2
HOḎOP̱AI MAGAU DANAB AG JESUS ANIDḴULAGNU UḎIP̱IG
Maria nug Juda wanp̱a Betlehem ap̱a dayaya, Jesus menuom. Haen amu Herodes oḵai nug king dayeye, nug menue amu hoḏop̱ai magau danab ag aam bedep̱anu ahan uḏin, Jerusalem bena ap̱ig. “Nid nakok laa doum, Nug Juda dilag king amu, Nug adep̱a daaṯe? Ig nuhig hoḏop̱ai aam bedep̱a anidta, Nug binag meḵunignu uḏimut,” aon ap̱ig.
Aon aeg amu king Herodes oḵai nug nai amu doya oṯaie, Jerusalem danab ah oh ele oṯaip̱ig. Oṯaieg amu Herodes oḵai nug Israel dilag ḏo mehuqak danab amu mana meṯak danab oḵai ele, amu oh qag maaṯa, ag oḏ maṯa aum. “Kristus Nug ab aṯenp̱a beḵu?” awa aum. 5-6 Awa a amu ag ap̱ig. “Kayaknu propet nug amunu nai inam yom. ‘O Betlehem, na Juda wanp̱a ab laala bia iiṯa. Na am onin ele, nahipp̱a geha danab oḵai beḵu amu Nug Israel danab ah dahilad gumadḵu.’ Nug anam yom amunu ig dooṯem, Nug Betlehem, Juda wanp̱a beḵu,” aon ap̱ig.
Ag anam aeg amu Herodes oḵai nug nai amu doya, nug loḵumakp̱a aam bedep̱anu danab, hoḏop̱ai magau, ag oḏelagp̱a hoḏop̱ai amu haen ganebnab ba dayom am nug ag oḏ maṯa doyom. Doya amu nug he, ag Betlehem goḵulagnu heegeg, nug ag amelagp̱a aum. “Ag gona, nid nakok amu peheṯan maṯin anidna amu uḏin ap̱eg, da ele uḵen, Nug binag meḵul,” awa aum.
Awa a amu ag Herodes oḵainu nai doyona, ahan gonana amu ag hoḏop̱ai, aam bedep̱a anidp̱ig ele amu, nug anuqa uḵa, lag nid nakok niiom, lag amup̱a bop̱ala dayeye anidp̱ig. 10 Ag hoḏop̱ai anidna, ag oolag huana gamag ahe, 11 ag lag oop̱a nona, nid nakok Nug anig Maria ele anatp̱ig. Anatna amu ag dup nona, gatelag qaun ona, nid nakok binag mep̱ig. Mewona amu ahilag baṯam hip̱ana, gol amu goḏen aḏit onilah prankensens mir ele, muṯuḏig ahilah piḏe piḏe, amu ele medap̱ig. 12 Meṯona ag niiegeg amu tuqan tulp̱a Kayak ag eḏun Herodes oḵai top̱a ii gomananu aum amunu ag eḏun, ib laa aon, ag ap̱alagp̱a gop̱ig.
JOSEP NUG WAU NID ELE DIIATE IGIPTA GOP̱IG
13 Ag uḵaeg dimp̱a Naḏinu engel tulp̱a Josep amegp̱a aum. “Na ahan, nid nakok anig ele diiatna, oolna Igipta wanp̱a gona, ap̱a daap̱e, da na eḏun uḏiḵutnu ap̱i doona amu uḏiḵut. Aḏinu? Herodes oḵai nug nid nakok maṯia anṯa qeḵunu heṯe,” awa aum. 14 Awa a amu Josep nug tuqan amup̱a aha, nid nakok anig ele diiate, Igipta gop̱ig. 15 Gona Igipta ap̱a daaegeg, Herodes oḵai mauhom. Keeke amuam propet laa nug Kayak oḏe awa, nai maṯiom, nai amu elele medaḵunu beum. Propet nug inam aum. “Nid dahil Nug Igipta dayeye, da Nug onigp̱a ei uḏiom,” awa aum.
HERODES OḴAI NID NAUNAU KUḎUM AQE MAUHP̱IG
16 Anam aaḵu amge Herodes oḵai nug ii mauhom haenp̱a, magau danab ag eḏun gop̱ig, haen amup̱a nug ag bup̱uidp̱ig doyom amunu nug op̱oḏi huanak be, nuhiḵud daup he gona, Betlehemnu nid naunau amu Betlehem taliliṯak ab naunaup̱anu oh ele, ahilag maḏ aḏit amu laa ag maḏ aḏit ii awom ele, magau danab hoḏop̱ai dig mena anidp̱ig bia doyom, amu oh human aqap̱ig. 17 Aqap̱ig amunu propet Jeremaia nai laa maṯiom amu, nuhig nai amu elele meṯom. Nug inam aum. 18 “Ag baag laa Rama abp̱a doop̱ig. Qanak baag naḏi, ewak baag oo doyak ele doop̱ig. Rahel nug nid nuhiḵudnu gayom amu danab oh ag nug hep̱eg oo meḵunu iiṯanab. Aḏinu? Nid nuhiḵud oh mauhadp̱ig.”
JOSEP WAU ELE NID NAKOK ELE EḎUN UḎIP̱IG
19 Aria Josep aḏi ag Igipta gona daaegeg, Herodes oḵai nug he, Betlehem dilag nid naunau oh mauhp̱ig, haen amu dimp̱a Herodes oḵai nug mauhe, Kayaknu engel tulp̱a Josep gumiṯa doum. 20 Nug doa Josep amegp̱a aum. “Danab ag nid nakok qeḵulagnu hep̱ig ele aaḵu mauhp̱ig amunu na ahan, na waat nid nakok ele diiatna, eḏun Israel uḵe!” awa aum. 21 Anam a amu Josep nug aha, nid nakok anig ele diiate, eḏun Israel gop̱ig. 22 Gop̱ig amge Josep nug Herodes oḵai beḵa Akelias, nug mameg abenab awa, Juda dilag king dayeye doya, nug ap̱a uḵaknu oo baḏom. Oo baḏeḏe amu tuqan tulp̱a Kayak Nug Josep Juda wanp̱a gomanu, “Aib,” aum amunu nug aha, Galelia uḵom. 23 Nug uḵa, ab laa Nasaret ap̱a ta dayom. Amup̱a propet laa nug nai yom amu elele meṯom. Nai amu inam. “Ag nuhignu, Nug am Nasaret danab,” aḵulag.