YUTA MA NKISA KAENTIYE
1
Nae Yuta, Isu Karaisiti kayokaya yagara mima, Yemisi nka'nantowe. Piya, taba Kotiba agu kao'ena puma utaritama Isu Karaisiti atokaentaka kabiritai kina'mititi, ma nkisapa kaeyuwe. Pigoya, Koti nkantara'enabe, paruyenabe, agu kao'enabe tigeti waima waiyekana anosano.
Akayukena kina'mi kamanane
We, nabugai ntaokina'mitaba, maru'enaba naeba esa kaema a'ya'ma kina'mite tau'ikenaenama nkagowapa urimisanaga nabugantiye. Pigoya, ibaba pika wanane. Naeba tonaraka ma kamanapa kaeyuwe. Piya, ka yaganto Kotiba aeti atokaeyompe kina'miteti tamatiti'enaba aboraramintegi, pi tamatiti'enaretapa tigeba aogima kabima mima, akaya kamanapa aebasanaiyoma, urimuwe. Piya, ka'isa kamparagaena pe kina'miba agowaipa kakaurite kanamagini ai'aruyenatipintiba ubasintawe. Pi kina'miba igeba Koti nkawagaenawapa maema a'wae puma, i'ni ntapiyenawaipa aega'magini kumiyena puma, ka tabe yagarare, Wa'ega Isu Karaisitipa ikabitawe. Igeka paitaka'ya Kotiba: Kamana uwaitakuwema, untine.
Pigoya, tige ago abiwaenta kamanapa to kakema urimekiri abiyo: Piya, paipa Wa'egawamaba Isureyo kina'mi nki'ima Isipi marisa ibabute me itamagina, aintiba kampa aeti imatiti pume kinapa iyeguntiye. Piya, paipa ka'isa enisore kina'miba kabiyume mparuta kampa agora mima taga wa'ewaipa kaintane. Piya puguna, Kotiba waiyaba iga'narasa kirokaewaitantegini igeba a'abibisa tununtanabinti miyigina, Kotiba ae'wa tabe yagaba kamanapa uwaitakiye. Piya, paipa Sotomu kina'mibe Komora kina'mibe pi kuma'ama nkawarisa kina'mibe, igeba ata enisore kina'miba ke'wai kaintasa puma atate kumiyena puma waba to wa uma paibogana to wae ampa paibogana puta wantawe. Piya puguna, Kotiba: Agate tiyekuru piyema, esegi yakutasa agora iyegugaintine.
Pigoya, tigeti abora kina'miba pabiya pewe. Igeba amontabi mpikena kanta puma mima i'waipa i'nintana potamagini kiya kina'mi kamanapa ikabitamagini, inatisa e'wasaenayaga kinakaba ikayasuwaitawe. Piya, paipa kewamaba Mosese nkau maekenaga yogana, marusa enisore yagara Maikoro aeba: A'a-o, umagina maka untase. Piya puntamepa, Maikoroba kampa ataenaba puma, antotapa kampa akayapa otantine. Kampaye. Aeba: Antotapa Wa'egawamaba ugatakiye, omintiye. 10 We, ma kina'miba kampa agantanagaba karu'ena akayasewe. We, kabu yagama ntapiyena waintisa puma, igeti wasanama ntapiyenaba waintegini, pi kipa atagana aintiba napiyenawaimpa nkagomaba ipi pima antotapa iyegukiye. 11 We, igeba ataenabi mpikibewe. Piya, Keni wasana aeguntisa puma, igeba piya puta nasewe. Piya, Peramu puntisa puma, igeba tabe ikankai maekenaga napiyaba miyewe. Piya, Kora aeba Koti kamana akayuntisa puma, igeba piya pekana aintiba antota'enaba kaga imima iyegukiye.
12 Piya, agu kao'enaritasa tigeba aki puma nakena pigini, igeba i'nintana tamakaema ara'ena puma abuyasa pisa puntini, ige'wai ntapima nama iga'e paga paga puma kampa inipa pewe. Igeba ka kampa aeyami ibina mpanta kanta puma miyegana, esibawama agarubagina nasisa pewe. Eya, igeba yawama kampa a aenta asa wagina wasanama ikasamisa pewe. 13 Piya, tabe kayo waninkama tabera aigayo'ya pegina akagawa irisa puma, igeba pami pukenaenawaipa aborawe. Piya, igeba noriwama ogasi ankagasi pemisa puma igeba ata a'abibisa tununtanabinti agora mikenaba igeti uwaitantine.
Kamparaga ikantanawaine
14 Pigoya, Antamu aeba paitama aborama kanama tonaentisa tarumaema pogana Inoki aboramagina, aeba poropete kamanapa maya uma aborawaimintiye: Abo. Wa'egawamaba aeba uwoma aota kina'wantaga tumimagina, 15 a'ya'ma kina antota ika nkimikena tumegi agauwe, untiye. Eya, a'ya'ma Koti ikabita kamparaga kinapa a'ya'ma kamparagaena punta kamparaga yugawaika kamanapa uwaitamagina, pi kamparaga agunta kina'miba ata otanta kamanatakaba antota'enaba imikena tumegi agauwe, untiye. 16 We, pi kina'miba wasana ika'i obisobi suma, imo puyaba mima, igu i'nintanawai aega'ma, tabe a'yugu kamana uma igebigo'ena puma, kota paibukenaraka ikaragara kamanapa yewe.
Tigeba timatiti'enaba upebe piyo
17 We, nabugai ntao'mitaba, Wa'egare Isu Karaisiti nkaposoro kina'miba aborakibintanaga kamanapa untane. Tigeba pika to kakema aogima napiyiyo. 18 Igeba mayama urimewe: Ainti agogo yaga agarosakanaba, monota karana pukibe kina'miba aborama Kotipa ikabitama igu i'nintanawaipa puta nasikibewe, untawe. 19 We, piya pukibe kina'miba apako pikenaenaba aborakibewe. Eya, igeba mabisa kina'mi ntapiyena aegaraigina, Aota Awamusa'ama igupipa kampa mikiye.
20 Pigoya, nabugai ntao'mitaba, tigeba esegi puma aota timatiti'enaripa puyaba mita iyigina anosano. Tigeba Aota Awamusa'ama nkesegiyenarasa nunamu yiyo. 21 Tigeba Koti nkagu kao'enabi ubasiyaba miyiyo. Piya, Wa'egare Isu Karaisiti nkantara'enama nkau'wapa aboragiri, tigeba miyaba aumaba maekibewe. Pika yokege piyo. 22 Tara igi napiye kina'mipa ka'isaba ibawage piyo. 23 Piya, yakupisa iso itasa puma, to ka'isa kinapa i'iyiyo. Tigeba tiyekuru puma to ka'isa kinapa tintara puwaitama iyo'maemagiri, arirasa i'nintanawaika tiyekuru puma apasanaiyo.
Kotiti ta'mu potakena kamanane
24 Pigoya, Kotiba ware'nasanaga aogima kabiritakena yagarawe. Eya, aeba abuyasa kampa punta kina aboraritaigiri ti'mu pigina, e'wasaenawapi tiba puritakena piye. 25 Piya, Koti aeba ka'anto mima, Wa'egare Isu Karaisiti ntugarasa tau'iye. Pigoya, asagayukenaenabe, e'wasaenabe, kabiratakenaenabe, esegiyenabe, paipe ibabe a'ya'ma to yagabe, aeti waima waiyeno. Tagane.
Yuta piya isa kaentiye.