14
Asa ibu Yudanaga kini henego ogo
Kini Abiya homayagola tigua ibunaga tingini Debidinaga tano wiagoha hora hene. Hora howa ibu igini Asahanda ibu aba henegoria kini ha aribia hene. Asa ibu kini howa Yuda dindini haru heangi Yuda dindi wai mbira nabi dege mali pirani bayale hene. Asa ibugua Anduane Homogo ibunaga Ngode Datagaliwabenaga deni howa mana bayale tigabi wiaru hangu bialu haga hene. Asahanda Yuda dindiha mbirale wali agali dindi tara hearunaga dama mitangi bialu bi pupu wulenaga lomabu mulene dabu wabu helearu bo gialabagabu wahai hene. Ani bialu mbirale dama mitangi bialu bi pupu wiaga ege to̱le̱me anda gene ale wabu heleagobi bo pambulo wahalu dama wali beda mitangi bialu bi pupu wiaga mbirale ira mbira dibuwa dindini wene mini Asera laga helearubi dibu gabu wahai halu bini. Ani buwa ibugua Yuda wali agalihondo lamialu lalu, Tígua Anduane Homogo tí mamalirunaga Ngode Datagaliwabe kagonaga hameledago baya hangu bialu halimu. Ani bialu howa ibunaga bi laragobi ibunaga mana lowini ngagobi taluwa bialu halimu, lalu lamini. Ani lamuwa ibugua Yuda dindiha tano wiaru bibahendeni mbirale dama mitangi bialu bi pupu wule gime wabini wiarunaga anda bu helene hearu bibahende bo gialo wahai halu ira hagua ngabilo delaga mini inisenesi dabu bu heleagobi bo gialo wahai hene. Ani buwa ibugua Yuda dindini wali agali baya hangu haru heagola wai mbira nabi bayaleore hene. 6-7 Asa ibugua Yuda wali agali bu hearuhondo lalu, Ai tano maru maru ngarunaga ege pabe hongohe bu mabu bialu mamageali handa de̱le̱bu holenaga anda bima irigi halu bu helaga bimi̱ya. Ani bialu tanonaga panga hongohe wabialu ndibulo payulenaga panga bengena aeaneme wabu helaga bimi̱ya. Áyu ina dindini bayale kamagoni irane iname Anduane Homogo inanaga Ngode Datagaliwabenaga hame ngago baya hangu taluwa bialu kamagome bida. Ani bialu Ngode Datagaliwabe ibunime inanaga dindi baya hangu handayaho kagome inaha genda mbira naibi bayale kamagoni, Asahanda lene. Ani lalu Asa ibugua agali biabe biaga hearume Yuda dindiha tano wiaru bibahende ege pabe bu mabu bule pudaba lene. Tigua biabe uruni bialu heangi wai mbira nabi ti bayale dege henego irane Anduane Homogohanda tinaga waitigi mbira anda ibuligo lowa handayaho haabo heagome anidagua bini. Ani howa Yudali biaru tigua biabe bigi biyaru bayaleore bialu hene. Ani bialu henego Kini Asanaga ami agali Yuda hameigini hearu ti daosini dege handari tebira (300,000) howa tigua wai biaga yandare yalu humbi timbunibi yu haga hene. Beniyamini hameigini ti daosini dege handari kirani pira halira (280,000) howa tiguabi humbi emene yuwa danda timubi yaga hene. Ami agali uruni ti hongo timbunihe howa wai biaga mana mandabi bayaleore hene.
Anduane Homogohanda Sudanali bope halu Asa wayali helenego ogo
Asa ibu Yuda dindini kini heangi Sudana dindinaga agali haguane Serahanda ami agali dewaore haru halu Yudaliru baba wai bule ibini. Sera ibunaga ami agali milini mbira (1,000,000) haru halu wai biaga garo ale mini karisi dege handari tebira (300) nogo hosime gili lama ibuwa Maresa tano wiagoria anda ibini. 10 Ani íbu heagola Kini Asa ibugua nde ibunaga ami agaliru haru halu wai bule pene. Yuda ami uruni ti Maresa tano kaware ngelowa dindi ulini buguni buguni mini Sebada laga wiagoria Seranaga amidaru lola hole pene. Anda puwa ami agali kirabalime wai bule mo manda manda buwa tidiyu haga haga bu hene. 11 Ani bu heagola Asahanda Anduane Homogo ibunaga Ngode Datagaliwabe olowa lalu, Anduane Homogo-o i̱naga ami agali hongo nahe howa dewa ndo o kamagonigo Sera ibunaga ami agali dewaore kagoni í̠ manda bide. Anigo ami hongohe kagome bope habehegoyu ai ina hongo nahe kamagome bope holoma̱ya biamogo birilidagua áyu ina biamogo bibe larama. Iname í̠ni hanaho howa í̠ minini ami agali hongo gibihe o kagoni baba wai bule eberemagoni. Anduane Homogo-o inanaga Ngode Datagaliwabe í̠ore kego mendealime í̠ bo wahowa wayali habe nahe ka manda bidamagoni, lene. 2 Bit 13.14, 13.18
12 Asa ibugua Anduane Homogohondo bi lai halu ibunibi Yuda ami biaru heba Sudana ami biaru baba wai bule pene. Ani wai biyagola Anduane Homogohanda Sudana ami biaru bope hayagola ti ibida piai hene. 13 Ani ibida piyagola Asa halu ibunaga ami agali biarume talima haruru pialu Gera tano anda puwa ami agali dewaore minalu bogai hene. Ani bo wahai hayagola Sudana ami biaru ti dewa nahe howa wai biadai bibe nahe hene. Anduane Homogohanda ibunaga ami biaru biamogo biyagola tigua Sudana ami agali biaru bo podahana halu uruninaga dabudabu dewaore wiaru Yuda ami ti mo yai hene. 14 Ani bialu Anduane Homogohanda Gera tanoha wali agali bu hearu tiha gi holene mo wia hayagola ti gi ho heaore dege Kini Asanaga ami agali biarume tano ogoni hi nahe karulene. Tano ogoniha dabudabu bayale tara tararu winigo Asanaga ami agali biarume mo yalu piai hene. 15 Ani bialu puwa Asanaga ami agali urunime dindi ogoniha nogo sibi hinaga agali hearu baba wai bialu uruninaga nogo sibi kameleru bibahende ti haru hai halu Yarusaleme dai bini.

14:11: 2 Bit 13.14, 13.18