YEMISI MA NKISA KAENTIYE
1
Nae Yemisina, Kotike Wa'ega Isu Karaisitike isige kayokaya yagara mimagi, nagisarisa tara tumpaema Yuta tupisa to mari uminta kina'mititi, ma nkisapa tigeti kaema: Aya pewe, yuwe.
Amiyo'enaga esegi purataye
We, nao'mitaba, toma toma nkamiyo'enaba tigeti aborakiri, abigina tintaba asoya puma ti'mu peno. Piya, tigeba abintawe. Ka'enama aborama timatiti'enarika ampa timiyo pekiri asugaikibepa, kuntaena aesaga pikena esegiyenaba maekibewe. Piya, kuntaena aesaga pikena esegiyenama nkau'wapa aborano. Au'wapa piyama aborakibepa, tigeti ka'isaenamaba kampa kakama waiyekiri tigeba monota kanarasawaema aota kina mikibewe.
Tigupa aisa'ma Wa'egamati nunamu otaiyo
Pigoya, tige tikapisa ka'waina aogi napiyena kampa wainta, Kotiti abigakana ameno. Eya, Kotiba kaba kampa abi'ma, kampa a'yikinta aogi napiyenaba paga uwa amikiye. We, pi ntagaramaba tara agi napisanaga aogima amatiti puma Kotiti abigano. Piya, tara agi napi ntagara aeba kayo wani esiba pegina aiga'yo'ya puma maete nasisu piye. 7-8 Piya kina'maba tara agiba napiyekanaba, aunkama igarumiga pekana: Wa'egawamapisa maekuwemaba, a-ntapiyeno. Aeba ka'enaba kampa maekiye. Kampaye.
Kotantaga mikenaena pipa au'wa kampaye
Pigoya, kota kampa wainta mono kina'maba Koti au'ikibika a'mu peno. 10 Tabe kuta wainta kina'maba: Tumima mintuwe uma abima a'mu peno. Piya, yao aosawama aebira puma pu'waisa puma pu'wakiye. 11 Eya, pankamaba irosa'ma tama mu'mu pegina, kabuyena asa wagina, aosawampaba takuma tumima awa'enawapa ata puwaisa puma, tabe kuta wainta kina'maba yogawapa kampa a'ya wantakana akapi pu'wakiye.
Wasana amiyo pukena kamanane
12 Pigoya, kuntaena aesaga pemi'naba a'muntanabi mpikiye. Piya, a'ya'ma amiyo'enawapa agasimaginaba Kotitisa e'wasa antota maekiye. Eya, Koti aogi utamaranti antota'ena a'ya'ma agu kao'ena pota kina'mipa imikiye. 13 Pigoya, aguntaena pukena amiyo'enamaba ka yagara abaibekanaba, piyama: Koti nabaibegi puweba, a-seno. Pipa kampaye. Aguntaenamaba Kotipa kampa abaibegina, Kotiba to wasanaba kampa abaibuma aguntaenarapa ataye. Kampaye. 14 We, taeba ka ka kina'mitaba taete ntapiyena aegarakanaba inoyanta aesuma tabaibukiye. 15 Piya, taete ntapiyena aga'e pusu puma, toma toma nkaguntaena aboragina, aguntaenamaba anosantanaba tagu'amapa purikenaena aboramikiye.
16 We, nabugai ntao'mitaba, kumpari'ena tiyobi airarikaisanaga kabiyiyo. 17 Piya, a'ya'ma aogiyenabe aota'enabe tumemintanaba inatisaena manane. Eya, tabarempa e'wasa agowama otagina taetiba tumiye. Piya, aeti a'wae pikenaenaba kampa waintegina, ama nkaite e'wasa pute pukenaenaba aetiba kampa waintiye. Pipa kampaye. 18 Aeba ae'wa ntapiyena aega'ma taga kamana'wapa aborarameka, taeba marusa kina kanta puma mima ae aobi a'ya'ma aboranta kina asu igasima aota miyeno.
Kamana'ama nkagoba wasikenaenawe
19 We, nao'nempitaba, aogima abiyo: A'ya'ma kina'mitaba kamana abikenaenaga aseyo puma, kamana ukenaenagabe kabirakenaenagabe kunta peno. 20 Piya, wasanama nkamo'enamaba Koti nkarupuyenaba kampa aboraye. 21 Piya, a'ya'ma i'nintanabe a'ya'ma to ataenabe kasimagiri, Koti tintabaipi kutitami kamanapa aogima kabiyiyo. Pi kamana'amaba tima'ama au'ikenaenawe.
22 Pigoya, mono kamanataka wasima au'wapa aboraiyo. We, tigeba uwa abima kampa wasikibepa, amiyo'ena puma tiyobi airarikaekibewe. 23 Piya, ka'waina aeba mono kamana uwa abima kampa wasikibi'naba, aeba pemontabisa taowa agaompesa pukiye. 24 Piya, ae'wa aowa agama, a'wae puma wakibipa, aogawakaba karu'ena agegu'a pukiye. 25 We, aota ago kamana'ama aguntaenama nkiga'nabisaba a'yoba tatagina, ka'waina pi kamana'ama nkagobi agama kampa uwa atama, aeba aogima wasima au'wa aborakibipa, wasikenaga a'muntanabi mpikiye.
26 Pigoya, ka'waina aeba: Monota mintuwe, yi'naba, antebuwamapa kampa kiya puntapa, aeba ae agu aowawapa airarikaeyagina, mono'wampaba anagiyena kanta piye. 27 We, tabarempa Koti nkaobipa i'nintana kampa punta aota mono aegarakenaenaba mayamawe: Taeba kinta yagarabe abeya waepe kuntaenabi mpiyeka wama igama iyo'maemagi, mampabisa i'nintanaba taekita puma miyeno. Piya pukubompepa, taga mponota mikune.