14
Wali mini gigabi bedagome ibuni andagani biruwa biabe bayale bulene ngaru biragome ibu damene bibahende mo bayale halu hongo haihe helaga. Ai wali mini nawi bedagome ibuni andagahabi ibu damenerubi bibahende mo ko hai haga.
Mana tigabi ngaru talialu bialu haga kagome ibuni Anduane Homogohondo gi ho halu ibu andaneha haabo haga ka. Anigo mana talialu biaga tingi howa ke̱ haga karu tigua Anduane Homogo mo yo handaga ka.
Mbirali mini nawi kagonaga bi laragome wali agali bu karu mo walia halu ibuninaga mini hangu mo yaraga halu haga ka. Mbirali mini gigabiwi kagonaga bi laragome ibuni mo bayale haga ka.
Dindi tombolene nogo bulumaga mbira naheyagua tomo bu wiaga anda tabuanda haga ka. Anigo nogo bulumaga hongohe kagome dindi tombaga kayagua mabuha tomo dewaore anda haga nga.
Mbirale biyago de hendene kagome bi heneneore lalu biyane handayago latagi haga heagua ibugua biyane de handayago bi tigatiga latagi haga ka. Anigo mbirali ke̱ hagame layagua ibunaga bi larago tindule dege lolebira.
Mbirali mine haga kagome manda bulene bayale damene ngaru mo yule manda bu karia mo ya nabulebira. Anigo mbirali ibunaga mini gigabi heagua ibugua manda bulene bayale ngaru hi nahe mo yulebira.
Mbirali mini nawi kago baba mandagi nahe habagiho holene nga. Ogoni ibugua mini bayale talebu ngia nabulebira.
Mbirali mini gigabiwi kago ibugua ibunime biraru bayuwa mitangi buwa biaga ka. Anigo mbirali mini nawi kago ibugua i̱ mini gigabiwi kogo mitangi biragome ibuni mo hondo haga ka.
Wali agali mini nawi karume tinaga mini mana ko bulene ngagoha hangu mo tene haabo haga ka. Anigo mana tigabi biaabo halu haga karume wali agali maru baba mini mo mbiraore ho haga ka.
10 Mbirali ibunaga miniha genda holenebi turu holenebi ibuni hangume manda biaga ka. Ani manda biagadagua mendeali kagome manda nabibehe ka.
11 Mbirali ko biaga kagome ibunibi ibunaga damenerubi mo ko hai holebira. Anigo mbirali bayale biaga kagobi ibunaga damenerubi ko nahe bayale haabo holebira.
12 Mbiralime hariga ogoni pialu kogo bayale porogo ibuni hangu mitangi bu kagome hariga ogoriani homolene harigadago manda nabi pupe haga. Min 16.25, Lm 6.21
13 Iname oba haramagome bu miniha genda ngago mo ereba naholebira. Turu hagabu holene ngago ereba harangi miniha genda wiaabo holebira.
14 Wali agali ko biaga karu tinime mana ko biragonaga pani nolebira. Anigo mana bayale biaga karu ti nde bayale bialu kagonaga lini nolebira.
15 Mbirali manda emene hangubi kago ibugua marume bi larago bibahende mo henene hai haga ka. Mbirali mini gigabi kago ibugua mana ibunime biraru mamage howa bialu haga ka.
16 Mbirali mini gigabi kago ibugua mamage ho howa genda tara tara ibuha anda ibiragola ibu habagi haga ka. Anigo mbirali mini nawi kago ibugua mbirale bibahende biraru bayuwa mini haru nahe howa ko bule abale pudu laga ka.
17 Mbirali keba abale tungulope haga kago ibugua mana ko luluyu howa biagadagua bialu haga ka. Wali agali maru karume mbirali ibuni hangu mitangi biaga ohe kago ogoni ale biagohondo handabe manga haga ka.
18 Wali agali maru manda emene hangubi karu tinaga mana mini nawi lulume biagadagua bialu haga ka. Anigo mini gigabiwi karume mana bialu karu tinaga mana bayale mandani yári biraligobi biaga ka.
19 Ko biaga karu tigua mana tigabi bialu haga karu andaneha bulu palu howa, Ina dara halu biamogo bidaba, lolene wulebira.
20 Mbirali ibu yagibano heagua ibu dameneore karu tigua agali ogonibi kago handabe manga haga ka. Anigo mbirali ibu homogo heagua ibunaga nenege dewaore holebira.
21 Wali agali mende kago mo ko haga karu ti mana koorene ko ngaru bialu ka. Anigo mbirali yagibano mbirale nawi kago dara halu biamogo biaga karu ti turubiore ka.
22 Mana ko anda helonaga biabe bialu harimiyagua tíni mini nawi koorene ko holeberemi. Biabe bayuwa biaabo harimiyagua wali agali marume tíhondo mini mbiraore wialu tí mini leneore kami lolebira.
23 Biabe bulene ngago bialu kago ibu mbirale yu haga ka. Anigo bame te hadalu biraga kago ibu yagibano holebira.
24 Mini gigabi karu ti mbirale bayale ngaru mo wu howa mini lene haga. Anigo mini nawi lulu ale karu ti tinime mana biragome panigi walia hatagi holebira.
25 Godi larangi mbirali de hendene kago ibugua bi tigatiga binigobi laragome mbirali biago golope holebira. Anigo ai mbirali birago de hendene kago ibugua ke̱ halu bi layagua ogoni ibu wali agali ndelaga holebira.
26 Mbirali ibu Anduane Homogo andaneha haga heagua ibuha gi holene mbira nawi howa ibu hongohe haabo halu ibu waneiginirubi bayale dege hai holebira.
27 Anduane Homogohondo giho halu ibu andaneha haragome iba gagahe bayale nolene ibiraligobi holene bayaleore wulebira. Anidagua biragome mbirali ibuha homolene kaware anda ibiragola mo habo lai holebira.
28 Kini ibugua wali agali dewaore haru heagua ibu mini lene timbuniore ka. Anigo ibugua wali agali emene hangu haru heagua ogoni ibu bame agali damene maru karu ale dege holebira.
29 Mbirali keba abale nahaga kago ibu mini gigabiwi ka. Anigo mbirali keba abale haga kago ibu mini nawi lulu ale ko lalu walia haga ka.
30 Miniha mo palia holene ngelo kago ibunaga tinginibi bayale dege holebira. Anigo miniha dimagoli holeneru henge loleneru wu heagua mana uruni warago koore mbira alegome ibuninaga kunini dere biradagua bulebira.
31 Mbiralime wali agali yagibano karu mo ko halu hengedape hayagua nde ibugua yagibano uruni wabini Ngode Datagaliwabe kagobi mo yo handaragoni. Anigo yagibano karuhondo bayale biaga karu tigua Ngode Datagaliwabenaga mini mo yaraga haga ka.
32 Ko biaga karu tigua mana biragome tini mo ko holene yu anda ibaga. Anigo mana bayale biaga karume ti mbirale mbira hondowa gi nahaga. Tigua homolene kaware wiaguabi tinaga holene yu tiga hongohe haabo haga ka.
33 Mini nawi karu tigua mini giga bulene hai bialu mulene nga manda nabiaga. Anigo wali agali mandabi karu tiha mini giga bulene wiaabo haga ndobe.
34 Wali agali bibahendeme mana tigabi ngaru taluwa bialu hayagua tinaga dindibi nde bayale mini lene dege wulebira. Anigo tigua mana ko ngaru bialu hayagua nde mani tini taga holene wulebira.
35 Kini ibunaga biabe bia haga agali karume biabe bayale bialu heagua nde kini ibuni turu ho haga. Anigo ibunaga biabe bia haga karume biabe bia ko kagola kini ibuni taga howa o biaruhondo handabe manga howa keba timbuni haga.

14:12: Min 16.25, Lm 6.21