9
Tau agelo namba 5 wo yene biugel ge toi
Djika tau agelo namba 5 wo yene biugel ge toi. Toika, kam kandjip ta kupill kere yage kal makimb al pai ge na kanill. Une moi ge tupa beye nayei mur kaima yei al ge, ki ta iwo aumaka i tupa al ge kond yapri. Yaprika wamo er kerman er pla woi. Er ge wamo kerman dondo yendo mal er embe yei. Er pla wo yeika, olpa ne, kupill soka aike emill yepill. Er yei al ge djeg merke er kal makimb al woi. Yembe dongall i, kallga* Kandja Grik ge kallga we nadji. Kandja Grik ge skopion we dji. Ni Baibel me kanben. kogro mal embe kogi. Ye kull akis ne, iko ne, wal bolo pla punda ge natane we dji. Ye una mambrne al God makiye napanda una po kogye we dji. Ye una koglo pineke takene 5 pela erwo punda ba, ye ga tonagoye we dji. Dji mal ge, ga po una kallga kogro mal embe kogi. Kune ge una gopon dje pi ba man pai, nagoi, goi me ge manda nayei.
Kog os kunda yembon dje yemor mal ga embe yemoi. Ngambalne al ge king kon pula gol kakinj mal embe kaki. Gumane djillakene ge una mal embe pai. Ngambalne ene boi ge momo boi. Ana ngambalne ene momo boro mal embe boi. Kasmane ge kena laion kasmane paro mal embe pai. Ain konpakna dongall goniye al wori pai ge kumba tapia mal embe pai. Kog os karis al ngundjo ipo kunda yembon dje pinjka gur djindo mal embe ga pirbene pir dji ge gur embe mal dji. 10 Djeg djagene pai ge, kallga djagene al kogir mal embe kogi. Ga djagene pai al ge yembe dongall paika una koglo pumaka takene 5 pela mal embe pi. 11 Djeg moi al ge kingne ta molo kantau yemoi. Une ge tau agelo tupa mur beye nayei al ge moi. Une Ibru kandjine pall ge, Abadon we dji. Une kandjiye Grik al pai ge wal porapora ye ke ye aundo una we dji.
12 Wal embe yei ge imb taimanta pai pora dji. Ba ye pillme! Imb soka pamormell.
Tau agelo namba 6 wo yene biugel toi
13 Alla tau agelo namba 6 wo yene biugel toi. God nale al gol alta wulle 4 pela yei al ge, kom 4 pela pa kune yei. Pakna yei al ge una kandja ta dji pill. 14 Une tau agelo biugel manda toi iwa moi al kandja embe dji, tau agelo 4 pela nu Yupretis moro al kaye par ge ni po i orko wore dji. 15 Djika tau agelo ge po i orko wori woi. Ga tau agelo 4 pela po makimb una porapora epil kerman sokara moi ge, epil kerman taimanta togopon dje pille tau yemoi. God yeworika ga tau agelo kognumb ge pille, takene ge pille, ege ge pille, awa manda kaima yenda al ge tambon dje pille tau yemoi.
16 Ami una kog os ap to iwo una embe tane ge tu andret milion (200,000,000) wo tane we dji, na pill. 17 Na oukumb kanill al ge kog os ne, una ap to ipi una moi ge, embe mal moi. Goniye al kumba tapia mal wori pai. Ge bage wamo dal paika, kupill moru wordo mal paika, gispa paika yei. Kog os ngambalne pai al ge kena laion mal paika, ku salpa ne, wamo do kund ye, er ye, ga djillakene al er orko wo pai. 18 Wal sokara djillakene al orko wo makimb al una epil kerman 3 pela pai ge epil taimanta togoi. Imb sokara pai ge wamo ne, wamo er, ne ku salpa do er orko woi ge wo una togoi.
19 Kog os yembe dongall pai ge djillakene al paika djagene al paika yei. Djagene al pai ge nomaga moro mal embe pai. Nomaga ngambale djagene al pai ge una to ke ye awi. 20 Ba una tonagoi kambono ge, yenekne singare ke ye wane, nomane ake tambon dje nayei. Gollkum ne, god kende ku gol ne, silpa ne, ku bras ne, makimb ku ne, iko pall beke lotu ye pamoi. Ba god kende beke lotu ye awi wal ge, ga wal nakaninj, wal napir, kond erwo napinj. 21 Una togolo, kum pa, kundja bago ye, iwana gaklene wulle pille singare ke ye, una wal kunumb no yei ge, nomane ake natoi, ga embe ye pamoi.

*9:3: Kandja Grik ge kallga we nadji. Kandja Grik ge skopion we dji. Ni Baibel me kanben.