Taetasini Luhuva Pauló Gizo Amimó
1
Taetasini nónohá amike gizo ami gakó
Neza Paulona Ómasímini gelekelé ve itó Izesu Kilistoni aposolo nouke hoza nimimó nene Ómasímo kelémo etó i vegená keza monokú alévolé itave loko itó nenéminiki miniki aliki itakumú gakó gihila monokú nemó nene gili vevesatave loko ámina hoza nimimóma neve. Není hozámini mogona lá oko neve: Ómasi soza losá ami vémo gozapá mikasigi okulumaki utó ami gamenaló nene alévolé lemetameni lehizeletatove loko lo mololetoko likumú lagata losi gelemoko ageva oko minoaká noune. Nene gakó nene Ómasímo gamenamú giligo, etokago, aí gakó li utó niago, ale utó imó. Ómasi lugutó vizeaká vémo lo hukonetató ámina hoza lehizenetamó. * 2 Koli 8:23; Gal 2:3; 2 Tim 4:10 Monó gapoló gelémo muluke gelémo lá u ve Taetasiga, gezagi nezagi hamó monó gele alévolé onousi ve luhuva imane gizo nogumuze, gelezo. Ómasi ameteho itó Izesu Kilistó lugutó vizeaká ve aitokatí nasahilí itó hulu geitoka minino.
Kiliti pokolaló Taetasí monó hoza aleko minati gakó
Kiliti mikasi pokolaló ahulogetumó nene hoza agepa minamó nene ale vevesoko ale apasatane loko logetumómáminoko geza numutó namató mohona oko monó gizapa ve kelémo molatane loko ahulogetumóma neve. * 1 Tim 3:2-7 Ve makolímohe makolímohe lihimavala nomitimó, ganakutí vená hamokó ale minati vémo, aí izegipala nenete Izesukumú gili alévolé itamó, itó vegená makolite aikumú giliko ha netá matató ahulo latila oaká ve hokolizá oaká ve nomitimó, ve nenémináa pastoli hozagú kelémo molatane loko logetumóma neve. Itó Ómasímini hozaló gizapa itamó nenazo, ámina hoza alinigi nia ve nene lihimáini nomitimó minataze. Lá iki gínikaha amitamó itó litá iki alévoleka lamitamó, piá nagamí vauva aliki namitamó, lova gakó lamitamó, moni henonimú lagaváa gelemitamó minataze. Lá iiki veno vegená ikikoma nasahilí ikitiki kilími milatamó, itó netá lamanakumukó kumu hilitimó, zou liki minatamó, hee hee liki miniki aliki itamó, kigika gizopa lo minatimó, itó kigika kugupeló gizapa itamó neve. Lá iiki monó gakó nenémo hize lé oketiko, monó gihila lamaná nene vegená li kimiki kagata aliki hizi lé ikitiki, lelí monó aliki letiaká nia gakó pelevesava ziki ali amunagú itave loko lo keme keme nouni gakokú nene, leza guluko alévolé noi gakó ali gikitiki ali minata ve nene pastoli lilí itave. 10 Mogona lá oko nekumú noluve: Ve mukí nene gínikaha niave. Ha gakokumú li volaló imaló iki kogoka viziaká ve niave. Ómasímini anosa nene kugupeló moloakakumú amuza miliaká nia ve nenete vauva aliki lá iaká niave. 11 Lá iaká nia ve nenete moni henoni alitune liki etami mogona aliki lainim-oketatune liki giliake, ve lugáa venáini izegipáinigi kilími gopa iaká niakumú kegepa apizilo loko loketatune. 12 Kiliti mikasi pokolaló nia ve kezáikutí gakó mogona gele hee lo mina ve makolímo láa loko limó neve:
Kiliti vegená keza nene sozaló vegená, akohú galagitana, nosánetakumú iza galámo imómámini iaká niamó nene gasovagi vegená minake hozamú goselé kepeleaká noi vegená niave.
13 Neza ámina gakokumú gulugo gihila loló okave. Nenemú geza vauva aleko gahá kemeko kagata alekako, monó gakó nene gili vevesiki miniiki, 14 Zuta vetini gitene gakó ha gakó nene gili aleminigave, itó monó gelema vegenalite gakó gihilama kemegesa amiake hanuva gakó li hukinamó nene gili aleminigave. 15 Kigika gizopagi mina vegenalite netá matakumú gelego, gizopa loakalíminigó neve. Itó golesa netá nenémo kigikagú siholoni gekago gili alévolé ama vegenalitini kigika kagatagú siholoni gekago golotuva loaká noimó nenazo, nenemú keza netá matakumú gelego, ámináminoko siholoni geko golotuva loakalíminigó neve. 16 Keza Ómasímini mogona gelenoune liki kegepatunú liaká niamóza, iki miliki iaká niamó nenémo mogonáini lo utó oaká noigo, gihila nomive. Keza nene vegená golesa gakó gili ahuliaká vegená hoza lamaná alitatímini oko nomive.

*1:4: 2 Koli 8:23; Gal 2:3; 2 Tim 4:10

*1:6: 1 Tim 3:2-7