5
Nagakú goha ma minamituni gakó
Nagá nomimó minatave loko Kilistó eza gologí oletamóma neve. Lá okanazo, nenemú vegená lugáa nenete Mosé lo huka gakolímini nagakú goha lekelémo molokuko gelekelé ilitatave liki nilikoma géneka liki alévolé ilo. Neza Paulona lo likimitoze, gililo. Lekeza Ómasímo lugutó vizitive liki lukugupeló Ómasímini anosa milatamó nene, Kilistoni nasahilí nene lekelitoka ha netá loló inogo ive. Itó goha miní ameko lo lekeme lamaná itoze, gililo: Makó keza alévolé lemetameni alitune liki kugupeló Ómasímini anosa milatamó nenete lo huka gakó lugáa monéna kumupiló itekiko ámina gakó nene ámegé ámegé iki hoza aliliki vinigave. Lo huka gakó gele alinake lihimate asú olimikiko minatune nilamó lekelisi Kilistogegi apiziki múnahemó nene hukiake otopá zikago aí nasahilí nene ahulikave. Itó lélisi nene Sikalahulímini zámuzaló gele alévolé uhakumú lihimate asú olimikiko minatune loko nenémini gelegele minoaká noune. Izesu Kilistotoka voko gímizitunimó nene Ómasímini anosagi lugupeló minoaká itó Ómasímini anosa nomimó minoaká ale nupa napa okoko monéna gihiláa nomimó hutuváave loko litune. Izesukumú gele alévolé oaká netalímo ligikagú minokiko ligika ligivetegini kimitunimó nenemukó gihilave linogo une.
Lekeza monolímini gapogú vatí iki ololu liki nivago ve makolímo nana oko gapo hize lí olikimikago gakó gihiláa lekemegesa amiake gili alisá amave. Sele lo likimi ve nenémo gala vizeko lá ilo loko loleketosá amive. * 1 Koli 5:6 Izámini ekesaláa lagasó makó nenémo nosá netakú vo alekiko mukí ekesá o asú itimó neve. 10 Itó lekeza není nigikagukó vitave loko gulugo gena amigo lo nolukumuve. Guivahaniló voko gímizunimómave loko Ómasímini anosa lukugupeló netikumú neza nogulutíminoko lekeza gilitamó nene vo mili sigitive loko noguluve. Itó lekelémo gopa oaká noi ve nene Ómasímo goní otanogo ive. 11 Nigivénegita, neza vegenalitini kugupeló Ómasímini anosagi minamitimó nene Ómasímo kugutó vizemitive loko lainim-oleketumó nelina, gopogu galatakalatá nene initamaline. Ómasímini anosa kugupeló minative loko lo kemekogó minulina nene, Izesú zohota zaló hilimó nenémini gakó lo nokumukumú mu kagata oaká noimó nene asú iline. 12 Likilími gopa iaká nia ve kezáini kugupeló Ómasímini anosagó negopa, kugupenini zivi hutivi i asú itanazo.
13 Nigivénegita, nagakú ma minamitave loko Ómasímo sele lo likimimóma neve. Itó nagakú minamave liki lukugupémo amu heleaká noi netalímini gelekeleláa minamilo. Likigika kimiiki eza nasahilí otiko eza nasahilí otiko iki minalo. 14  * Liv 19:18 Mosé lo hukoko li gakó ale nupa oko gotola lá oko neve: Gezakamú geleaká noanimó nenéminoko gigivekaginimú geleko gigika kemezo. 15 Lekeza lá amiki izámi suni aliki eza akohú apiliko eza akohú apiliko iiki latila ikatave loko lakagata naluve.
Litaha ligikámini gihiláa itó Sikalahulímini gihiláa
16 Itó nenémini itave loko noluve. Lekeza Sikalahulímo lititoka lititoka iki miliki ilo. Lá iiki litaha likigikámo amu heleaká noi netalímini hozaváa alemilo. 17  * Lom 7:15-23 Litaha ligikámini lagavámo Sikalahú nene lovaga lo ameaká noive. Itó Sikalahulímini lagavámo litaha ligika nene lovaga lo ameaká noive. Lá okago, kéisi nene lova sava ikasigo, lekeza netá matá oko moloko itune liki amó nene vávani iki isá amave. 18 Itó Sikalahulímo lekelémo lolo ikoma Mosé lo huka gakolímo agulizaki loló o leketaminogo ive. 19 Litaha ligikámini hozaváa nene, asuguná netá negopa, utó oaká noive. Lá oko utó oaká noive: Mokoló netá, golotuva netá, lugupémini avoza heleaká netá, 20 itó soza ómai netá agepoka loaká, gipe lakegusani, mukahá kepeleaká, lovasava, kemekugú noaká, gulu guluga loaká, lova leta lava leta, kizapaló moloaká, lugulizaki ve loló itune liki kezáinimú gelego itekago amuza miliaká, itó mini ezega emega iki otopá ziki miniaká, 21 lelí itive loko molo hukoaká, itó piá nagamitó minoaká, itó nosánetá goliva gilikilí iki niaká, itó netá lugáa nenémináa aliaká niamó nene ámina netá matakumú gozapá lo lekemenoumóma neve. Itó imane goha lakagata aleko lo nolukumuve. Ámina golesa netá alitamoláa nenete Ómasímini avogisaló vi hilaminigave. 22 Itó Sikalahulímini gihiláa nene lá oko utó oaká noive: Nasahilí oketoko ligika kemeaká, mulutegú agila guluma oaká, hulu oko legesó oko minoaká, kelémo lamaná oaká, ligika lamanaki minoaká, hozagú alévolé oaká, 23 lemeko zou loko minoaká, itó lizapaló molamoaká nene, netá nenémináa pelevesava zekoko gapo lotokogi nomive. 24 Itó Izesu Kilistoni vegenala zuha leza litaha ligikámo amu heleaká netá, itó golesa netakumú mumuzó oaká netá nene apele helekuko haha onoimóma neve. 25 Sikalahulímini zámuzalaló minoko aleko nouninazo, nenemú Sikalahulímini gapogukó liso liso vitune. 26 Lugupémo itekoko eza ahelú okiko eza ahelú okiko nouko mulúikú golesa gililitata netá alemitune. Itó eza amiko eza amiko kemekugú namitune.

*5:9: 1 Koli 5:6

*5:14: Liv 19:18

*5:17: Lom 7:15-23