KOLOSI
1
KOLOSIMBA LA NƗMBAKAT POL PƗLƗWUTA PAS
Wun Pol wun. Wunayɨ pas pɨlɨwukna. Wun Kraist Jisasna nyaangɨt yiga mbutɨga nyan wun. Wun aposel wun. God wandɨ mala aposelat tɨwun. Timoti wunogwinala tɨndɨ maa wan pas pɨlɨwutɨwun. Ngwuk Kolosi walɨnja ngepmamba lɨga Godna mbaapma nɨmba ngwuk kat kan pas pɨlɨwutɨwun. Kraist kat yelavɨka lɨngwan wuna kɨta mbaapma nɨmba ngwuk. Nɨna nyaek God ngwuk kat awagapma kwilɨnda vat kalangwangat wowun. Wan vak klalaa apma maawutno lɨngwangat wowun.
GOD KOLOSIMBA LA NƗMBA KAT APMA MAAWUT KWINDƗ
Nɨna njambwi nyan Jisas Kraistna nyaek God kat ngambuliya njɨmbla ndɨ kat walɨli. Kolosimba lɨga nɨmba kat apma vat yimɨn waa walɨli. Ndɨ kat sɨvu kɨlɨli. Kan yilɨngwa vak kat wutaa sɨvu kɨlɨli. Jisas Kraist kat ngwutna maawupmba yelavɨka nɨmamba kwutaa lɨgangwuk. Godna mbaapma nɨmba kat kwunaka nɨmamba woviyaguga lɨgangwuk. Wan vak yingwa vak tamba wukna. Wan apma nyaangɨt savagu lɨga nyaangɨt wukngwa njɨmbla, njɨmbla njɨmbla apma vat yetɨngweya vatna nyaangɨt wukngwuk. Wan apma vat klangweya vat God ngwuk kat nyɨnangwupmba taagandɨ, lɨgandɨ. Wan nda ana sɨlɨwokiyandɨ. Wan klangweya nda kat yelavɨka Jisas Kraist kat kwutaa lɨga nat nɨmba kat kwunaka woviyaguga lɨgangwuk. God ngwuk kat awagapma kwunatnda vak kat wutaa maawupmba yelavɨka kwutaa apma vat yetɨngwuk. Apma maawupmba yelavɨka kwutaa yetɨndi. Wan vak tak ngwuk kat tɨndɨ. Mbambala wun kɨpmana ngepma ngepma wan vak tɨgandɨ. Tat wan apma nyaangɨt Epafras mbutndɨ, wukngwuk. Epafras Kraistna njɨvwa kwutɨga nyana. Anogwinonala kɨtamba njɨvwa kwutɨga nyana. Angat walaa njɨvwa kwutɨgandɨ. Epafras ngwuk kat vɨlaa angat yalaa mbutndɨ. Wupma wandɨ. Godna waagan Kolosimba lɨga nɨmba kat apma maawut kwindɨ, nat nɨmba kat nɨma maawut yelavɨka kwunaka lɨgandi waa angat wandɨ. Wan nyaangɨt wutaa ngwuk kat God kat ngambulɨgali. Godna maawupmba yetɨngweya vak nɨmamba wukwangat waa. Godna waagan savagu yelavɨka lɨga maawut ngwuk kat kwindangat wali. 10 Wan apma vat klalaa njambwi nyan waa nyaangɨpmba yetɨgiyangwuk. Kwutɨngweya njɨvwa kat vɨlaa njambwi nyan woviyaguga lɨgiyandɨ. Aywaa kwovak apma njɨvwa kwuka yetɨgiyangwuk. Ngwutna maawut Godnat savaguyelavɨka lɨnda vat nɨman yigiyandɨ. 11 Godnanamba lɨga kwondu nɨma ngleia. An God kat ndɨna kwondu ngwuk kat kwindangat wali. Wan kwondu klalaa ngwula lak kavle vat yandeyan wan kavle vat ngwuk kat ana kwulakiyandɨ. Apma vat tagula vat tɨgiyangwuk. 12 Ngwuk nɨna nyaek God kat solat sɨga sɨvu agɨ ngwula. God nɨn kat kwunatndɨ maa ndɨna apma kava wuleilaa ndɨna nɨmba kat kwindeya apma nda klaiganɨn. Nɨn kat kwunatapman yindeyanwan apma nda ana alɨpsɨga klaiganɨn. 13 Tat nɨn kulun wala kavamba yetɨ vla kavle savle yetɨnɨn. Wan kavle vat nɨn kat vɨga lɨndɨ. God ndɨna apma nyan yeta vat nɨn kat kwindɨ maa ndɨna nyan nɨn kat vɨga lɨgandɨ. 14 Jisas nɨn kat tɨga Godna kimbut maawut kwunapmak ndɨ kat wenga kwindɨ. Ngi kat tɨga God nɨn kat ana kavle yigiyandɨ.
KRAISTNA VAT
15 God kat kɨta nyan ana vɨndɨ. Kraist kat mɨna vɨndi. Godna angwa vat yetɨnda vak sɨmogwivat yandɨ. Ndɨ Kraist ndɨ tat ta nyan. God kwukna nda aywaa ndɨna kwupmba lɨga ndɨ. 16 God wandɨ maa ndɨ aywaa kwutndɨ. Kɨpmamba lɨga nda nyɨnangwupmba lɨga nda ndɨ Kraist aywaa kwutndɨ. Vɨga yetɨna nda vɨlapman yetɨa nda ndɨ Kraist aywaa kwutndɨ. Waagan vla lɨga nda ndɨ Kraist aywaa kwutndɨ. God wandɨ maa Kraist aywaa kwutndɨ. Kraistna sɨ kwusonjangat ndɨ God wandɨ, kwutndɨ. 17 Ndɨ Kraist tamba la nyana. Mbambala lɨga nda Kraistna kwondumba lɨgandi. 18 Ndɨ ndɨnagwi lɨga nɨmbana njambwi nyana. Ndɨna mbaapma kat njambwi lɨga nyana. Ndɨna mbaapmamba lɨga nɨmba ndɨna kwondumba yetɨlɨgandi. Ndɨ Godna tata lɨga nyan. Kiyalaa lɨga laakiyaa nɨmba kat tata lɨga nyana. Ndinyangu aywaa nɨna njambwi nyan tɨmbandɨ walaa God ndi kat wandɨ, kiyalaa laatndɨ. 19 God ndɨna maawupmba wandɨ. Wuna maawut klalaa wunai lɨga vla lɨgiyamɨn wandɨ ndɨna nyan kat. 20 Tamba la nda nyɨnangwutna nda kɨpmana nda Godna nda mɨna lɨndɨ. Kavle vat yandɨ maa God waa vɨga lɨnda nda kat kai waa kwagalandɨ. Wan kavle vat ya nda kat tɨga God ndɨna nyan kat wandɨ mala kɨpmat yandɨ. Wan nda kat wumba yambɨ ndɨna lak kiyalaa God kat kwivat yandɨ. God ndɨnai kwukna nda ndɨ kat maama nɨmba vla lɨndi. Kraist Godna nyan ndi kat kɨmbɨk kwupmat diwai krosmba kiyandɨ. Kiyalaa kɨmbɨk kwutndɨ. Kɨpmamba lɨga nda nyɨnangwupmba lɨga nda kat ndɨna lak kiyalaa wumba yambɨ God kat kwindɨ.
21 Tamba God kat sɨvlamba lɨ la nɨmba ngwuk. Ngwuk kavle vak yiga yetɨlɨngwuk. Ngwuk kavle maawut yelavɨka lɨngwuk. Ngi kat tɨga ngwuk Godna nɨmɨngi vla lɨngwuk. 22 Mbambala Godna nyan nɨna mbangɨ nyana tɨga kiyalaa Godnogwi kɨpma lɨga nɨmba kat kɨmbɨt kwutndɨ. Mbambala Godna alɨ nɨmba ngwuk. Ngɨni Godna nyan ngwuk kat kwutaa Godna mɨndama sambɨmba kalindɨ, tɨgiyangwuk. Apma vat mɨna yetɨlɨgiyangwuk. Kavle nɨmba waa ana waigandɨ. 23 Wan apma vat klavat wangweyan kwutaa lɨngwa apma nyaangɨt ke kwagalangweya. Ngwuk aywaa wan kwutaa yetɨngwa apma vat tagula vat kwutaa lɨgiyangwuk. Mandɨp maawut ke klangweya. Tak wan apma nyaangɨt wutaa wan nyaangɨt nɨn kat kwunakiyandɨ waa yelavɨka yetɨngwuk. Wan vak kat ke kwagalangweya. Wan apma nyaangɨt ngepma ngepma lɨga nɨmba kat mbutuwa nyaangɨtna. Wan mbutuwa vat wuna njɨvwa. Wan apma nyaangɨt ngepma ngepmamba lɨga nɨmba kat mbutɨndi.
POL KWUTA NJƗVWA
24 Wan mbutuwa nyaangɨt ngepma ngepmana nɨmba kat yɨga mbutɨwun. Wan njɨvwakat nɨma sakwat nɨmba kai walaa wun kat waleaga viyavat tɨlɨgandi. Wan vak kat ana vaaka lɨgowun. Wuna mbangɨ wiyo laagandɨ, lɨgowun. Kraist kat ndɨno ndɨna mbangɨ nɨmamba viyandi kangɨt yilɨndɨ, lɨndɨ. Wan kavle vat ndɨna mbaapmamba la nɨmba kat tɨka klandɨ. Wuno ndɨnai yeta vapmba yetɨvat tɨgowun ngwuk kat tɨga. Godna njɨvwa kwutɨga nɨmba kat aywaa nat nɨmba kavle vat yigiyandi. Ngɨni yaigaa nandinya wan val ngɨlɨgiyandɨ. 25 God wandɨ, ndɨna mbaapma nɨmba kat njɨvwa kwuka ngwuk kat kwunapmak yiwun. God wandɨ, ndɨna apma nyaangɨt aywaa ngwuk kat kwunapmat mbutɨgowun. 26 Wan nyaangɨtnana nat nyaangɨt kɨta pagwula lɨndɨ. Tamba la nɨmba ana vɨga wuka lɨndi. Mbambala wan nyaangɨt ana pagwugandɨ. God ndɨna nɨmba kat aywaa sɨmogwiga mbutndɨ. 27 God wan pagwuga la nyaangɨt ndinyangu kat aywaa sɨmogwiga mbupmat walɨgandɨ. Wan nyaangɨt apma nyaangɨtna. Tagula vat tɨga nyaangɨtna. Wan nyaangɨt aywaa ndɨ kambu nɨmbana nyaangɨtna. Wan nyaangɨt kupma lɨga nyaangɨtna. Kraist ndɨ ngwula maawupmba yetɨlɨgandɨ. Tɨga lɨga ngɨni Kraist kat God apma vat yinda vat ngwulo ngwuk kat wupma apma vat yigiyandɨ. 28 Kan Kraistna nyaangɨt kambu nɨmba kat kwunapmakat mbutɨna nyaangɨtna. Apma vat yelavɨka ndi kat mbutɨganɨn. Wan kavle vat ke yiga wan apma nyaangɨt kwutaa alɨ ngwula waa ndi kat mbutɨganɨn. Kraistnonala kɨta vat apma vat tɨmbandi walaa ndi kat mbutɨganɨn. Ngi kat tɨga God ndi kat vɨlaa waigandɨ. Ngwuk tamba maawut sɨka lɨgangwuk waa waigandɨ. 29 Ndi kat mbupmat ana samat njɨvwa kwutɨgowun. Nɨma njɨvwamba kwuka lɨlɨgowun. Ndɨ Kraist kwiya kwondumba kwutɨgowun. Wan kwondu wunamba lɨga wunkat ava kwilɨgandɨd waa kwukweya njɨvwa kat.