5
Adama waneigini aguaneneru henego ogo
Adama waneigini aguaneneru hama ibinigo uru. Ngode Datagaliwabe ibugua wali agali wabialu ibuni aleore helo wabini. Pig 1.27-28 Ibugua walibi agalibi wabu helowa mo bayale holenaga bi lamialu libu mini wali agalila lene. Md 19.4, Mg 10.6 Mani Adama ibu dindini heagola ibunaga mali handari mbirani pira tebira (130) hayagola ibu oneme igiri mbira Adama ibuni ale taba hanayagola ibugua igiri ogoni mini Sede wini. Ani wialu mani Adama ibu waneigini maru hono wigi bialu heane mali handari halira (800) pene. Ibu dindini heane dege mali hama ibinigo lamaga howa handari dirani pira tebira (930) hayagola Adama ibu homene.
Adama igini Sede ibu mali handari mbirani duria (105) heangi ibu oneme igiri mbira mini Inoso taba hanayagola Sede ibu igiri ogoninaga aba hene. Ani howa Sede ibu waneigini marubi heagola ibunaga mali handari halirani karia (807) hene. Ani howa nde Sede ibu mali handari dirani homberia (912) bibahende halu homene.
Ainde Inoso ibu mali hama ibinigo pira dira (90) hayagola ibu igini Kenana hene. 10 Mani Inoso ibu waneigini marubi heagola mali handari halirani pira mbirani duria (815) hene. 11 Inoso ibu dindini heane dege mali bibahende handari dirani duria (905) halu homene.
12 Kenana ibu mali pira karia (70) hayagola ibu igini mini Mahalalele hene. 13 Ani howa mani ibu waneigini marubi halu ibu mali handari halirani pira maria (840) hene. 14 Kenana ibu dindini heane dege mali handari dirani huniane pira mbira (910) hayagola ibu homene.
15 Mahalalele ibu mali pira waragariani duria (65) hayagola ibu igiri Yarede aba hene. 16 Mahalalele ibu waneigini marubi heagola mali handari halirani pira tebira (830) ha dege bini. 17 Ani howa Mahalalele ibu mali handari halirani pira dirani huniane duria (895) hayagola homene.
18 Anigo nde Yarede ibu mali handari mbirani pira waragariani kira (162) hayagola ibu igini mbira Inogo hene. 19 Yarede ibu waneigini marubi heagola mali handari halira (800) hene. 20 Ibu mali henego bibahende lamaga halu handari dirani pira waragariani kira (962) hayagola ibu homene.
21 Inogo ibu mali pira waragariani duria (65) hayagola ibu igiri mbira Medusela henego aba hene. 22 Inogo ibu Ngode Datagaliwabela nenegeore ho hene. Ani henego ibu waneigini marubi heagola mali handari tebira (300) hene. 23 Inogo ibu mali bibahende henego daga lamaga halu handari tebirani pira waragariani duria (365) howa 24 Ngode Datagaliwabehanda ibu mo yu ereba hayagola wali agalime ibu lone handa walia nahene. Ibu abale dindini hayangi Ngode Datagaliwabela nenege haaboore henegome ani bini. Hi 11.5, Yu 14
25 Medusela ibu mali handari mbirani pira halirani karia (187) hayagola ibu igini mbira mini Lamege hene. 26 Medusela ibu waneigini marubi heagola mali handari kariani pira halirani kira (782) ha dege bini. 27 Ani henego ai ibu dindini heane dege mali daga lamaga halu handari dirani pira waragariani dira (969) halu homene.
28 Medusela igini Lamege ibu mali handari mbirani pira halirani kira (182) hayagola ibu igiri mbira aba hene. 29 Ibu igini ogoni mini Noa wuwa ibugua lalu, Bamba Anduane Homogohanda bi hongohe mbira lo wialu lalu, Dindi ogo mo ko holebero, layago ai dindi ogoniore mo ko hene ngagoni. Iname tomo bayaleore anda helo biabe erekuibi bialu haabo harimagoni. Ainde igiri ogoni ibugua dindini tomo mo anda helonaga malia howa emene tigimbira hanguni ha̱lo holeberema, lene.* Noa mini ogoni Hiburu bi lalu Erekui Dogolo Holene laga wini.
30 Lamege ibu waneigini marubi heagola mali handari duriani pira dirani duria (595) hene. 31 Ani henego ai Lamege ibu dindini heane dege mali bibahende daga lamaga halu handari kariani pira kariani huniane karia (777) halu ibu homene.
32 Noa ibu mali handari duria (500) hayagola howa ibu igini tebira henego mini Seme Hama Yabede imaru hene.

5:1: Pig 1.27-28

5:2: Md 19.4, Mg 10.6

5:24: Hi 11.5, Yu 14

*5:29: Noa mini ogoni Hiburu bi lalu Erekui Dogolo Holene laga wini.