewbino keida keida audiwe mit makuw makuw adikum fukoda midiliwe, atan am dánámin anung uyo midi kalesa.
13 Kale naka kin mo alom nadine kidilomo awon bokal mak abid iwyak kal fák fák kába ka, akeine, aka weng dukum gán dá bako, “kolo, kolo, kolo bakan kayak so kanodokabiw kuwe kalese. Watawo kaleyo bá, ensel adik adik alewbino iyo mewso fudong ket weng dádumo kalebiw kayo ko.