37
Anduane Homogohanda Kini Sedegaiahondo bi lole winigo ogo
Babilono dindinaga Kini Nebugadenesahanda Yahoiagimi igini Yahoiagini ibu Yuda dindinaga kini henego mo aribia halu Yosaia igini Sedegaia ibu Yuda dindiha kini helo dabo helene. 2 Kin 24.17, 2 Bit 36.10 Sedegaia ogoni ibuguabi ibunaga agali haguane hearumebi ibunaga wali agali bibahende hearumebi Anduane Homogonaga bi Yaremaiaha howa latagi haga biyago hale nahagaore hene.
Horo mbirungi Kini Sedegaiahanda agali kirali Selemaia igini Yahugalabi Masea igini loma binigo mo miaga Sebanaiabi libuhondo lalu, Libugua Yaremaia karia puwa au lalibu. Kini ibugua lalu ina bayale holoma̱ya biamogo bia lalu Anduane Homogo inanaga Ngode Datagaliwabehondo bi lahabe laya, lole pudaba, lene. Ogoningi tigua Yaremaia garabaya nabi heangi howa ibunime ta nabi poa biyagoha puibu bialu ibaga biai haga hene. Horo ogoningi Babilononaga ami henerume Yarusaleme ho hagira bu hearia tigua Iyibi dindinaga ami dewaore Iyibi dindiha howa Yarusaleme ibule harigani ibira layago hale howa Babilono ami biaru ti wahalu dai bini.
Ti ani bialu heangi Anduane Homogohanda bi mana latagi haga Yaremaiahondo bi maru laminigo ogo. I̱ Anduane Homogo Isaraele wali agalirunaga Ngode Datagaliwabe i̱na larogo. Yuda wali agalirunaga Kini Sedegaia ibugua i̱na ti biamogo buledabe nabuledabe hondole hale ho pudaba layadago. Ani biyadago ai dai buwa kinihondo ogodagua lamibe. Iyibi dindiha kini kagonaga ami tí biamogo bule tagira ibalu hariga obeneni howa ti beregedalu tininaga dindi dai bialu tí kamiria anda naibulebira. Ani biragola Babilononaga ami biaru lone dai buwa tí baba Yarusalemeni wai bialu tano ogoni ti karulowa irame bo heda hai holebira. Anduane Homogo i̱naore larogo. Tígua lo mitangi bialu, Babilono ami biaruni Yarusaleme lone nadai bulebira, lolamini. Ani larimiyagua tíni mo hondo haramigoni. Babilono ami ti ibulebira larogo heneneore ibulebira. 10 Tígua Babilono amiru baba wai bialu uruni bibahende bo podahana harimiyaguabi tinaga ami agaliru dewaore bo homelai harimiyaguabi maru timu heba homabehe yalu dai buwa wai hamani anda karuha wiyaguabi tigua hibu lalu ibuwa Yarusaleme tano bo heda halu delolebiraore laro, laya lene.
Yaremaia garabaya binigo ogo
11 Babilono ami biarume Iyibi kininaga ami harigani ibira layago hale howa ti Yarusaleme wahalu pialu tini dalu dai bini. 12 Horo ogoningi Yaremaia ibu Yarusaleme wahalu Beniyamini hameigini dalu wiagoha dindi mbira ibu damenerunaga wiago ibuni mo wule pene. 13 Ani pole lowa Yarusaleme tano wahalu tano pabe panga mbira mini Beniyamininaga Panga laga winigoria tagira pole pene. Ani tagira pialu hearia Yaremaia ibugua ami haru haga haguane mbira Hananaia aguane ibu Selemaia igini mini Iriya henego ibu wali agali panga haraba ogoniha ubandatagi ai birabe hondole lowa mamage ho hearia ibini. Ibiyaria Iriya ibugua Yaremaia abale minu yania howa lalu, Í̠ Babilono wali agaliru baba Babilono dindiha hama polenaga ohalu pialu heria handa walia kogoni, lene.
14 Ani layagola Yaremaiahanda ladai bialu lalu, Í̠ ke̱ haregoni. I̱ Babilonoaliru karia pole ndo poro, lene. Ani layagola Iriyahanda Yaremaianaga bi layagoni mo henene nahe howa ibugua Yaremaia agali haguaneru berearia minu yalu pene. 15 Agali haguane biarume Iriyahanda bi layago mo henene howa tigua Yaremaiahondo keba timbuniore hene. Keba howa tigua Yaremaia tibume minu balu beba gili biaga agali mbira Yonadana henego ogoni andaga mo garabaya anda buhinu winigo ogoniha Yaremaia garabaya helo helene. 16 Garabaya anda ogoni hobane dindiha henego ai Yaremaia ibu garabaya anda ogoniha luore hene.
17 Mani howa Kini Sedegaiahanda, Yaremaia i̱ koria ibilo agali maru nahendelo ohalu damu pudaba, lene. Ani layagola tigua Yaremaia damu puwa haru dai biyagola kini libuni hanguore biruwa kini biagome Yaremaiahondo hale halu lalu, Anduane Homogohanda í̠hondo bi mbira langiyabe nalangibe, lene. Ani layagola Yaremaia ibugua kinihondo ladai bialu lalu, E̱ Anduane Homogo ibugua bi mbira ogodagua langiya. Mbiralime í̠ minalu Babilononaga kini bedago ibunaga giha minu ya holebira laya, lene. 18 Ani lowa Yaremaiahanda kinihondo hale halu lalu, I̱na í̠hondobi í̠naga agali haguane karuhondobi wali agali maru karuhondobi ko mbira agi birugonaga i̱ garabaya heledamibe. 19 Í̠naga bi mana latagi haga agali biarume mbiwia halu lalu, Babilonoalime í̠ baba wai nabulebira, laga bialu hayaru uruni tini áyu agoha kabe. 20 Aiore agali haguane-o i̱na í̠hondo bi mbira hale hole hameledogo. Í̠na i̱ dara halu beba gili biaga agali Yonadana ibunaga garabaya anda biagoha hole daibia nalabe. I̱ garabaya anda ogoniha pu koria homoligo, laro lene.
21 Ani layagola Kini Sedegaiahanda biabe biaga hearu lamiyagola tigua Yaremaia ibu kininaga anda pabe tamuhayagi helo ami agaliru heba helene. Ani helowa kini ibugua ibunaga mberedi hiraga andaha howa horo bibahendengi mberedi mbira Yaremaia mo migi bilimu lene. Ani miaabo halu howa tano ogoniha mberedi biba hayagola tigua mbira mulene nawiyagola howa Yaremaia ibu ami agali biaru heba garabaya hayagoha haabo hene.

37:1: 2 Kin 24.17, 2 Bit 36.10