Alika Utó Iti Netakumú Zonini Lo Ami Gakó
1
Izesú ale vesamá oko li gakó
Imane nene Izesu Kilistó ale vesamá oko li gakó gamena hána vamiko netá matá utó itive loko Ómasímo lo mola gakó neve. Ómasímini gelekelé vegenala zuha lo kimitive loko Izesuni lo amekago áisi agelolahini amiselekago, gelekelé veva Zonina lo nemeko nelepizekago, nénisi nene Ómasímini gakó itó Izesu Kilistó lo utó i gakó nene ánigo guni oko gulutíminave loko gele minuke imaneló lo utó oko luhuva nogizuve. Itó luhuva imane mukitó alévolé iti gamena mota alitokamó nenazo, netá matá alika utó iti gakó imane nene gatiki li kimita vegenaki itó gakó luhuva imane giliiki gili alita vegenaki Ómasímo nónohá zeketonoi vegená niave.
Ómasímini vegenala zuha mulusi 7 nónohá kimi gakó
* Gá 3:14; Ali 4:5 Neza Zonina Asia mikasiuka Ómasímini vegenala zuha mulusi 7 niamó lekelí luhuva netá imane gizo nolukumuve. Ómasi goí oko mina ve itó itína hanuva noi ve itó atiginá oko anogo i velokatí itó zámuzáini 7 nei Sikalahú gonanalivagi siató noi velokatí * Isa 55:4; Age 89:27; Gá 1:6 itó Izesu Kilistotokatí nene nasahilí itó hulu lekelitoka mino moloko minino. Izesú áisi nene Ómasímini gakó amegesa moloko avetó oaká ve itó ganá heleakakutí oti ve itó numutó namató vegenalitini kugulizaki véini uvóipo noive. Eza agika lemeaká noike ezáa golaníatunú lihima netategutí gologí oletake * Ali 5:10 Ómasi amelahini lehizemikugo minatave loko aí avogisaló guguni gizoaká ve lelémo molamó neve. Aitoka nene gonanalivagi itó zámuzalagi mino lúaló moloko minanogo ive. Lamaná.
* Tan 7:13; Zon 19:34,37; Zak 12:10; Mat 24:30 Gilinahe. Límusi amupiló noago vegená mukitó kogómulatunú ániganigave. Itó galutá hize vegená kezagi ániganigave. Itó numutó namató vegená mukí keza aí ánigiiki aí gakó gili alemakumú ive nama inigave. Ámina gakó nene lá oko utó ino. Lamaná.
* Ali 22:13 Guivahani Ómasi osá amosá ve eza goí oko mina ve itó itína noi ve, itó anogo i ve áisi nene nénisigó apí oaká itó ale asú oaká amelahina nouve loko nolive.
Izesuni ameni ánigamó
Likigivetipina Zonina lekezagi Izesukumule loko miluma maluma itó Ómasímo gizapa olimiaká itó genavagi netá geheko legesó oko ote minoaká netá izá moloko alekunike minoaká nouni ve neza Ómasímini gakó itó Izesuni agulizá lo utó oko lo kumule liki Patamo mikasi pokolagú nimisili ahuli milikago minumóma neve. 10 Guivahanímini gamenaló Sategú nene Sikalahulímo nigikámini agómula ale panava zekago nemegesaloka gakó napa pikuli nenéminoko utó imó. 11 Utó oake láa loko noligo gulumó: Netá ániganogo animó nene pepagú luhuva gizokoko vegenáne zuha mulusi 7 kezaloka ahulokako Epeso numutoka itó Similina numutoka itó Pelagamu numutoka itó Tiatila numutoka itó Saliti numutoka itó Pilatelepia numutoka itó Lautisia numutoka vitize.
12 Itó neza gakó lo nimi vema ánigatove loko mino viliguke lamu liví 7 golitunú lilí amó nene ánigumó. 13  * Tan 7:13, 10:5 Liví holulagú makó nego ánigumó nene ametamenía vegená lemetamenigitana noigo gineganeváa hána agisaló leme minamó. Itó apinaloka holotani golitunú lilí amó nene minamó. 14  * Tan 7:9 * Tan 10:6 Itó gotola zopova mokoná nene límusigitana gizopa loko minamó, itó agómula luga luga nene ló guluma nenéminoko minamó. 15  * Izi 1:24; 43:2 Itó agisa luga luga nene goli gehani lokú loake velu velu loaká noimó nenéminoko minamó. Itó anó lupa nene nagamí lisani sipisi nenéminoko sasa loko minamó. 16 Agizani zamagaloka nene sonohí 7 ale minamó. Itó agepagutí amitá makó nene amegesaloka itó agómulaloka sánevetaláa minamó nene leme minago ánigumó. Itó agómula avogisa nene ho silikakéna nenémini oko lapaná loko minamó.
17  * Isa 44:6, 48:12; Ali 2:8, 22:13 Ametamenía lá oko nego ánigokuke agisagú pou loko akumó. Heleaká nenéminoko akonougo agizani zamagaloka nene numupiló moloake láa loko lo nimimó: Geza gelegesá legemino. Goí moloko itó alika moloko 18 itó alévolé amelahina neza imane nouve. Gelenape. Neza hulumóza, goha otekuke mino lúaló moloko minanogo uve. Itó heleakalímini itó galémini gahémini kií nénisi alenouve. 19 Nenemú netá nániganimó nene itína utó noimoláa itó alika utó itimoláa nenegi luhuva gizo asú ozo. 20 Itó nigizani lamagalokagú sonohí 7-a itó lamu liví 7-a golitunú lilí ago ániganimó nene asuguná netalímini mogonáa lo gimitoze, gelezo. Sonohí 7 nene Ómasímini vegenala zuha mulusi 7 keí gizapa nikita ve ageló vegená nenéminiki niave. Itó lamu liví 7 nene monó gele vegená mulusi 7 nenetini avevezaha niave.

*1:4: Gá 3:14; Ali 4:5

*1:5: Isa 55:4; Age 89:27; Gá 1:6

*1:6: Ali 5:10

*1:7: Tan 7:13; Zon 19:34,37; Zak 12:10; Mat 24:30

*1:8: Ali 22:13

*1:13: Tan 7:13, 10:5

*1:14: Tan 7:9

*1:14: Tan 10:6

*1:15: Izi 1:24; 43:2

*1:17: Isa 44:6, 48:12; Ali 2:8, 22:13