3
Jisas Nikodemus boll kandja djipill
Kune ge Parisi iwa ta moi. Une kandjiye ge Nikodemus. Juda una moi al ge une iwa kerman moi. Imina pika Nikodemus Jisas moi al po embe dji, tisa, nono kanmon, God dje wori ni tisa moren. Embe dje naworika ni kogo dongall yenden ge ta nayenka we dji.
Djika Jisas embe dji, na kandja kaima dje ni aundo, una alla gun namoi dal, God dumoye wopake kantau yendo al er pakna napine we dji. Nikodemus embe dji, una iwoga angama yenj ge namba mal ye alla mane gun kuye? Er mane kumbene al paknato pineke, alla gun kuye mo? Dji ba Jisas embe dji, na kandja kaima dje ni aundo, una God Murble nu boll gun aike namoi dal, God dumoye wopake yero al er pakna napine. Makimb ana womba kur ge makimb womba mor ba, God Murble una kuya ge, yene Murble paro mal una moye. Ye alla kuya moye we dje na kandja embe djindo ge, ni gok nadjimben. Kam kopo wo mu djindo ni pren ba, kopo wor pundo al ge ni nakanden. God Murble una kuya moye ge embe mal moye we dji.
Jisas kandja embe djika Nikodemus embe dji, kandja me djinden ge na napro we dji. 10 Djika Jisas embe dji, ni Juda una tisane kerman moren ba, na kandja djill ge ni napin paro. 11 Na kandja kaima dje ni aundo, no kandja i kune ye kerpin mal dje pene wormon, wal kane kune yepin mal no dje orko wormon ba, no kandja djipin ge ye pupon dje nayenj. 12 Na makimb wal ge pille kandja su ye djill ge ye napir. Embe pille na kupill al wal kandja su ye djino ge, ye namba mal piye? 13 Una ta er kupill al napi ba, kupill al kere er kal woi Una Wombe taimanta moro ge, une er kupill al pi. 14 Mosis dumo wapra yei al nomaga bulo woro i pla wori mal ge, una wo Una Wombe i pla worne. 15 Worneke une pla moyaka una yene boll pillgi dji dal, gun molo pane. 16 Ge God makimb una kanwopake kaima kani pille, yene wariye taimane moi mal ge awi, wariye boll pillgi djine una moye ge, nagoye, gun molo pane dje awi. 17 God wariye dje wori woi ge, makimb una kot ye aunda dje, dje nawori, man. Una i yem worda dje, dje wori woi. 18 Una pillgi dji dal, God natonda ba, alla une boll pillgi nadji dal, God tonda mal mor. Ga God wariye taimane moi kandjiye al pillgi nadji pille God tonda mal mor. 19 Kandja kot yenda ge me embe paro, makimb al yero ge tago au dji pora dji ba, una singare ke ye waninj pille, emill ye pai al ge wopake kaninj, au dji al ke pille awinj. 20 Una singare ke ye wanmor una ge au djindo al ke kaninj, yenekne singare ke yenj ge, una kane djine dje au djindo al ge napinj. 21 Kandja kaima djinj una mor ge, tago au djindo al ge er pakna pinj. Kambono embe yene ge una kanne, singare ye waninj ge God djindo mal pille ye waninj we dji.
Jon nu pagle awi una Jisas kaima moi mal dje pene wori
22 Are Jisas kogoye una boll aike dumo Judia po una nu pagle awi. 23 Una Jon nu pagle aunda dje pille womaka, Jon dumo Ainon molo nu pagle awi, nu merke pai pille une nu pagle awi. Dumo Ainon ne, dumo Salim manda aike yepill. 24 Jon embe yei ge, une kaye napai poke ge yei.
25 Kune ge Juda iwa ta Jon kogoye una boll nonga dji. Nonekene gaklene al was embe mal yembonka, God wopake piya we djimaka, ta, man, nono was embe mal yembonka, God wopake piya we djika kambono nonga dji.
26 Kambono kandja embe dje kermaka, Jon kogoye una po Jon moi al embe dji, tisa, iwa ta ni asa djin ge, iwa ni boll aike nu Jodan konato moi iwa ge, une po una nu pagle aundaka una porapora er une moro al pinj we dji. 27 Djimaka Jon embe dji, una wal ine ge, God kupill al molo aunda ine, man panda naine. 28 Na kandja asa djill ge ye pi, God unakiye i yem worda iwa Krais moro ge na wale nawondo. God dje worda na asamoll wonaka Krais ge are wonda we djill. 29 Iwa ta ana inda ge, ana ge une boll moya. Une inda iwa ge kandja djindaka yene age manda moro ge wopille moya. Une embe yenda ge na wopake kaima pille aundo. 30 Une ge iwa kerman molo pla worda, na kandjina kalto panda. 31 Une pla molo er kal makimb al woi ge, une asamoll kaima moi, una porapora mor ge kamblo aundo. Na makimb una moro, makimb wal pille kogo ye, makimb una kandja djinj mal na dje orko wordo ba, une kupill al molo er kal woi ge, una porapora kamblo aundaka, yene kandjiye ge kerman paro. 32 Jisas wal pille kane i mal ge, une dje orko wordo ba, una porapora pupon dje nayenj. 33 Une kandja djindo ge una pille i nomane al pakna wori dal, ga God kandjiye ge, kandja kaima paro dje kanne. 34 God kandja djindo ge, yene dje wori woi iwa ge kandja ge dje orko wordo. God Murble ge boll boll une awika, une boll moi pille, une God kandja dji mal ge dje orko wordo. 35 God yene wariye wopake kaima kando, wal porapora i une awo keri. 36 Una God wariye kandjiye pillgi dji dal, gun molo pane. Ba God kandjiye napir una gun namoye, God elle kumbso aunda paro.