5
Debora Baragalame mambolo balu iba gana lenego ogo
Horo ogoningi Deborala Abinoama igini Baragalame mambolo balu iba gana ogodagua lene.
 
Haru haga hearume Isaraelealiru haru bamba halu
wai tini buleore lalu turu howa binidago
Anduane Homogo mini yaraga hama.
Kini kamiru hale hadaba
Haru haga kamiru tí hale ho tiga bidaba.
I̱na mambolo balu Ngode Datagaliwabe Isaraelealirunaga Anduane Homogohondo iba gana lo merogo.
Anduane Homogo í̠ hari Sia yu wahalu
Edomo dindi hobane wiagoha howa tagira ibiringi
dalu hari daligani howa ibalu dindi dumbidumbi biyagoni.
E̱ iba li ginurunaga howa porabupe hayuagoni.
Anduane Homogo Hari Sainaini heagoria Har 19.18
Anduane Homogo Isaraelenaga Ngode Datagaliwabe deni hari li hearuni ema bu handayagoni.
 
Anada igini Samaga heangibi
Yale bereangibi
harigani garo ale nogo hosini gili lalu wali agali biru yalu bolangua halu dindi ogoriani pobe nahe wini.
Ani bialu harigaliru ti hariga leneha pu bagi halu pene.
Isaraele wali agaliru ema nabi hemigoria hope heagola
Debora í̠na mo heya halu
wali ai̱yali ai̱ya ibagadagua Isaraele wali agaliruhondo ibirigoni.
Ani biagola Isaraelealirume dama tara tara dabeneya.
Dabayagola howa dindi ogoniha wai tagira ibini.
Agali daosini hangu pira maria (40,000) Isaraeleni hayaru
mbiralime humbi yandarebi mbira yu ibaga bu heabe.
I̱naga bu mini Isaraele ami haru haga hebabi
Isaraele agali wai tinime bule turu halu biyaru hebabi heledogo.
Anduane Homogo mini yaraga hama.
10 Ogoninaga tí nogo dongi pelerunaga biraga kamirubi
geme dindi dindi piaga kamirubime la handadaba.
11 Hale hadaba. Wali agali dewaore iba hambiagane uli wearuha ho mabu bu hagahaga buwa
bi anda halu Anduane Homogonaga hongome Isaraele wali agali mo wayali hayarunaga te lalu mambolo baruagoni.
 
Anduane Homogonaga wali agali tininaga dindi timbuni biagoria howa
mambolo bama yupe hene.
12 Haru bambaha Debora haru bambaha.
Haru bamba halu iba gana la.
Haru bambaha.
Abinoama igini Baraga í̠naga garabaya biabe ale bilo agali mininiru haru bambaha.
13 Wali agali mini bilina helaradagua bialu haga hayaru
tinaga haru bamba haga hearu heagoria ubadali haya.
Anduane Homogonaga wali agali ibuni heagoria wai bule manda manda bialu ibiya.
14 Ti Eberaimi howa ibalu
Beniyamini hameigini wali agali paleago ere mbirahayagi dindi guane mbirani íbu tagira pene.
Ami haru haga biaru Magia dindi howa íbu daliyagola
haru haga maru ti Sebulunu dindi howa dalini.
15 Isaganaga haru haga hearu Debora heba ibiya.
E̱ Isagabi ibalu Baraga ibubi íbu dege bialu
ti haru íbu talima ni guane wiagoniha yupe haya.
Ti ani bialu heagola Lubene hameigini ti hanuni talebuki buwa tidu yu haga haga bu howa dege
ti ibuabe be naibuabe toba howa mini kira wu hene.
16 Ti nogo sibi heba maha hadai bu hayago aginagabe.
Nogo sibi haru hagarume nogo mbu lararu hale hole hadai biyadabe.
E̱ Lubene hameigini ti hanuni talebuki buwa tidu yu haga haga bialu
ti ibuabe be naibuabe toba howa mini kira wu hene.
17 Gada hameigini ti iba Yodana ni tagira ibiragohayagi heagola
Dani hameigini ti iba sibi wiagoria haho wiya.
Ase hameigini ti iba solowara ange ange ha a̱i̱ a̱i̱ bima piya.
18 Uruni ti ani bima peagola Sebulunu hameiginirubi Nabadali hameiginirubi
ti tini homolene kaware wiagoria wai hamani hayada.
 
19 Tanaga dindini iba Megido angeni kini biaru ibalu wai biyagoni.
Kenananaga kini biaru ibalu wai bia biyagoyu
tigua muni silibabi mbira namo yalupe.
20 Yakundirume li hari daligani howa wai bialu
uba a̱i̱ na̱i̱ bialu wai li hari daligani wai bini.
Wai ogoni Siserala bu banga bialu hea.
21 Iba Kisono li wiagome ti hilo yalu pu wahaya.
Iba Kisono ogoni hongoheore ndobe.
I̱na ge mbarilo handarogo hongo howaore mbarilo handaro.
22 Ani bialu nogo hosirume gerai lalu ibalu
tinaga ge habeme dindi biri lama gerai yu pepe biya.
 
23 Meroso tanobi Merosi tanoni karubi homai helo lalu
Anduane Homogonaga dahuliyalime ha ho wia laragoni.
Tigua Anduane Homogo biamogo bule ndo ibiniya.
Ti ami ale howa ibunaga wai bia hole ndo ibiniya.
 
24 Wali maru beda lowabi waliore Keniali Hebe one Yale ibu ngui duguahe bereneya.
Wali dewaore balai andaha bu bereneru wali mbira Yale hangu ngui duguahe bereneya.
25 Sisera iba nole hale halu berearia Yale ibugua nogo bulumaga andu iba hambu miya.
Andu iba bayaleore be baya buruguleha hambu yu ibuwa miyagoni.
26 Ibugua balai anda pu dariba haga ira dehe gi mendeha yalu
agalinaga ira nduli baga gi mendehabi yuwa
ibugua Siseranaga haguane kuni dambialu
ira dehe biagome haguane kuni bo bangalu baga bini.
27 Ani biyagola Siseranaga ge duli podape halu birupe hene.
Pila podobaga buwa Yale geha ibira hene.
Ibunaga geha ge duli podobagaore bialu dindini ibira hene.
Ibira howa tongolo miya.
 
28 Sisera ai̱ya ibu anda windoha handa tagiho biru wiya.
Ibu anda tamuha howa windo diriha handa tagiho wiaabo hene.
I̱ igininaga wai biaga garo ale biago naibi wiaabo haruagoni irane agidabe, laya.
Ibunaga nogo hosi biarume maniore íbu dai bule haruagoni irane agidabe, lalu berene.
29 Ani lalu berearia wali mini gigabiwiore berearume ibuhondo ladai bialu bereagola
ibugua ibuni layago ale dege lone laga bialu laho wiaabo halu berene.
30 Tigua lalu, Uruni ti mbirale hangu tai bialu kago handa walia halu tale bule bialu ka.
Ami agali mbirago ibu wandari mbiraha kiraha bigi bialu
Siseranaga homogome biaga aga wiago ti mo halu
ma gagua tongolo baga bialu maru maru wiago kuini walinaga mani wilo migi bialu ka, lene.
 
31 Anduane Homogo-o í̠naga waitigiru ogonidagua bialu homelogo
í̠naga dameneru dege ngiri ngarale wá hama egerebagi ni tagira ibiradagua bilo helabe,
lalu lai hene.
Ani bialu wai paluwa dindi ogoriani hemine mali pira maria (40) pene.

5:5: Har 19.18