41
1-2 Isimale ibu Elisama aguane Nedania igini howa ibu Yudanaga kini heneru aria mbira hene. Ani howa ibu kini aria agali haguane mbira howa ibugua mali ogoningi dege ege kane layagola agali pirali haru halu Babilononaga gabumane agali haguane Gedalaia hearia Misiba tano ibini. Ibu Gedalaia heba mandagi tomo nalu birama lo biruwa Isimale halu agali pirali biarume tinaga ayu tibume Gedalaia homelo bo wahene. 2 Kin 25.25 Ani bialu Isimalehanda Yuda wali agali maru Misiba dindiha Gedalia heba haga bu hearubi homelo bo wahalu Babilono ami agali maru horo ogoningi Misibani bu hearubi homelo bo wahalu bini.
Horo mendengi wali agali bu hearume Gedalia homaya manda nabi heaore agali pira halira (80) Segeme tanoalibi Silo tanoalibi Samaria tanoalibi Misiba tano kawareni hariga wiadagua ibini. Tigua lomabu mulenaga widirubi ira hagua ngabilo lomabu delaga inisenesi wiarubi Anduane Homogohondo lomabu mule Yarusaleme yalu pole pialu hene. Agali uruni tigua daraho kama lowa mo walia halu tinaga aga budabaga bini karuleru tinaga angari minu dogaiheru tininaga tingini darama ibilo minu podagabiru ibini. Isimale ibugua agali uruni ibira layago hale howa Misiba yu wahalu ti harigani lola hole pene. Agali urunime ibubi nde ti baba daraho kabe toba helonaga dugu bima harigani lola hole pene. Ibugua puwa tihondo lalu, Tígua Gedalia hondo ibidaba, lene. Ani laya handala ti tanoha anda pialu hearia Isimale halu ibunaga agali biarume agali ibiyaru maru homelo bo waha tinaga tingini tanoha iba berelo uli tombo wini wiagoha bape haga bini.
Ani biyagola agali o bayadaru aria pirali hangu yu waheneyago tigua Isimalehondo lalu, Iname tomo dewaore widirubi balirubi olibe lini welibi mone ibanebi dangi teha do kamago í̠ mo nguluma̱ya ina ba nabi wahabe, lene. Ani layago hale howa Isimale ibugua agali pirali uruni nabe wahene. Iba uli ogoni bamba Misiba tanoha Isaraeleali Kini Basanaga ami agalime wai ibalu ho hagirabu yaanda hayagola wali agali tano ogoniha hearu ti iba biraabo helonaga Yudali Kini Asahanda tombo wini. Isimalebi ibunaga agali biarumebi Gedalia halu wali agali bo paya biyaru bibahendenaga tingini mo yu puwa iba biraga uli ogoniha wu to̱lelene. 10 Ani biai halu mani Isimalehanda Yudanaga kini biago wane berearubi wali agali maru Misibaha bu hearubi minu yalu pene. Wali agali uruni Babilononaga ami haru haga agali haguane Nebusaradanahanda ti garabaya helo yalu nape yu wahalu Gedaliahanda Misibani handayaho helo helene. Isimalebi ibunaga agali biarubi ti Misiba yu wahalu hariga Amono dindihayagi peadagua pole pialu hene.
11 Ani pialu peagola Karea igini Yohananabi Yuda ami haru haga agali haguane marubi Isimalehanda mana ko ogoni biya layago hale hai hene. 12 Tigua hale howa tinaga ami agali bu hearu haru halu Isimale baba wai bule haruru talima pene. Talima pugu pugu bialu Gibeono tanoha iba kuyama timbuni bereagoria pialu hearia tali minini. 13 Ani tali minayagola wali agali Isimalehanda Misiba howa minu yalu ibiyarume Yohanana halu agali haguane maru biaru ibiyago de hondowa turu timbuni hene. 14 Tigua ani hondowa Isimale yu wahalu Yohanana hearia gerai lalu ibida dai biai hene. 15 Ani biyagola Yohanana halu ibunaga agali biarume Isimale minule bialu hearia Isimale ibu ibunaga agali halirali hangu haru halu ibida pialu Amono dindiha pene.
16 Ani biya handala Yohananabi ami agali haru haga biarubi tigua Misiba wali agali Isimale giha hearia minu yu dai biyaru haru halu Gibeono tano wahalu pene. Ami agali marubi agali marubi wali waneiginirubi kini aria bu hearunaga biabe biahagarubi uruni ti haru pene. 17-18 Wali agali waneigini piyaru tigua manda bialu hearia Babilono kini heagome keba howa ina bo waholilono ti gi howa Iyibi dindiha hama polenaga harigani pialu hene. Ani penedagoni irane Isimalehanda agali mbira Gedalia dabalu Yuda dindi handayaho helo helayago bo wahayagonaga tigua kinihondo gi howa ani pialu hene. Ani puwa tigua Bedeleheme tano kawareni Gerudu Kimihama dindi wiagoria anda puwa ogoriani emene hene.

41:1-2: 2 Kin 25.25