95
Anduane Homogonaga mini mo yaraga halu iba gana lenego ogo
Uru-o ti ibidaba.
Anduane Homogonaga mini mo yaraga halu iba gana lami̱ya ibidaba.
Ngode Datagaliwabe ibugua ibunaga hongome ina haru dai bialu pele ngiyago mitangi bialu
ibuhondo turu halu iba gana lo mimi̱ya ibidaba.
Iname ibu kagoria kaware hapara howa ibuhondo ka̱i̱ lo mali̱ya ibidaba.
Iba gana baya turubiru ibunaga mini mo yaraga halu
ibuhondo lo mimi̱ya ibidaba.
Anduane Homogo ibu Ngode Datagaliwabe hongohe kagoni.
Ibu kini hongo gibihe howa
dama mitangi bialu wali agali gime wabini karubi ndo
ibu daligaore gibi kagoni.
Ibugua gundu uli unura wiape karuha howa
handame hama iralu hari daligaore wedarunaga neneni handairi howa
dindi bibahendeha handame ho kagoni.
Ibugua wabini iba solowara bedarubi dindi bibahende ngarubi
bibahende ibunime dege handame ho kagoni.
 
Uru-o ti ibidaba.
Iname inanaga ma podope halu Anduane Homogo ibu duniniore kago mitangi bialu ibuhondo lotu lami̱ya.
Anduane Homogo ibu ina Wabiaga kago
iname ibu kagoria kaware ibuwa ge duli hangaho biruwa
ibu mitangi bialu lotu lami̱ya ibidaba.
Ibu inanaga Ngode Datagaliwabe kagoni. Iba 80.1, 100.3 Hi 3.15, 4.7 Hi 3.7-11
Ibugua ibunaga wali agali bu kamaru nogo sibi haru haradagua haru haga kagoni.
Ina tomo noloma̱ya ibugua ngiaga kagoni.
Ibugua áyu bi o larago hale hadaba.
 
8-9 Ngode Datagaliwabehanda tihondo bi lamialu lalu, Dag 14.22, Man 6.16 Har 17.1-7, Dag 20.2-13
Tinaga mamali ala henerume i̱naga bi hale howa nahe tingi halu
tinaga bu miniha anda polani hondowa i̱la waitigi ho hene.
Tigua dindi ko wali agali nahaga mini Meriba Masala wiagoria
i̱na ti biamogo timbuni birugo de hendene.
Ani anigo i̱na ti haru halu hewagola
tigua i̱naga hongo ba handalu hene.
Ti ani binigo i̱na bi larogo tígua áyu hale howa tínaga mamali binidagua bulemini nabilimu.
10 Dindi ko o biagoria mali pira mariani (40) i̱na ti haru howa bima ibiruru
bibahende handai dege howa tigua i̱ abi haruabe hondole ba handalu hene.
Wali agali urunime horo bibahendengi hariga koha pialu haabo halu
i̱naga bi lo wirugoni hale halu bibe manga haga karunida lowa
11 i̱na tihondo lemboore howa bi hongohe mbira bule lalu lo wirugo ogo. Dag 14.20-23, Man 1.34-36, 12.9-10, Hi 4.3-5
Wali agali uruniore i̱na ti mini íbu ha̱lo birulene muleberogoria anda napolebiraore,
lalu Ngode Datagaliwabehanda ani lene.

95:7: Iba 80.1, 100.3

95:7: Hi 3.15, 4.7

95:7: Hi 3.7-11

95:8-9: Dag 14.22, Man 6.16

95:8-9: Har 17.1-7, Dag 20.2-13

95:11: Dag 14.20-23, Man 1.34-36, 12.9-10, Hi 4.3-5